w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kolnie