Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek rolnych stanowiących własność Gminy Chełmno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 Chełmno, dnia  24 lipca 2019 roku

WÓJT GMINY  CHEŁMNO
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  działek rolnych stanowiących własność Gminy Chełmno.

 

1. Działka położona  w obrębie Bieńkówka:

Numer ewidencyjny nieruchomości: część działki nr 23.

Oznaczenie w księdze wieczystej: TO1C/00013996/6.

Powierzchnia nieruchomości do oddania w dzierżawę: 0,2500 ha.

Opis nieruchomości:    rola  klasy IIIa- 0,24 ha, rola klasy IVa – 0,01 ha.

Wywoławcza wysokość czynszu rocznie: 2,04 q żyta.

Wysokość wadium: 20 zł

 

2. Działka położona w obrębie Kolno;

Numer ewidencyjny nieruchomości: działka nr 132.

Oznaczenie w księdze wieczystej: TO1C/00014060/3.

Powierzchnia nieruchomości do oddania w dzierżawę: 1,0400 ha.

Opis nieruchomości do oddania w dzierżawę: rola klasy II-0,61 ha, rola klasy IIIa- 0,43 ha.

Wywoławcza wysokość czynszu rocznie: 9,04 q żyta.

Wysokość wadium: 90 zł


3. Działka położona w obrębie Kolno;

Numer ewidencyjny nieruchomości: działka nr 72.

Oznaczenie w księdze wieczystej: TO1C/00023602/1.

Powierzchnia nieruchomości do oddania w dzierżawę: 0.5800 ha.

Opis nieruchomości do oddania w dzierżawę:  rola klasyVI-0,40 ha, nieużytek 0,18 ha.

Wywoławcza wysokość czynszu rocznie: 0,40 q żyta.

Wysokość wadium: 4 zł


4. Działka położona w obrębie Nowe Dobra;

Numer ewidencyjny nieruchomości: część działki nr 230/3 i część działki nr 231.

Oznaczenie w księdze wieczystej: TO1C/00013991/1.

Powierzchnia nieruchomości do oddania w dzierżawę: 0,1644 ha.

Opis nieruchomości do oddania w dzierżawę:  rola klasy IVa – 0,0844 ha, rola klasy V-0,08 ha.

Wywoławcza wysokość czynszu rocznie: 0,60 q żyta.

Wysokość wadium: 6 zł.


5. Działka położona w obrębie Kałdus;

Numer ewidencyjny nieruchomości: działka nr 42/35.

Oznaczenie w księdze wieczystej: TO1C/00013973/9.

Powierzchnia nieruchomości do oddania w dzierżawę: 0,1192 ha.

Opis nieruchomości do oddania w dzierżawę:  rola klasy IIIa-0,1192 ha.

Wywoławcza wysokość czynszu rocznie: 0,98 q żyta.

Wysokość wadium: 10 zł.


6. Działka położona w obrębie Klamry;

Numer ewidencyjny nieruchomości: działka nr 187.

Oznaczenie w księdze wieczystej: TO1C/00013958/8.

Powierzchnia nieruchomości do oddania w dzierżawę: 0,3200 ha.

Opis nieruchomości do oddania w dzierżawę:  rola klasy V-0,32 ha.

Wywoławcza wysokość czynszu rocznie: 0,56 q żyta.

Wysokość wadium: 6  zł.

 

Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym przeznaczone są do wydzierżawienia na cele rolne.

Każda nieruchomość jest przedmiotem oddzielnego przetargu. Przetargi na dzierżawę w/w gruntów odbędą się w dniu 4 września 2019 roku, w Urzędzie Gminy Chełmno, w pok. nr 215, zgodnie z podaną kolejnością, rozpoczynając od godz. 1000.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy Chełmno (II piętro), w podanych wyżej wysokościach, najpóźniej w terminie do dnia  2  września 2019 roku, oraz niezaleganie z podatkami i opłatami na rzecz Gminy Chełmno.  Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 %  ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek kg żyta.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na utrudniony dostęp do działek nr 187
w Klamrach i działek 230/3 oraz 231 w Nowych Dobrach, kandydat na dzierżawcę winien uzyskać zgodę właścicieli nieruchomości sąsiednich na udostępnienie dojazdu w celu wykonywania prac polowych.

Do naliczania czynszu stosuje się średnią cenę skupu żyta, stosowaną do naliczania podatku rolnego, publikowaną przez Główny Urząd Statystyczny. Opłaty czynszowe wnoszone są w dwóch ratach, płatne w terminach określanych w zawiadomieniu o wysokości czynszu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Chełmno. Przewidywana długość zawarcia umowy dzierżawy na okres  do 3 lat.

Informacji o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmno, pok. nr 215. Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

                                                                                                          Wójt Gminy Chełmno

 

                                                                                                                Krzysztof Wypij

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chełmno siedzibą w Chełmnie, ul. Dworcowa 1,
86 - 200 Chełmno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Chełmno jest możliwy pod numerem tel. nr. (56) 686 15 40,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z ogłoszonym przetargiem w celu dzierżawy nieruchomości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit  e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ograniczenia i ich sprostowania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu  Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij