Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Komunikat dla przedsiębiorców

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty
prolongacyjnej - to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

 

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej,
trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Wszystkie wnioski są dostępne online - na
Platformie Usług Elektronicznych (PUE) oraz na stronie:www.zus.pl w zakładce
- Aktualności - Tarcza Antykryzysowa. Wnioski można złożyć drogą
elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce
ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa",
bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

Na stronie  <http://www.zus.pl> www.zus.pl znajdują się również  informacje
w zakresie ulg oferowanych dla przedsiębiorców w ramach "Tarczy
Antykryzysowej".

Składając wniosek szczególną uwagę należy zwrócić, aby zawierał on pełne
dane identyfikacyjne wnioskującego takie jak imię, nazwisko, identyfikator
numeryczny - PESEL / NIP, adres. Warto również podać numeru telefonu, co
ułatwi kontakt i przyspieszy wyjaśnienie wątpliwych kwestii.

 

 

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń
społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

 

Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują  zwolnienie
małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze
składek za marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Oznacza to, że państwo przejmie
na trzy miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających
przed 1 lutego 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i
pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także
samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł, czyli 300 proc. przeciętnego
wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.

 

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do
świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze
składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z
nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i
macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego
2020 roku.

 

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z
tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy antykryzysowej,
stanowi pomoc publiczną. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.

 

W związku z tym ZUS przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z
tytułu składek, o których mowa w "tarczy antykryzysowej" będą mogli
skorzystać  tylko ci przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie
zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12
miesięcy.

 

Co ważne jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za
okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o
rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  będzie
mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.

 

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

 

Osoby, które zawarły  umowy cywilnoprawe i umowa nie doszła do skutku lub
nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu
działalności w następstwie COVID-19, mogą wystąpić  do ZUS za pośrednictwem
swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie
finansowe, które zrekompensuje utratę przychodów. 

 

O to świadczenie mogą ubiegać się  osoby wykonujące umowę cywilnoprawną
(umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której
zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o
dzieło).

 

W myśl przyjętych regulacji świadczenie postojowe dla osób wykonujących
umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc. minimalnego
wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

 

Aby otrzymać wsparcie trzeba spełnić nw. warunki:

- wykonywać z umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.

-  suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc,
w którym złożony został  wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99
zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) -
wówczas to  świadczenie postojowe przysługuje  w wysokości sumy wynagrodzeń
z tych umów,

- przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym
miesiąc, w którym złożony został wniosek  o świadczenie postojowe nie
przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień
złożenia wniosku,

- osoba nie ma  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,

- trzeba mieszkać na terytorium Polski i być obywatelem RP lub mieć  prawo
czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,

-nie można wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu
przestoju w prowadzeniu działalności.

 

 

 

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

 

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych co do zasady wynosi 2080 zł (80
proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz
nieopodatkowane.

 

Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień
złożenia wniosku.

 

Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej
15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.

 

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także
samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z
tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc.
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego
przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS
obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy
korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w
wysokości 1300 zł.

 

Odroczenie terminu  płatności składek bez opłaty prolongacyjnej

 

Wszyscy płatnicy składek mogą się ubiegać  o odroczenie terminu  płatności
składek bez opłaty prolongacyjnej. Ulga dotyczy składek za przedsiębiorcę i
pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi
działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą
skorzystać także samozatrudnieni.

 

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki
do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem
płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli
wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę
na dzień złożenia wniosku.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij