Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
ROK SZKOLNY 2016/2017
Termin składania:  do 15 września 2016
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł.
Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów (tj. refundacji) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. udziału w kursach językowych, komputerowych, sekcjach sportowych, kursach przygotowujących do egzaminów na wyższe uczelnie;

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

-Złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej
-Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach (netto) przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,


2. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Chełmno ul. Dworcowa 1, pok. 312 lub na stronie http://www.bip.chelmno.ug.gov.pl
3. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Chełmno ul. Dworcowa 1, pok. 312
4. Termin składania wniosków w roku szkolnym 2016/2017

-Dla uczniów szkól do 15 września 2016
-Dla słuchaczy kolegiów do 15 października 2016

 
 
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:

OSOBA PRACUJĄCA:
 
1. Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

OSOBA BEZROBOTNA

2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
3. Oświadczenie o pozostaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 
OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ Z GOPS-U
 
4. Decyzja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach

OSOBA BĘDĄCA NA RENCIE LUB EMERYTURZE

5. Odcinek emerytury/ renty lub decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/ renty.

OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE

6. Informacja na wniosku o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych.

OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY

7. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika

OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE

8. Oświadczenia o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu

OSOBA PROWADZĄCA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

9. Oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.
 
ZASIŁEK SZKOLNY
 
1. Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności (pożar, nagła choroba w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub opiekuna prawnego, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia).
2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego poznanie tego zasiłku.
3. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Chełmno ul. Dworcowa 1, pok. 312
4. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Chełmno ul. Dworcowa 1, pok. 312

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij