Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Wójt Gminy Chełmno ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Chełmno, dnia 14 lutego 2018 roku


WÓJT GMINY  CHEŁMNO
ogłasza

w oparciu o art. 37 ust. 1, art. 38,  art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 2a i 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.), rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490), uchwały nr XIX/129/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Osnowie

 

II przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmno,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  51/4 o pow. 0,1195 ha (w tym rola klasy IIIb o pow. 0,1195 ha,), dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą nr TO1C/00012983/5, położonej
w Osnowie,
za cenę wywoławczą wynoszącą 6800,00  zł.

            I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony  17 listopada 2017 roku.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, działka nr 51/4 leży na obszarze oznaczonym symbolem KDG.02 - ulica Klasy G – główna. Przedmiotowej nieruchomości nie obciążają żadne ograniczone prawa rzeczowe, ani ograniczenia w rozporządzaniu i nie jest też przedmiotem żadnych zobowiązań.

            Z uwagi na kształt i położenie działki wybrana została forma przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli przyległych nieruchomości, to zapewni jej właściwy dojazd i możliwości zagospodarowania.

              Przetarg na sprzedaż w/w działki  odbędzie się w dniu  23 marca 2018 roku  o godz. 930, w Urzędzie Gminy Chełmno, pok. nr 215.  

            Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 700,00 zł,  w kasie Urzędu Gminy Chełmno (II piętro), lub na konto Bank Millennium SA 39116022020000000301152898,  najpóźniej do dnia 19 marca 2018 roku, oraz złożenie w tym samym terminie, w Kancelarii Urzędu Gminy Chełmno (pok. nr 319), aktualnego odpisu księgi wieczystej  dla nieruchomości  przyległej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium  zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone po terminie nie będzie brane pod uwagę. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości.

              O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Chełmno może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy sprzedaży ponosi nabywca.

              Zastrzega się prawo odwołania przetargu. Szczegółowych informacji na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmno, pok. nr 215 (tel. 6861540 wew. 42).


                                                                         Wójt Gminy Chełmno

                                                                                                                                                                                                                                                               Krzysztof Wypij

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij