Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Wójt Gminy Chełmno ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedż nieruchomości z dnia 9.X.2017 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Chełmno, dnia 6 października 2017 roku


WÓJT GMINY  CHEŁMNO

ogłasza

w oparciu o art. 37 ust. 1, art. 38,  art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 2a i 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), uchwały nr XIX/129/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Osnowie

 

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmno,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  51/4 o pow. 0,1195 ha (w tym rola klasy IIIb o pow. 0,1195 ha,), dla której Sad Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą nr TO1C/00012983/5, położonej
w Osnowie
za cenę wywoławczą wynoszącą 9774,00  zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo działka  leży na obszarze oznaczonym symbolem KDG.02 - ulica Klasy G – główna. Przedmiotowej nieruchomości nie obciążają żadne ograniczone prawa rzeczowe, ani ograniczenia w rozporządzaniu i nie jest też przedmiotem żadnych zobowiązań.

            Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej   wybrana została forma przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli przyległych nieruchomości.

              Przetarg na sprzedaż w/w działki  odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 o godz. 930, pok. nr 215.  

               Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (gotówką),
w  wysokości 1000,00  zł
, w kasie Urzędu Gminy Chełmno (II piętro), najpóźniej do dnia 13 listopada  2017 roku oraz złożenie, w tym samym terminie, w Kancelarii Urzędu Gminy Chełmno (pok. nr 319), aktualnego odpisu księgi wieczystej  dla nieruchomości  przyległej. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Prócz tego uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

              O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium się zwraca po zakończeniu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Chełmno może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy sprzedaży ponosi nabywca.

              Zastrzega się prawo odwołania przetargu. Szczegółowych informacji na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmno, pok. nr 215 (tel. 6861540 wew. 42).

Wójt Gminy Chełmno

                                                                                                                                                                                                                                                         Krzysztof Wypij

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij