Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Chełmno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

     W czwartek 23 listopada br. odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Chełmno. Podczas spotkania radni ustalili propozycje wysokość stawek podatków, które będą obowiązywać w Gminie Chełmno od 1 stycznia 2018r. oraz pozytywnie zaopiniowali uchwałę w sprawie uchwalenia na 2018 rok programu współpracy Gminy Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

W tym samym dniu odbyły się również obrady Komisji Spraw Socjalnych i Samorządowych podczas, których  radni przyjęli pozytywne opinie do uchwał w sprawie:

- nadania statutu Szkole Podstawowej im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku,

- uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie.