Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Wójt Gminy Chełmno ogłasza I i II przetarg ustny ograniczony na sprzedż nieruchomości z dnia 9.X.2017 r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Chełmno, dnia 6 października 2017 roku


WÓJT GMINY  CHEŁMNO


ogłasza


w oparciu o art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014, poz. 1490), uchwały nr XXII/162/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Starogrodzie, Dolnych Wymiarach i Podwiesku, zmienionej uchwałą Nr XVI/113/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2012 roku, uchwały nr XXII/163/09 Rady Gminy Chełmno z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Klamrach, uchwały nr XXIV/173/2013 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Klamrach 

 

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno.

 


Położenie nieruchomości

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia (ha)

Opis nieruchomości

Cena  wywoławcza nieruchomości

( w tym podatek VAT)

Wysokość wadium

Klamry

307/6

TO1C/00026233/4

0,1104 ha

RV-0,0,0770 ha

PsVI-0,0334 ha

27 000,00 zł

2700,00 zł

Klamry

307/7

TO1C/00026234/1

0,1111 ha

RV-0,1111 ha

27 200,00 zł

2800,00 zł

Klamry

307/14

TO1C/00026240/6

0,1215 ha

RV-0,1215

29 700,00 zł

3000,00 zł

Klamry

307/15

TO1C/00026241/3

0,1200 ha

RV-0,1120 ha

RVI-0,0080 ha

29 400,00 zł

3000,00 zł

 

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno.

 


Położenie nieruchomości

Numer działki

Numer księgi wieczystej

Powierzchnia (ha)

Opis nieruchomości

Cena  wywoławcza nieruchomości

( w tym podatek VAT)

Wysokość wadium

Klamry

151/12

TO1C/00026388/5

0,2117

RVI-0,0086 ha

PsVI-0,2031 ha

51 871,00 zł

5200,00 zł

Dolne Wymiary

147/14

TO1C/00013955/7

0,1582

RVI-0,1582

31 815,00 zł

3200,00 zł

Klamry

307/4

TO1C/00026231/0

0,1088 ha

RV-0,0850 ha

PsVI-0,0238 ha

26 600,00 zł

2700,00 zł

Klamry

307/5

TO1C/00026232/7

0,1095 ha

RV-0,0125 ha

PsVI-0,0970 ha

26 800,00 zł

2700,00 zł

Klamry

307/17

TO1C/00026243/7

0,1170 ha

RVI-0,0710 ha

PsVI-0,0460 ha

28 600,00 zł

2900,00 zł

Klamry

307/18

TO1C/00026244/4

0,1726 ha

RVI-0,1726 ha

42 200,00 zł

4300,00 zł


Wymienione nieruchomości  w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji usług nieuciążliwych.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), cena wywoławcza nieruchomości zawiera 23 % podatku VAT. Przedmiotowych nieruchomości nie obciążają żadne ograniczone prawa rzeczowe, ani ograniczenia w rozporządzaniu i nie są też przedmiotem żadnych zobowiązań.

            Przetarg na sprzedaż w/w działek odbędzie się w dniu 17 listopada  2017 roku o godz. 1000, w Urzędzie Gminy w Chełmnie, ul. Dworcowa 1,
pok. nr 215.  Każda nieruchomość jest przedmiotem oddzielnego przetargu i  przeprowadzone będą według kolejności podanej w ogłoszeniu, bezpośrednio po sobie,  rozpoczynając od godziny 10 00.

W przetargu mogą brać udział osoby które wniosą wadium w pieniądzu w wyżej podanych wysokościach,  w kasie Urzędu Gminy Chełmno (II piętro) lub na konto Bank Millennium SA 39116022020000000301152898 wpisując numer działki na rzecz której zostało wpłacone,  najpóźniej do dnia 13 listopada 2017 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium się zwraca po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone po terminie nie będzie brane pod uwagę.

  Prócz tego uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.

              O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia u mowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Chełmno może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy sprzedaży ponosi nabywca.

              Zastrzega się prawo odwołania przetargu. Szczegółowych informacji na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmno, pok. nr 215 (tel. 0566861540 wew. 42).


                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Chełmno

                                                                                                                                                                                      Krzysztof Wypij

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij