Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Lp. Numer Data wpływu Przedmiot wniosku Wniosek Wydział prowadzący Termin wyznaczonydo Data odpowiedzi Odpowiedź Forma odpowiedzi Uwagi
1 153 2016.01.14 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami wniosek RBG 14 dni 25.01.2016 Odpowiedź e-mail  
2 183 2016.01.14 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. unieszkodliwiania azbestu wniosek RBG 14 dni 27.01.2016 wniosek e-mail  
3 278 2016.01.20 Wniosek u udostępnienie informacji publicznej dot. przydomowych oczyszczalni ścieków wniosek RBG 14 dni 29.01.2016 r. Odpowiedź e-mail  
4 296 2016.01.20 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przydomowych oczyszczalni ścieków wniosek RBG 14 dni 2.02.2016 Odpowiedź e-mail  
5 325 2016.01.22 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zarządzania drogami gminnymi i transportu publicznego wniosek RBG 14 dni 02.02.2016 Odpowiedź e-mail  
6 442/443 2016.01.29 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.okręgów wyborczych wniosek ROO 14 dni 03.02.2016 Odpowiedź e-mail  
7 635 2016.02.10 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przesłania zaproszenia do złożenia oferty w sprawie utylizacji azbestu wniosek RBG brak 20.04.2016   zaproszenie przesłano listem poleconym  
8 739 2016.02.11 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kosztów ogłaszania przetargów, zamówień publicznych i rokowań w prasie papierowej regionalnej wniosek ROO 14 dni 22.02.2016r. Odpowiedź e-mail  
9 808 2016.02.16 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. produkcji energii cieplnej na terenie gminy Chełmno wniosek RBG 14 dni 18.02.2016 Odpowiedź e-mail  
10 1459 2016-03-14 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ws.wypełnienia ankiety dotyczącej realizacji zadań publicznych realizowanych za pomocą zaangażowania kapitałów prywatnych wniosek RWA 14 dni 23.03.2016. Odpowiedź e-mail  
11 1529 2016.03.16 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. cmentarzy wniosek RBG 14 dni 22.03.2016 Odpowiedź e-mail  
12 2103 2016.04.08 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ilości dzieci wniosek PLF 14 dni 12.04.2016 Odpowiedź e-mail  
13 2239 2016.04.13 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot.kwoty wydatkowanej w 2016 roku na specjalistyczne pozycje książkowe wniosek ROO 14 dni 19.04.2016 Odpowiedź e-mail  
14 2241 2016.04.13 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. przesłania skanów faktur wystawionych i otrzymanych przez Gminę w ciągu ostatnich 12 miesięcy wniosek ROO 14 dni 21.04.2016r.   e-mail  
15 2330 2016.04.18 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. adresu www, smsów, gazety gminnej (…) wniosek ROO 14 dni 19.04.2016 r. Odpowiedź e-mail  
16 2459 2016.04.20 Wnosek o udostepnienie informacji publicznej w zakresie danych pochodzących z rejestru zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wniosek ROO 7 dni 25.04.2016r. Odpowiedź e-mail  
17 2717 2016.05.02 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. zbiorczych protokołów z oszacowania szkód w uprawach rolnych wniosek RBG 14 dni 9.05.2016 r. Odpowiedź e-mail i list polecony  
18 2853 2016.05.11 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie paliwa gazowego, energii elektrycznej i fotowoltaiki na 2015 rok wniosek RBG 14 dni 13.05.2016r. Odpowiedź formularz internetowy  
19 2999 2016.05.19 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania dot. rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych w grudniu 2015r. wniosek RBG 14 dni 20.05.2016r. Odpowiedź e-mail  
20 3120 2016.05.24 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. publikacji przetargów i komunikatów wniosek ROO 14 dni 30.05.2016r. Odpowiedź e-mail  
21 3291 2016-06-06 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - mieszkania chronione wniosek RBG 14 dni 13.06.2016 Odpowiedź e-mail  
22 3545 2016-06-21 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - dot. podmiotów podległych gminie, które są odbiorcami gazu ziemnego wniosek RBG 14 dni 22.06.2016r. Odpowiedź e-mail  
23 3565 2016.06.22 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. regulaminu i schematu organizacyjnego urzędu wniosek ROO 14 dni 4.07.2016 Odpowiedź e-mail  
24 4010 2016-07-28 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ws. środków przeznaczany na szkolenia wniosek RWA 14 dni 04.08.2016. Odpowiedź e-mail  
25 4150 2016.08.08 Wniosek o archiwizację załączonych materiałów oraz podanie w odpowiedzi nomenklatury klasy wykazu akt - pod którym na prośbę wnioskodawcy - wzmiankowane załączniki zostały zarchiwizowane, (symbol klasyfikacyjny) wniosek RBG 14 dni 29.08.2016 Odpowiedź e-mail  
26 4538 2016-08-26 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania dot. rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanych w czerwcu i lipcu 2016r. wniosek RBG 14 dni   {za23a} e-mail  
27 4945 2016-09-06 Wnosek o udostepnienie informacji publicznej dot. ilości dzieci, mieszkańców, żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego wniosek PLF 14 dni 07.09.2016 Odpowiedź e-mail  
28 5534 2016.09.26 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący jakości danych publikowanych na Biuletynie Informacji Publicznej wniosek ROO 14 dni 26.09.2016 Odpowiedź e-mail  
29 5778 2016-10-03 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ws. środków przeznaczany na szkolenia wniosek RWA 14 dni 04.10.2016. Odpowiedź e-mail  
30 5914 2016.10.07 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący ochrony danych osobowych wniosek ROO 14 dni 07.10.2016 Odpowiedź e-mail  
31 5928 2016.10.10 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - mieszkania chronione wniosek RBG 14 dni 12.10.2016r. Odpowiedź e-mail  
32 6433 2016.10.27 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. udziałów Gminy Chełmno w spółkach prawa handlowego wniosek ROO 14 dni 27.10.2016r. Odpowiedź e-mail  
33 6801 2016-11-14 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej ws. działalności Urzędu w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych wobec społeczeństwa wniosek RWA 14 dni 17.11.2016. Odpowiedź e-mail  
                     
 34  29 2017-01-03  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wykazu podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wniosek ROO 14 dni 05.01.2017r.  odpowiedź e-mail  
 35  277  2017-01-17  wniosek o udostępnienie informacji publicznej czy wójt gminy wykonywał jakikolwiek działania wraz z prywatnymi podmiotami zewnętrznymi -w związku z realizacją zadań w zakresie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu siłowni zewnętrznych w danej jednostce samorządu terytorialnego  wniosek RWA  14 dni 18.01.2017 r. odpowiedź  e-mail  
36  355 2017-01-23 wniosek o udostępnienie informacji publicznej - ankieta badawcza w ramach projektu  wniosek  RWA  14 dni 2017-01-24  odpowiedź  wypełniony elektronicznie arkusz ankiety  
 37  870  2017-01-26  wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. wglądu i ewentualnego kopiowania załącznika do uchwały Nr 83/VIII/99 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 1999r. w prawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmno, w części miejscowości Klamry oraz decyzji o warunkach zabudowy wniosek RBG 14 dni  2017-01-27  odpowiedź    
 38 957 2017-01-30 wniosek o udostępnienie informacji publicznej czy wójt gminy wykonywał jakikolwiek działania wraz z prywatnymi podmiotami zewnętrznymi -w związku z realizacją zadań w zakresie przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu siłowni zewnętrznych w danej jednostce samorządu terytorialnego  wniosek  RWA  14 dni 2017-01-30 odpowiedź   wypełniony elektronicznie arkusz ankiety  
39  66  2017-01-09  dot. opieki nad bezdomnymi zwierzętami  wniosek RBG 14 dni  2017-01-10 odpowiedź e-mail  
 40  256  2017-01-17 ws. planowanych inwestycji związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków   wniosek  RBG 14 dni  2017-01-18  odpowiedź  e-mail  
 41  843  2017-01-25  ankieta dot. utylizacji azbestu w 2016 r.  wniosek  RBG 14 dni 2017-01-26 odpowiedź  wypełniony elektronicznie arkusz ankiety   
 42  1028  2017-02-01 w sprawie wdrożenia szbi  wniosek ROO  14 dni  2017-02-15 odpowiedź  e-mail  
 43 1241  2017-02-10  ws. utylizacji azbestu  wniosek  RBG  14 dni  2017-02-14  odpowiedź  e-mail  
 44  1364  2017-02-17 ws. przydomowych oczyszczalni ścieków ankieta    wniosek  RBG  14 dni  2017-02-22  odpowiedź  e-mail  
 45  1370  2017-02-17  ws. bezdomnych zwierząt  wniosek  RBG  14 dni 2017-02-22   odpowiedź  e-mail  
 46  1527  2017-02-22  ws. Rejestrów udostępnienia informacji publicznych  wniosek  RWA  14 dni 2017-02-27  odpowiedź  e-mail  
 47  1218  2017-02-09 inf. ws. zrealizowanych inwestycji z wykorzystaniem środków UE oraz zadłużenia Gminy   wniosek  RWA  14 dni 2017-03-03 odpowiedź e-mail  
48  2219 2017-03-17  ws. dobrze wydatkowanych środków z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości wniosek  ROO  14 dni 2017-03-23  odpowiedź  e-mail  
 49 2549   2017-04-04  ws. podjęcia uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  wniosek  OŚ  14 dni  2017-04-05  odpowiedź pocztą   
 50  2318 2017-03-23  ws. dotacji celowej MEN na zakup podręczników i ćwiczeń w roku szkolnym2016/2017   wniosek 14 dni 2017-04-05  odpowiedź  e-mail  
51  3038 2017-04-24  ws. przekazywania informacji dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych  wniosek RWA.UE  14 dni 2017-05-04   odpowiedź poczta  
 52  3504  2017-05-15 ws. wypęłnienia kwetionariusza badawczego    wniosek  RWA.UE  14 dni 2017-05-17    kwestionariusz wypełniony i przesłany o-line  
 53 3873  2017-05-26 ws. Udzielenia informacji publicznej w przedmiocie - udostepnienie listy przedsiębiorców, którzy posiadają ważne zezwolenia na sprzdaż napojów alkoholowych z terenu gminy Chełmno  wniosek  ROO 14 dni 2017-05-30  odpowiedź    
 54 4053 2017-06-08 przesłanie; - decyzji komunalizacyjnej Wojewody Toruńskiego z dnia 18.03.1992 r, -umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę 128/1 w Nowych Dobrach  wniosek  RBG  14 dni 2017-06-20  odpowiedź pisemna  
 55  3529  2017-05-15
 informacja dotycząca realizacji zadań ujętych w dokumentach programowych za lata 2010-2014
wniosek RWA  45 dni  2017-06-27 odpowiedź  e-mail  
 56  4646  2017-07-21 dot. Programu Opieki nad Zabytkami, utrzymania i modernizacji zewnętrznego oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia wewnętrznego w budynkach będących w posiadaniu Urzędu  wniosek

 RBG.DR.

RBG.PP.

14 dni   2017-08-04  odpowiedź  e-mail  
 57  4460 2017-07-07   Informacja dotycząca wartości sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Chełmno za lata 2015-2016  wniosek ROO.EL  18 dni  2017-07-25 odpowiedź  e-mail   
58  4697   2017-07-26  ankieta dotycząca wpływu informacji formalnych na rozwój przedsiębiorczości i ochronę mechanizmu konkurencji w zamówieniach publicznych  wniosek RWA.UE 14 dni  2017-08-04     kwestionariusz wypełniony i przesłany on-line  
 59  4967  2017-08-04  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi prawne w zakresie doradztwa podatkowego   wniosek SG 14 dni  2017-08-09  odpowiedź   e-mail  
60 4632 2017-08-20 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Finsansowania OSP
 
 wniosek  RWA.KUL  14 dni 2017-08-25 odpowiedź e-mail  
61  6154 2017-08-31 Wniosek o udostępnienie informacji Publicznej w sprawie polityki senioralnej gminy   wniosek  RWA.KUL  14 dni 2017-09-14  odpowiedź  e-mail  
62 6792  2017-09-21  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. obsługi prawnej wniosek  ROO.SK 14 dni  2017-09-22  odpowiedź e-mail  
 63 7382 2017-10-19 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący Młodzieżowej Rady Gminy   wniosek  ROO.SK  14 dni 2017-10-19  odpowiedź e-mail  
64 7168  2017-10-09 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący przesłania informacji w zakresie wykonywania ratownictwa wodnego w sezonie 2017.  wniosek ROO.UE 14 dni  2017-09-23 odpowiedź ankieta online  
65 7133  2017-10-06  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący systemu sms  wniosek ROO.ASI 14 dni 2017-10-06  odpowiedź e-mail  
 66 7878  2017-11-20  Wniosek o udzielenie informacji publicznej dot. poprawy efektywności energetycznej wniosek  RBG.PP  14 dni  2017-12-04  odpowiedź  e-mail  
67  8020 2017-12-01  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. kotłów na biomasę wniosek  RBG.PP  14 dni  2017-12-04  odpowiedź  e-mail  
                     
      ROK 2018              
                     
 1  1 2018-01-02  udostępnienie wszystkich umów jakie Urząd zawarł w okresie 01.01.17.-31.12.17.  wniosek  ROO  14 dni 2018-01-04 odpowiedź e-mail   
 2  92  2018-01-09  zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej, gminne rady, fundusz sołecki wniosek   ROO  14 dni 2018-01-11  odpowiedź e-mail   
 3  93  2018-01-09  zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej, gminne rady, fundusz sołecki wniosek   ROO  14 dni  2018-01-11  odpowiedź  e-mail  
 4  61  2018-01-04  stosowanie nowych instytucji z KPA  wniosek  RWA  14 dni  2018-01-11 odpowiedź  e-mail   
5  319  2018-01-17 pytanie o strategię Gminy   wniosek  RWA  14 dni  2018-01-18  odpowiedź  e-mail  
 6 113  2018-01-10  w sprawie opłat adiacenckich wniosek  RBG  14 dni  2018-01-24  odpowiedź  e-mail  
 7  132  2018-01-10 w sprawie opłat adiacenckich   wniosek  RBG  14 dni  2018-01-24  odpowiedź  e-mail  
 8  2  2018-01-02  dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  wniosek RBG   14 dni  2018-01-09  odpowiedź   e-mail  
 9  246  2018-01-15  opieka nad bezdomnymi zwierzętami  wniosek  RBG   14 dni  2018-01-24  odpowiedź   e-mail  
 10  319  2018-01-25  udostępnienie wszystkich umów jakie Urząd zawarł w okresie 01.01.17.-31.12.17.  wniosek  RWA   14 dni  2018-01-30  odpowiedź  poczta  
 11 665 2018-01-29 Udostępnienie informacji nt. kosztów jakie poniósł Urzad Gminy Chełmno przy organizacji 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy   wniosek  RWA  14 dni   2018-01-31  odpowiedź  e-mail   
 12 1512  2018-02-28 Wykaz nadanych imion 2017 wniosek  ROO  14 dni 2018-03-01  odpowiedź e-mail  
13 1679  2018-03-05 w sprawie informacji o środowisku i jego ochronie  wniosek  RBG  14 dni 2018-03-08 odpowiedź e-mail  
 14 1704 2018-03-06 w sprawie azbestu  wniosek  RBG 14 dni  2018-03-13  odpowiedź e-mail  
15  1874  2018-03-14 udostępnienie kopii faktur zakupu ziemniaków wniosek 14 dni 2018-03-16 odpowiedź e-mail  
 16  1446 2018-02-27  w sprawie aktów prawa miejscowego wniosek  ROO 14 dni 2018-03-06  odpowiedź e-mail  
 17 1930 2018-03-19  koszty funkcjonowania urzędu wniosek RWA 14 dni  2018-03-26 odpowiedź e-mail  
18 2136  2018-03-28 pytanie dotyczące dotacji udzielanych osobom bezrobotnym na założenie działalności gospodarczej.  wniosek RWA 14 dni 2018-04-04 odpowiedź  e-mail  
 19 2210   2018-04-05 ankieta dot. rozwoju transportu rzecznego   wniosek RBG 14 dni 2018-04-05  odpowiedź  e-mail
ankieta
 
 20  2218 2018-04-05 informacja ws. utylizacji azbestu  wniosek RBG 14 dni 2018-04-06 odpowiedź  e-mail   
 21 2381 2018-04-16  w spr. planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektr. i paliwa gazowe oraz w zakresie wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej wniosek  RBG 14 dni  2018-04-25  odpowiedź e-mail  
 22 2562  2018-04-25  inf. o dotacjach dla klubów sportowych wniosek z odpowiedzią RWA 14 dni 2018-04-27   e-mail  
 23 3788  2018-07-04 Wniosek o udostepnienie informacji publicznej nt. ofert w zamówieniach publicznych do 30tys. EURO   wniosek  ROO 14 dni  2018-07-09  odpowiedź  e-mail  
24  3949  2018-07-16  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Przetargów na obsługę prawną  wniosek  ROO  14 dni  2018-07-18  odpowiedź e-mail  
 25  3940 2018-07-16  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. Klubów sportowych prowadzacych dyscyplinę piłkę nożną wniosek  RWA 14 dni  2018-07-19  odpowiedź  e-mail  
 26  3990 2018-07-16 W sprawie medii wniosek  RWA 14 dni 2018-07-24  odpowiedź e-mail  
 27  4083  2018-07-25 w sprawie pasa drogowego wniosek RBG  14 dni  2018-08-08 odpowiedź e-mail  
28  4201 2018-07-31 ws zadań własnych gminy  wniosek  ROO 14 dni  2018-08-13 odpowiedź e-mail  
29  4460 2018-08-18  efektywność energetyczna w samorządzie wniosek  RWA 14 dni 2018-08-21 odpowiedź e-mail  
 30 5575 2018-10-02 ws. planów dotyczacych zakładania żłobków i Domów Seniora   wniosek RWA 14 dni 2018-10-05 odpowiedź e-mail  
 31  6248  2018-11-06 ws. elektornizacji zamówień publicznych   wniosek RWA 14 dni 2018-11-13 odpowiedź e-mail  
 31   2018-11-16 w sprawie elektronizacji zamówień publicznych   wniosek ROO 14 dni 2018-11-20 odpowiedź e-mail/epuap  
32 6532 2018-11-27 w sprawie zobowiązań Gminy wniosek  PLF  14 dni  2018-11-28 odpowiedź  e-mail  
 33 6708 2018-12-10  ws. obsługi prawnej gminy  wniosek  RWA 14 dni  2018-12-13 odpowiedź  e-mail  
                     
                     
      ROK 2019              
                     
 1  1 2019-01-02  działania marketingowe Gminy wniosek  RSO 14 dni 2019-01-02  odpowiedź  ankieta online  
 2  86  2019-01-07 Inf. w sprawie ilości mostów, w tym drewnianych   wniosek  RBG  14 dni  2019-01-10 odpowiedź  e-mail  
 3 102 2019-01-22 ws. spółki wodnej wniosek RBG 14 dni 2019-01-21 odpowiedź e-mail  
4  705 2019-02-06  ws. OZE i termomodernizacji wniosek  RSO 14 dni 2019-02-11 odpowiedź papierowo  
 5  1134 2019-02-19  ws. aktualizacji informacji o Młodzieżowych Radach Miast/Gmin wniosek  RSO 14 dni 2019-02-25 odpowiedź  e-mail  
6 1153 2019-02-20 arkusz kosztów funkcjonowania urzędu za 2018  wniosek  RSO 14 dni 2019-02-28 odpowiedź  e-mail  
 7  1183  2019-02-21 ws. programu czyste powietrze   wniosek  RSO 14 dni  2019-03-01  odpowiedź papierowo  
8 1643  2019-03-11 ws. dotacji dla przedszkoli wniosek  OŚ 14 dni  2019-03-12  odpowiedź papierowo  
9 1910 2019-03-21 w sprawie emisji obligacji oraz subrogacji długu   wniosek PLF 14 dni  2019-03-26 odpowiedź e-mail  
10  1845  2019-03-20 wynagrodzenia pracownikow, diety, decyzje umorzenia podatku, KGW  wniosek RSO  14 dni  2019-03-25  odpowiedź e-mail  
11  2102 2019-04-03  ws. systemu do głosowanie, RODO  wniosek  RSO 14 dni  2019-04-08 odpowiedź e-mail   
12  2150 2019-04-05  w sprawie usług cyfrowych wniosek RSO 14 dni 2019-04-09 odpowiedź e-mail  
13  1771 2019-03-18  w sprawie wysokości wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych w ramach umów zlecenia i umów o dzieło wniosek PLF 30 dni 2019-04-12 odpowiedź e-mail  
14  2160  2019-04-08  dot. Gminnej Ewidencji Zabytków  wniosek RBG 14 dni  2019-04-15  odpowiedź  papierowo  
15  2211  2019-04-10  informacja w zakresie opracowań dotyczących obiektów zabytkowych  wniosek  RBG 14 dni  2019-04-16  odpowiedź e-mail  
16 2231 2019-04-11  informacja w sprawie audytu wewnętrznego  wniosek  PLF  14 dni 2019-04-15  odpowiedź  e-mail  
17  2380 2019-04-23 cyberbezpieczeństwo   wniosek  RSO 14 dni 2019-04-24 odpowiedź  e-mail  
18  2459  2019-04-26  w sprawie bip  wniosek RSO  14 dni  2019-05-06  odpowiedź  e-mail, epuap  
19 2413 2019-04-24  w sprawie miejsc przedszkolnych 2019  wniosek  OŚ 14 dni 2019-04-26 odpowiedź e-mail  
20 2381 2019-04-23
 ws. wniosków dyrektorów szkół o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2019 na zakup pomocy dydaktycznych składanych w ramach Rządowego programu "Aktywna Tablica"
wniosek 14 dni 2019-04-26 odpowiedź e-mail  
 21  2487 2019-04-30 wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wykaz Sołtysów w kadencji 2019-2024  wniosek RSO 14 dni 2019-05-08 odpowiedź  e-mail  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     4646

Załączniki

wniosek pdf, 411 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 137 kB metryczka
wniosek pdf, 219 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 149 kB metryczka
wniosek pdf, 1.28 MB metryczka
Odpowiedź pdf, 155 kB metryczka
wniosek pdf, 1.61 MB metryczka
Odpowiedź pdf, 107 kB metryczka
wniosek pdf, 856 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 673 kB metryczka
wniosek pdf, 1.11 MB metryczka
Odpowiedź pdf, 1.11 MB metryczka
wniosek pdf, 189 kB metryczka
wniosek pdf, 530 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 530 kB metryczka
wniosek pdf, 357 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 357 kB metryczka
wniosek pdf, 318 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 124 kB metryczka
wniosek pdf, 172 kB metryczka
wniosek pdf, 1.17 MB metryczka
Odpowiedź pdf, 135 kB metryczka
wniosek pdf, 227 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 133 kB metryczka
wniosek pdf, 291 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 118 kB metryczka
wniosek pdf, 252 kB metryczka
wniosek pdf, 172 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 106 kB metryczka
wniosek pdf, 625 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 340 kB metryczka
wniosek pdf, 411 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 155 kB metryczka
wniosek pdf, 268 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 105 kB metryczka
wniosek pdf, 544 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 1.39 MB metryczka
wniosek pdf, 320 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 130 kB metryczka
wniosek pdf, 293 kB metryczka
wniosek pdf, 1.56 MB metryczka
Odpowiedź pdf, 104 kB metryczka
wniosek pdf, 323 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 7.04 MB metryczka
wniosek pdf, 257 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 435 kB metryczka
wniosek pdf, 1.88 MB metryczka
Odpowiedź pdf, 102 kB metryczka
wniosek pdf, 1.84 MB metryczka
Odpowiedź pdf, 104 kB metryczka
wniosek pdf, 1.99 MB metryczka
Odpowiedź pdf, 1.59 MB metryczka
wniosek pdf, 194 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 176 kB metryczka
wniosek pdf, 529 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 365 kB metryczka
wniosek pdf, 291 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 365 kB metryczka
wniosek pdf, 179 kB metryczka
Odpowiedź pdf, 347 kB metryczka
wniosek pdf, 1.8 MB metryczka
Odpowiedź pdf, 1.38 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij