Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Obwieszczenie Starosty Chełmińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra – Podwiesk, Etap III, od km 0+000 do km 3+027”

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Chełmno, dnia 23-11-2017r.

Starosta Chełmiński

    ul. Harcerska 1

  86-200 Chełmno

 AABŚ.A.6740.2.4.2017.AB


OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1496) oraz art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1257), w związku       z wnioskiem Wójta Gminy Chełmno, Starosta Chełmiński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra – Podwiesk, Etap III, od km 0+000 do km 3+027”.

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, działki przeznaczone pod inwestycję, powstałe z podziału działek, staną się                 z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji   o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu                             w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana                        z naruszeniem zakazu, o którym mowa powyżej jest nieważna.

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (w przypadku podziału nieruchomości: przed nawiasem – działka przed podziałem, w nawiasie - numery działek po podziale; tłustym drukiem - działka przeznaczona pod inwestycję):

 

1. w obrębie ewidencyjnym Dolne Wymiary, jednostce ewidencyjnej Chełmno-Gmina:

  • działki bez podziału: 2/11, 34/3,
  • działki podzielone: 26 (26/1, 26/2), 14 (14/1, 14/2), 15 (15/1, 15/2), 16 (16/1, 16/2), 17 (17/1, 17/2), 18 (18/1, 18/2), 19/1 (19/2, 19/3),

 

2. w obrębie ewidencyjnym Podwiesk, jednostce ewidencyjnej Chełmno-Gmina:

  • działki bez podziału: 130/1, 121/1.

Strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 16, lub 6 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa, w terminie 7 dni od zawiadomienia, które zostaje podane do publicznej wiadomości: w drodze obwieszczeń                       w urzędzie Gminy Chełmno oraz w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie, tj. od dnia 24 listopada 2017r.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa, Organ zawiadamia, że sprawa powinna zostać rozpatrzona, w terminie do dnia 10 stycznia 2018r. Stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 2 Kpa).  


z up. Starosty

                                                                                            Arkadiusz Beska

                                                                            Naczelnik Wydziału Administracji

                                                                  Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij