Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Projekt „Akcja: Grudziądzka Aktywizacja”

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


O projekcie:

 1. NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-04-002/19
 2. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 029 968,65 zł
 3. OKRES REALIZACJI: 01.09.2019 – 31.12.2020
 4. TYTUŁ PROJEKTU: Akcja: Grudziądzka Aktywizacja

Główny cel projektu:

Wzrost zdolności do zatrudnienia wśród 58 osób młodych w wieku 18-29 lat (30 kobiet, 28 mężczyzn), w tym z niepełnosprawnościami, pozostających bez pracy, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych w powiatach grudziądzkim i mieście Grudziądz, dzięki uczestnictwie w zorganizowanych i wdrożonych usługach rynku pracy, realizowanych w ramach programu zawodowo-edukacyjnego obejmującego: identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, poradnictwo zawodowe, wysokiej jakości szkolenia, pośrednictwo pracy, staże zawodowe.

Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkujące powiat grudziądzki lub miasto Grudziądz, które są bierne zawodowo lub pozostają bez pracy i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy oraz nie uczestnicą w kształceniu i szkoleniu. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych.


W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które zaliczają się choćby do jednej z poniższych grup:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

» 100% Uczestników Projektu (UP) stanowiły będą osoby bierne zawodowo (58 osób: 30 kobiet, 28 mężczyzn) - czyli takie, które nie pracują, nie szkolą się, nie kształcą, nie są bezrobotne i nie szukają pracy (w tym imigranci i reemigranci spełniający kryteria Grupy Docelowej);

» Minimum 29 UP stanowiły będą osoby z niepełnosprawnościami i/lub osób o niskich kwalifikacjach, objętych wsparciem w programie

» Minimum 18 UP będzie osobami zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

» Minimum 5  UP to osoby z niepełnosprawnościami, (3 kobiety, 2 mężczyzn).


Działania w projekcie:

I.IDENTYFIKACJA POTRZEB OSÓB MŁODYCH ORAZ DIAGNOZOWANIA MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO,  czyli opracowanie na spotkaniach z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania (IPD) zawierającego m.in. cel zawodowy, kwalifikację na szkolenie i wybór stażu – wsparcie w wymiarze  4 godzin/osobę.

PORADNICTWO ZAWODOWE, czyli ocena problemów i potrzeb zawodowych, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, stworzenie/aktualizacja CV – wsparcie w wymiarze 6h/osobę.

II. POŚREDNICTWO PRACY, czyli wsparcie w zakresie poszukiwania ofert pracy zgodnych z umiejętnościami, trening negocjacji i rozmów o pracę.

III. WYSOKIEJ JAKOŚCI SZKOLENIA ZAWODOWE, czyli jedno szkolenie zawodowe/osobę, "szyte na miarę" = dobrane z doradcą zawodowym (wybór będzie zgodny z opracowanym IPD danego Uczestnika, jego wykształceniem, kwalifikacjami, kompetencjami i zgłaszanym zapotrzebowaniem). Szkolenia możliwe są w zawodach wskazywanych jako deficytowe w województwie

kujawsko-pomorskim i powiecie grudziądzkim oraz w oparciu o dane wynikające z dokumentu "Barometr zawodów". Szkolenia zakończone będą egzaminem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji/kompetencji zawodowych,

IV. STAŻ ZAWODOWY, czyli płatne staże zawodowe dobierane zgodnie z IPD (przewidziane dla 58 osób biernych zawodowo, trwające średnio 6 miesięcy).

REKRUTACJA:

Prowadzona w sposób ciągły od września 2019 r. do zrekrutowania wymaganej liczby Uczestników. Rekrutacja trwa!
Do udziału w projekcie można się zgłosić wypełniając załączone poniżej dokumenty rekrutacyjne (dokumenty te dostępne są również w biurze projektu). Podpisane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: osobiście, drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
Pierwszeństwo udziału w projekcie, a więc dodatkowe punkty do listy rankingowej potencjalnych Uczestników Projektu otrzymają:

 • Kobiety (+ 5 punktów);
 • Osoby z wykształceniem ISCD 1,2,3 (+ 10 punktów);
 • Osoby z doświadczeniem zawodowym max 4 miesiące (+ 5 punkty);
 • Osoby w przedziale wiekowym 18-24 lat (+ 5 punkty);
 • Osoby niepełnosprawne (+ 10 punktów).

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z największą ilością uzyskanych punktów. Maksymalnie otrzymać można 35 punktów w ramach punktacji do pierwszeństwa udziału w Projekcie. Tworzona będzie także lista osób rezerwowych (w kolejności, według przyznanej punktacji).

Harmonogram i miejsce realizacji poszczególnych form wsparcia:

Harmonogram będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy będzie odbywać się w Biurze Projektów: ul. Włodka 16, 86-300 Grudziądz

Szkolenia i staże będą odbywać się w powiecie Grudziądzkim. 


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie: https://www.jcgroup.pl w zakładce „Aktualne projekty”.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij