Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno z dnia 12.09.2016 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Chełmno, dnia  12 września  2016 roku


WÓJT GMINY  CHEŁMNO
 
ogłasza


w oparciu o art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490 j.t.), uchwały nr XXII/162/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Starogrodzie, Dolnych Wymiarach i Podwiesku, zmienionej uchwałą Nr XVI/113/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2012 roku, uchwały nr XXII/163/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Klamrach, uchwały nr XXIV/173/2013 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Klamrach
 
 
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno.


Położenie nieruchomościNumer działkiNumer księgi wieczystejPowierzchnia (ha) Opis nieruchomościCena wywoławcza nieruchomości ( w tym podatek VAT)Wysokość wadium
Klamry151/7TO1C/00026400/60,1093RVI-0,1093 ha26 781,00 zł2700,00 zł
Klamry151/12TO1C/00026388/50,2117RVI-0,0086 ha PsVI-0,2031 ha51 871,00 zł5200,00 zł
Klamry151/13TO1C/00026399/50,1414RVI-0,1276 ha PsVI-0,0138 ha33 933,00 zł3400,00 zł
Klamry151/14TO1C/00026390/20,1415RV-0,1415 ha33 957,00 zł3400,00 zł
Dolne Wymiary147/12TO1C/00013955/70,1654RVI-0,165433 263,00 zł3300,00 zł
Dolne Wymiary147/14TO1C/00013955/70,1582RVI-0,158231 815,00 zł3200,00 zł
Klamry307/4TO1C/00026231/00,1088 haRV-0,0850 ha PsVI-0,0238 ha26 600,00 zł2700,00 zł
Klamry307/5TO1C/00026232/70,1095 haRV-0,0125 ha PsVI-0,0970 ha26 800,00 zł2700,00 zł
Klamry307/16TO1C/00026242/00,1185 haRV-0,0150 ha RVI-0,0400 ha PsVI-0,0635 ha29 000,00 zł2900,00 zł
Klamry307/17TO1C/00026243/70,1170 ha RVI-0,0710 ha PsVI-0,0460 ha28 600,00 zł2900,00 zł
Klamry307/18TO1C/00026244/40,1726 haRVI-0,1726 ha42 200,00 zł4300,00 zł
      Wymienione nieruchomości  w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji usług nieuciążliwych.
      Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), cena wywoławcza nieruchomości zawiera 23 % podatku VAT. Przedmiotowych nieruchomości nie obciążają żadne ograniczone prawa rzeczowe, ani ograniczenia w rozporządzaniu i nie są też przedmiotem żadnych zobowiązań.
       Przetarg na sprzedaż w/w działek odbędzie się w dniu 21  października 2016 roku o godz. 10:00, w Urzędzie Gminy w Chełmnie, pok. nr 215.  Każda nieruchomość jest przedmiotem oddzielnego przetargu i  przeprowadzone będą według kolejności podanej w ogłoszeniu, bezpośrednio po sobie,  rozpoczynając od godziny 10:00.
       W przetargu mogą brać udział osoby które wniosą wadium w pieniądzu w wyżej podanych wysokościach,  w kasie Urzędu Gminy Chełmno (II piętro) lub na konto Bank Millennium SA 68116022020000000060878332 wpisując numer działki na rzecz której zostało wpłacone,  najpóźniej do dnia 17 października 2016 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium się zwraca po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone po terminie nie będzie brane pod uwagę.
       Prócz tego uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, a przypadku osób prawnych także wyciąg z KRS lub innego właściwego rejestru ewentualnie zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej. Aktualny wyciąg z KRS lub innego organu prowadzącego rejestr powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu.
       O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia u mowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Chełmno może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy sprzedaży ponosi nabywca.
       Zastrzega się prawo odwołania przetargu. Szczegółowych informacji na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmno, pok. nr 215 (tel. 0566861540 wew. 42).
        
 
 
 
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Chełmno
                                                                                                                                                                                            Krzysztof Wypij

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij