Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 9128
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 1906
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Urzędzie Gminy Chełmno z dnia 09.05.2016r. 1582
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 985
Skarbnik Gminy Chełmno 911
Sekretarz Gminy Chełmno 841
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi kasy 833
Numery 764
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 741
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko konserwator sieci wod-kan. z dnia 27.11.2017 r. 718
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 27.05.2015r. 703
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 16.07.2015 r. 682
Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 648
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 10.04.2014r. 646
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 637
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 20.04.2017 r. 610
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 605
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 605
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 605
Deklaracja podatkowa na rok 2017 586
przetarg nieograniczony 555
Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno 545
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 06.06.2013r. 533
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 514
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego i administratora bezpieczeństwa informacyjnego 508
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 501
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 494
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 483
przetarg nieograniczony 478
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 474
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 459
2 maja urząd nieczynny 421
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno z dnia 5.IV.2017 r. 413
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. 389
przetarg nieograniczony 375
Okólnik w sprawie zmian organizacyjnych w Gminie Chełmno. 354
Bogumiła Drozd 347
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 333
przetarg nieograniczony 330
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 328
Janusz Wojtaszewski 327
Izabela Laskowska 317
INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 313
Uwaga! Zmiana Siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 313
Anna Kosińska 310
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 309
przetarg nieograniczony 297
Budowa chodnika w miejscowości Kałdus 293
Piękna Zagroda po raz 17-sty 283
Danuta Jankiewicz 282
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 2798
Krzysztof Wypij 497
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 241
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 240
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 228
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 225
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 223
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 197
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 197
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 190
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 188
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 181
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 181
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 180
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 180
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 179
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 172
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 171
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 171
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 170
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 170
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 167
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 167
Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 167
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 164
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 163
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 163
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 161
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 157
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 157
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 155
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 153
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 153
Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 września 2015 r. 151
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 150
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 149
Zarządzenie Nr 55/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 grudnia 2016 r. 147
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r. 142
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 141
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 141
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r. 139
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 137
Zarządzenie Nr 33/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 czerwca 2017 r. 135
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r. 135
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. 131
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 czerwca 2017 r. 129
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 listopada 2017 r. 121
Zarządzenie Nr 28/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 8 czerwca 2017 r. 118
Zarządzenie Nr 27/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 8 czerwca 2017 r. 113
Zarządzenie Nr 17/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 26 kwietnia 2017 r. 109
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 2499
Skład Rady 1214
Skład Rady VI kadencji 478
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 450
Składy komisji 325
Krzysztof Ludwik Madej 237
Ilona Ewa Sądel-Gredecka 205
Grzegorz Paweł Sobieralski 202
Zbigniew Andrzej Kłos 198
Jan Kaczmarczyk 195
Krzysztof Madej 190
Lech Orzech 190
Bogusław Kiełbasiewicz 187
Justyna Kosińska 186
Piotr Czesław Mikrut 185
Elżbieta Zawal 182
Grzegorz Sobieralski 182
Mieczysław Józef Urbański 176
Henryk Krzywdziński 174
Sesja XVIII 165
Sesja IX 163
Tadeusz Fabiński 163
Piotr Mikrut 162
Lech Izydor Orzech 153
Sesja XXXI 153
Kazimierz Pasiński 152
Monika Michoń 151
Sesja VI 151
Sesja XVI 150
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 149
Sesja VIII 149
Sesja XXVI 149
Sesja XII 148
Sesja X 146
Mieczysław Józef Urbański 144
Komisja Spraw Socjalnych i Samorządowych 142
Sesja XXVIII 142
Sesja XV 141
Sesja XX 139
Sesja XXV 137
Waldemar Kunicki 136
Sesja XXIV 135
Sesja XI 133
Komisja Rewizyjna 132
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 132
Sesja XXXIII 130
Sesja XXIV 129
Sesja XXXII 127
Sesja XXII 126
Sesja XXX 126
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 4485
Zadania własne 949
Statut 913
Zadania zlecone 361
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 333
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 309
Budżet na 2017 r. 279
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 278
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 269
Deklaracja podatkowa na rok 2017 267
Projekt budżetu na 2017 rok. 253
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 247
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 235
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 230
Deklaracja podatkowa 228
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 225
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 225
Uchwała Nr XI-79-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki w Klamrach 213
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 210
Projekt budżetu na 2016 rok. 209
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 208
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 208
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 207
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 206
UCHWAŁA NR XV/109/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno. 205
Budżet na 2013 rok 204
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 204
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 201
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 199
POPRAWIONA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z WZORAMI, INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA DEKLARACJI. 198
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Hacom Polyester Sp. z o.o. 198
Budżet na 2016 rok 195
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w formie dotacji - zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 195
Uchwała nr XIX/126/17 193
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dostosowanie technologii ZZO w m.Osnowo gm.Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mech. – biol. przetwarzania zm. odp. kom. 191
INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 191
Projekt budżetu na 2013 rok 189
Uchwała Nr XI-81-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 147-7, 147-8 187
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 187
Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Chełmno na lata 2016-2023 186
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chełmno 183
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie. 182
Uchwała nr XVI/111/16 182
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sektora nr 2 kwatery składowania odpadów na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Osnowo na działce Nr 31/1, obręb 0013 Osnowo 182
XV/102/16 178
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 177
Uchwała nr XVII/118/17 176
Budżet na 2015 rok. 175
XV/105/16 175
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 174
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 1121
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 683
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 576
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 523
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 425
Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 374
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starogród 655
Nowe Dobra 613
Klamry 609
Bieńkówka 607
Górne Wymiary 507
Nowawieś Chełmińska 505
Dolne Wymiary 467
Dorposz Chełmiński 464
Podwiesk 450
Wielkie Łunawy 408
Ostrów Świecki 404
Starogród Dolny 383
Borówno, Różnowo 375
Osnowo 334
Kałdus 275
Małe Łunawy 259
Kolno 207
Łęg 193

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij