Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Świadczenie wychowawcze „500+” stanowi pomoc finansową skierowaną do rodziny. Podobnie jak świadczenia rodzinne ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci.

Świadczenie przysługuje na dziecko do momentu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. O świadczenia mogą starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie prawni dziecka i opiekunowie faktyczni dziecka.

Świadczenie na pierwsze dziecko można otrzymać, jeżeli dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 800 zł lub 1 200 zł na członka rodziny, w przypadku gdy którekolwiek z dzieci w rodzinie legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Pod uwagę brane będą dochody uzyskiwane w kraju i za granicą z różnych tytułów: pracy na etacie, umów cywilno- prawnych, działalności gospodarczej, emerytur, rent, świadczeń rodzinnych (świadczenie rodzicielskie), a także dochody z gospodarstw rolnych.

Świadczenie wynosi 500 zł / miesiąc. Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko przysługuje bez względu na osiągane dochody rodziny.


Do wniosku 500+ należy dołączyć:

 • Oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym.
 • Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego.
 • Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów niepodlegających opodatkowaniu lub zwolnionych z podatku w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).

Zaświadczenia i dokumenty dotyczące wynagrodzenia należy dołączyć tylko w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Druk wniosku oraz oświadczeń dostępny w Urzędzie Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1, pok. 315

Wniosek wraz załącznikami składa się:

 • tradycyjnie w Urzędzie Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1, pok. 315
 • za pośrednictwem:
 • portalu dla osób i rodzin korzystających ze świadczeń socjalnych Empatia,
 • platformy usług elektronicznych ZUS,
 • e-PUAP,
 • banków, które udostępniają swoją infrastrukturę.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij