[start] [koniec]Adres:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dolne Wymiary 26
86-200 Chełmno
NIP: 875-14-45-072     REGON: 000531447-00038
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
nr 86 1160 2202 0000 0001 5388 0541


Telefony:
tel/fax. (056) 6865714
kom. 500 187 261, 531 070 606, 531 070 368, 533 594 292

e-mail:
gops@gopschelmno.pl
www: http://www.gopschelmno.pl/

- KIEROWNIK
mgr
Alicja Polak

- STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY
Anna Marcinkowska

- SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ
mgr
Monika Plewka

- SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ
mgr
Małgorzata Figura-Zima

- ASYSTENT RODZINNY
Magdalena Barejka

- GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr
Hanna Orłowicz