Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

V Sesji Rady Gminy Chełmno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

13 czerwca 2019 roku Radni obradowali na V Sesji Rady Gminy Chełmno VIII kadencji. Podczas Sesji podjęli następujące uchwały:

 • uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmno wotum zaufania,
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2018 rok,
 • uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełmno,
 • uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra – Podwiesk, etap II i III”,
 • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok,
 • uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2019-2025,
 • uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 • uchwała w sprawie zamiany nieruchomości,
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,
 • uchwała w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników do Sądu Rejonowego
  w Chełmnie,
 • uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
 • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Chełmno na lata 2017-2023,
 • uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze gminnej nr 060144C oraz drodze powiatowej nr 1606C, obręb Nowawieś Chełmińska, gmina Chełmno.

Radni zapoznali się również z:

 • raportem o stanie gminy za rok 2018,
 • oceną zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Chełmno w oparciu
  o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej,
 • sprawozdaniem Wójta Gminy Chełmno i Komisji Rady Gminy Chełmno z działalności w okresie międzysesyjnym,
 • sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2018 rok,
 • informacją o wysokości umorzeń i zastosowanych ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chełmno, udzielonych w 2018 roku,
 • zbiorczym zestawienie informacji dotyczących zakresu umorzonych, odroczonych
  i rozłożonych na raty należności pieniężnych, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
 • planem remontu dróg gminnych.

 zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij