[start] [koniec]Adres:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Kościuszki 3/2
86-200 Chełmno
NIP: 875-14-45-072     REGON: 000531447-00038
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
nr 86 1160 2202 0000 0001 5388 0541


Telefony:
tel/fax. (056) 4716050
kom. 531 070 606, 531 070 368, 533 594 292

e-mail:
gops@gopschelmno.pl
www: https://gopschelmno.naszops.pl/

- KIEROWNIK
Alicja Polak

- STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY
Anna Marcinkowska

- SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ
Monika Plewka

-ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE I POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
Karolina Niedzielska

-ŚWIADCZENIA RODZINNE I SPRAWY ALIMENTACYJNE
Sabina Berecka

- ASYSTENT RODZINNY
Marta Bałdzikowska

- PRACOWNIK SOCJALNY
Iwona Buchholz

- GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Richert