W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców

Wersja strony w formacie XML

Rejestr wyborców – wpis do rejestru wyborców

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Chełmno

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno

Tel. 56 686-15-40


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

  • wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Chełmno bez zameldowania na pobyt stały
  • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie Gminy Chełmno
  • wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Chełmno pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Chełmno

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek  7:15-15:15
wtorek 7:15-16:15
środa  7:15-15:15
czwartek  7:15-15:15
piątek  7:15-14:15

Uwagi:
Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania na terenie Gminy Chełmno i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt gminy ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.
Można być wpisanym tylko do jednego rejestru - dlatego wyborcy wpisani do rejestru wyborców Gminy Chełmno zostaną z urzędu skreśleni z rejestru wyborców w miejscu dotychczasowego stałego zamieszkania.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Chełmno jest zobligowany przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie Gminy Chełmno pod oznaczonym adresem należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem - tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy. Wyborca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy) oraz inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o wpisanie do rejestru, potwierdzenie rozliczenia podatku we Wrocławiu, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania na terenie Gminy Chełmno.

W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

Wniosek o wpis do rejestru wyborców przesłany ePUAPEM nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkiwania pod określonym adresem we Wrocławiu. Również należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej.

W celu ułatwienia kontaktu można podać numer telefonu.

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu 3 dni wydana zostaje decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Tryb odwoławczy:
Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
  • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy,
  • pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane