Wójt Gminy:
Krzysztof Wypij

ul. Dworcowa 1

86-200 CHEŁMNO 
telefon: (056) 6861540


wojt@gmina-chelmno.pl

Dni i godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg lub wniosków:
Wójt Gminy - we wtorki od godz. 13:00 do godz. 16:15