Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 28936
Numery 5906
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 5362
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 4083
Skarbnik Gminy Chełmno 3793
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 3529
Sekretarz Gminy Chełmno 3353
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 2407
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 2403
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1900
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1896
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 1891
Okónik w sprawie uruchomienia punktu potwierdzania profili zaufanych 1827
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze skarbnik gminy 1720
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1453
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1441
przetarg nieograniczony 1429
Główny księgowy ogłoszenie z dnia 7.05.2019 r. 1345
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 1288
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. 1286
przetarg nieograniczony 1278
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 1238
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 1225
Bogumiła Drozd 1185
Anna Kosińska 1179
Janusz Wojtaszewski 1157
nieograniczony 1129
Wniosek ogólny 1112
Przetarg na dzierżawę części nieruchomości w Nowych Dobrach 1109
Deklaracja podatkowa na rok 2017 1104
przetarg nieograniczony 1101
Magdalena Jantoń 1097
przetarg nieograniczony 1086
Danuta Jankiewicz 1084
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmno 1076
Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych, administracyjno-gospodarczych i kadr 1041
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 1040
Izabela Laskowska 1039
Krzysztof Zawadziński 1023
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 1023
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32 obręb 0013 Osnowo. 1021
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach 1012
Okólnik w sprawie uruchomienia Portalu Mieszkańca i Podatnika oraz Portalu Nieruchomości 1007
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 975
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 973
Link do ofert pracy 963
przetarg nieograniczony 945
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 939
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 937
Krystyna Maria Sawicka 912
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 9728
Krzysztof Wypij 1998
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 718
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 636
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 632
Zarządzenie Nr 29/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 8 czerwca 2017 r. 629
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 610
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 602
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 588
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 588
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 584
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 580
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 579
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 575
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 573
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 573
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 571
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r. 568
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 562
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 560
Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 558
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 listopada 2017 r. 555
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 547
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 czerwca 2017 r. 546
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 546
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r. 545
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 544
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 539
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 534
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r. 533
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 531
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 530
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 530
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 525
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 525
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. 523
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 518
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 15/2010 z dnia 01.06.2010r 517
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 512
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 510
Zarządzenie Nr 45/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 4 października 2017 r. 508
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 14/2008 z dnia 10.12.2008r. 502
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursu ofert 499
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 498
Zarządzenie Nr 4/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert narealizację zadania w zakresie rozwoju sportu w gminie Chełmno w 2018 roku. 494
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 493
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 492
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 488
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 482
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 478
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 7284
Skład Rady 2978
Skład Rady 1647
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 1472
Skład Rady VI kadencji 1327
Składy komisji 938
Krzysztof Madej 855
Grzegorz Sobieralski 832
Monika Michoń 808
Bogusław Kiełbasiewicz 775
Justyna Kosińska 765
Waldemar Kunicki 757
Lech Orzech 751
Piotr Mikrut 746
Jan Kaczmarczyk 735
Mieczysław Józef Urbański 732
Marek Kraśkiewicz 670
Tadeusz Fabiński 655
Kazimierz Pasiński 637
Sesja XXX 611
Sesja IX 603
Zbigniew Kłos 594
Sesja XXVIII 560
Sesja XXV 559
Sesja XXXI 553
Sesja XXVI 551
Sesja XXXIII 548
Sesja X 547
Sesja XX 544
Sesja XII 539
Sesja XVIII 537
Sesja XXIV 534
Sesja XXVII 533
Sesja XV 531
Sesja XXII 530
Sesja XXIV 524
Sesja XXVI 521
Sesja XIV 510
Sesja XI 508
Sesja VIII 505
Sesja XXXII 505
Sesja VI 503
Sesja XXI 494
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 491
Sesja XXIX 489
Sesja XVI 488
Sesja XXVII 487
Komisja Rewizyjna 480
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 480
Sesja XXII 462
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 12751
Zadania własne 2875
Statut 2680
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 2403
Zadania zlecone 2087
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1900
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1896
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 1238
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry. 1102
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 903
UCHWAŁA NR XV/109/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno. 842
Deklaracja podatkowa 836
Deklaracja podatkowa na rok 2017 815
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 788
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie. 786
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Hacom Polyester Sp. z o.o. 771
Budżet na 2017 r. 770
POPRAWIONA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z WZORAMI, INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA DEKLARACJI. 768
Projekt budżetu na 2017 rok. 763
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dostosowanie technologii ZZO w m.Osnowo gm.Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mech. – biol. przetwarzania zm. odp. kom. 753
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 751
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 742
INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 739
Projekt budżetu na 2018 rok. 737
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 733
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 718
Projekt budżetu na 2016 rok. 715
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 705
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 696
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 688
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 681
Uchwała Nr XI-79-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki w Klamrach 679
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 679
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chełmno 675
Deklaracje podatkowe 674
Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 670
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 669
Budżet na 2016 rok 662
Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów opakowaniowych i odpadów tworzyw sztucznych w Osnowie 659
Budżet na 2013 rok 658
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 652
Budżet na 2015 rok. 651
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 643
Deklaracje podatkowe 634
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa zakładu zagospodarowania odpadów w m.Osnowo dla potrzeb Zakładu Usług Miejskich sp. z.o.o. 633
Deklaracje podatkowe 632
Uchwała nr XXIII/151/17 631
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w formie dotacji - zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 627
Deklaracje podatkowe 626
Uchwała nr XIX/126/17 621
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 5391
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 3842
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 2684
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 1799
Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 1576
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 1245
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klamry 2418
Bieńkówka 2276
Starogród 2188
Nowe Dobra 2145
Podwiesk 1720
Nowawieś Chełmińska 1661
Górne Wymiary 1560
Dolne Wymiary 1468
Ostrów Świecki 1468
Kałdus 1464
Wielkie Łunawy 1443
Dorposz Chełmiński 1414
Borówno, Różnowo 1347
Starogród Dolny 1334
Małe Łunawy 1219
Kolno 1132
Osnowo 1121
Łęg 915

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij