Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Absolutorium i Wotum Zaufania dla Wójta Gminy Chełmno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

18 czerwca 2020 roku Radni obradowali na XII Sesji Rady Gminy Chełmno VIII kadencji. Podczas Sesji podjęli następujące uchwały:

 • Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełmno wotum zaufania.
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2019 rok.
 • Uchwała w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełmno.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2020 rok.
 • Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2020-2027.
 • Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chełmno na rok szkolny 2020/2021.
 • Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5 G z 21 marca 2020 r. dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.
 • Uchwała w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chełmno oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Chełmno.
 • Uchwała w spawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego na terenie Gminy Chełmno.

Radni zapoznali się również z:

 • Sprawozdaniem Wójta Gminy Chełmno i Komisji Rady Gminy Chełmno z działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia.
 • Oceną zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Chełmno w oparciu
  o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej.
 • Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Chełmno
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego za 2019 rok.
 • Informacją o wysokości umorzeń i zastosowanych ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chełmno, udzielonych w 2019 roku.
 • Zbiorczym zestawieniem informacji dotyczących zakresu umorzonych, odroczonych i rozłożonych na raty należności pieniężnych, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 
 • Sprawozdaniem merytorycznym z realizacji planu finansowo-rzeczowego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmnie w 2019 roku.

Odbyła się również Debata na temat raportu o stanie gminy za rok 2019.

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij