Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Spotkanie w Komisji Rady Gminy Chełmno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

W dniach od 11 do 14 czerwca Komisje Rady spotykały się na posiedzeniach celem zaopiniowania sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia. Wszystkie Komisje sprawozdanie zaopiniowały pozytywnie. W dniu wczorajszym Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy Chełmno absolutorium i przesłała go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania. Sesja w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium odbędzie się 28 czerwca br.