Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

II Sesja Rady Gminy Chełmno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

    29 listopada 2018 roku Radni obradowali na II Sesji VIII kadencji. Radni zajęli się ustaleniem stawek podatkowych na 2019 rok. Podjęte zostały następujące uchwały: Uchwała Nr II/23/18 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok, Uchwała Nr II/24/18 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019, Uchwała Nr II/25/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok, Uchwała Nr II/26/18 w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Uchwała II/27/18 w sprawie uchwalenia na 2019 rok programu współpracy Gminy Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, Uchwała II/28/18 w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok, Uchwała II/29/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2018-2024, Uchwała II/30/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chełmno.


Link do retransmisji Sesji. KLIK