Wójt Gminy Chełmno:
Krzysztof Wypij

ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno 

Telefon: 56 6861540
wojt@gmina-chelmno.pl

Dni i godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg lub wniosków:
we wtorki od godz. 13:00 do godz. 16:15