Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 18569
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 2921
Numery 2707
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2707
Skarbnik Gminy Chełmno 2264
Sekretarz Gminy Chełmno 2109
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Urzędzie Gminy Chełmno z dnia 09.05.2016r. 2050
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1979
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjno-technicznych, administracyjno-gospodarczych i archiwum zakładowego z dnia 16.05.2018 r. 1966
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 1902
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi kasy 1341
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1173
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1137
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 1133
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1129
przetarg nieograniczony 1087
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego i administratora bezpieczeństwa informacyjnego 1058
Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 1044
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko konserwator sieci wod-kan. z dnia 27.11.2017 r. 1044
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1029
Okónik w sprawie uruchomienia punktu potwierdzania profili zaufanych 1025
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 20.04.2017 r. 1022
przetarg nieograniczony 1016
Nabór na asystenta rodziny 983
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 27.05.2015r. 980
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 16.07.2015 r. 912
Deklaracja podatkowa na rok 2017 907
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 894
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 886
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. 882
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 878
przetarg nieograniczony 877
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 10.04.2014r. 873
Janusz Wojtaszewski 847
Anna Kosińska 840
Bogumiła Drozd 838
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 829
nieograniczony 818
przetarg nieograniczony 809
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 808
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 801
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 06.06.2013r. 778
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 776
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 758
Danuta Jankiewicz 751
Magdalena Jantoń 734
Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno 734
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 733
Izabela Laskowska 717
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 705
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 5865
Krzysztof Wypij 1333
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 561
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 487
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 477
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 465
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 457
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 447
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 446
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 440
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 437
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 434
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 433
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 432
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 431
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 425
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r. 420
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 420
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 417
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 417
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 414
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 407
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 406
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 404
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 403
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 403
Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 403
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 400
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r. 398
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 397
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 czerwca 2017 r. 394
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 393
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r. 393
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 390
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 listopada 2017 r. 384
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 380
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. 379
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 375
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 373
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 371
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 15/2010 z dnia 01.06.2010r 368
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 366
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 365
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 361
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 355
Zarządzenie Nr 55/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2017 r. 342
Zarządzenie Nr 68/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 339
Zarządzenie Nr 45/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 4 października 2017 r. 338
Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 września 2015 r. 338
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójt Gminy Chełmno z dnia 5 maja 2016 336
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 5002
Skład Rady 2411
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 993
Skład Rady VI kadencji 957
Składy komisji 724
Skład Rady 673
Krzysztof Madej 591
Grzegorz Sobieralski 575
Monika Michoń 568
Krzysztof Ludwik Madej 561
Bogusław Kiełbasiewicz 558
Justyna Kosińska 552
Zbigniew Andrzej Kłos 548
Lech Orzech 529
Jan Kaczmarczyk 528
Piotr Mikrut 524
Grzegorz Paweł Sobieralski 522
Ilona Ewa Sądel-Gredecka 518
Waldemar Kunicki 509
Mieczysław Józef Urbański 500
Piotr Czesław Mikrut 481
Henryk Krzywdziński 478
Elżbieta Zawal 475
Tadeusz Fabiński 474
Kazimierz Pasiński 470
Mieczysław Józef Urbański 470
Lech Izydor Orzech 468
Marek Kraśkiewicz 456
Sesja IX 448
Sesja XXXI 423
Sesja XXV 410
Sesja XXX 407
Sesja XXVII 406
Sesja XX 400
Sesja XXXIII 399
Sesja X 398
Zbigniew Kłos 396
Sesja XXVIII 395
Sesja XVIII 394
Sesja XXIV 394
Sesja XXVI 388
Sesja XV 386
Sesja VIII 378
Sesja XXII 378
Sesja XII 375
Sesja XXVI 373
Sesja VI 372
Sesja XI 369
Kazimierz Pasiński 368
Sesja XXIV 368
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 8353
Zadania własne 2080
Statut 1748
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1137
Zadania zlecone 1123
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1029
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 894
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 776
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 621
Deklaracja podatkowa 618
Deklaracja podatkowa na rok 2017 616
Budżet na 2017 r. 595
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 591
UCHWAŁA NR XV/109/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno. 587
Projekt budżetu na 2017 rok. 580
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dostosowanie technologii ZZO w m.Osnowo gm.Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mech. – biol. przetwarzania zm. odp. kom. 571
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 566
INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 548
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 536
Projekt budżetu na 2016 rok. 536
POPRAWIONA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z WZORAMI, INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA DEKLARACJI. 534
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 532
Projekt budżetu na 2018 rok. 527
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 525
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 516
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Hacom Polyester Sp. z o.o. 515
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry. 506
Budżet na 2016 rok 505
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie. 503
Uchwała Nr XI-79-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki w Klamrach 500
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 497
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 492
Budżet na 2013 rok 488
Budżet na 2015 rok. 487
Deklaracje podatkowe 487
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 486
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 484
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 480
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w formie dotacji - zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 478
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 476
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 474
Deklaracje podatkowe 466
Deklaracje podatkowe 460
Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 459
Uchwała nr XIX/126/17 454
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chełmno 453
Uchwała Nr XI-81-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 147-7, 147-8 449
Projekt budżetu na 2013 rok 447
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 445
Budżet na 2014 rok. 442
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 2756
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 2642
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 1784
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 1300
Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 1001
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 903
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klamry 1436
Starogród 1397
Bieńkówka 1389
Nowe Dobra 1351
Podwiesk 1113
Górne Wymiary 1087
Nowawieś Chełmińska 1072
Dorposz Chełmiński 979
Wielkie Łunawy 966
Dolne Wymiary 965
Starogród Dolny 920
Ostrów Świecki 911
Kałdus 850
Borówno, Różnowo 810
Małe Łunawy 767
Osnowo 737
Kolno 596
Łęg 530

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij