W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060146C i nr 060144C Nowawieś Chełmińska – Małe Łunawy”

Wersja strony w formacie XML

Chełmno, dnia 28.07.2020 r.RBG.OŚ.6220.9.2020.KZOBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 38 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)


Wójt Gminy Chełmno

 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.07.2020 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Rozbudowa drogi gminnej nr 060146C i nr 060144C Nowawieś Chełmińska – Małe Łunawy”


Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Toruniu i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie. Dokumentacja dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, pokój nr 215, w godzinach pracy urzędu.


            Stosownie do treści art. 49 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. ze zm.) zawiadamia się również strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy  Chełmno,  ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, pokój nr 215 w godzinach pracy urzędu oraz o prawie wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmno, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

            Treść decyzji udostępniona jest w oryginale w pokoju nr 215 Urzędu Gminy Chełmno oraz na stronie www.bip.chelmno.ug.gov.pl. 


Pouczenie


            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane