Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 28029
Numery 5644
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 4686
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 3956
Skarbnik Gminy Chełmno 3695
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 3502
Sekretarz Gminy Chełmno 3260
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 2400
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 2279
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1863
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 1843
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1825
Okónik w sprawie uruchomienia punktu potwierdzania profili zaufanych 1812
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze skarbnik gminy 1638
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1441
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1431
przetarg nieograniczony 1425
Główny księgowy ogłoszenie z dnia 7.05.2019 r. 1325
przetarg nieograniczony 1271
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 1259
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. 1248
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 1210
Anna Kosińska 1166
Bogumiła Drozd 1163
Janusz Wojtaszewski 1146
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 1124
nieograniczony 1122
Deklaracja podatkowa na rok 2017 1095
przetarg nieograniczony 1094
Przetarg na dzierżawę części nieruchomości w Nowych Dobrach 1093
Magdalena Jantoń 1088
przetarg nieograniczony 1081
Danuta Jankiewicz 1064
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 1036
Wniosek ogólny 1029
Izabela Laskowska 1019
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32 obręb 0013 Osnowo. 1012
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 1009
Krzysztof Zawadziński 1008
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach 988
Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych, administracyjno-gospodarczych i kadr 984
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 969
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 953
Okólnik w sprawie uruchomienia Portalu Mieszkańca i Podatnika oraz Portalu Nieruchomości 944
przetarg nieograniczony 936
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmno 935
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 933
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 932
Link do ofert pracy 929
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 906
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 9394
Krzysztof Wypij 1947
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 713
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 632
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 628
Zarządzenie Nr 29/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 8 czerwca 2017 r. 625
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 605
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 596
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 585
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 585
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 579
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 577
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 576
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 570
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 569
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 569
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 568
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r. 564
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 558
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 556
Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 555
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 listopada 2017 r. 551
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 543
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r. 541
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 540
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 czerwca 2017 r. 540
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 540
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 534
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 531
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r. 529
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 528
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 525
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 524
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 523
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 518
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. 518
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 15/2010 z dnia 01.06.2010r 514
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 512
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 508
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 504
Zarządzenie Nr 45/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 4 października 2017 r. 504
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 14/2008 z dnia 10.12.2008r. 498
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursu ofert 495
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 492
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 490
Zarządzenie Nr 4/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert narealizację zadania w zakresie rozwoju sportu w gminie Chełmno w 2018 roku. 488
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 487
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 483
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 477
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 476
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 7141
Skład Rady 2959
Skład Rady 1581
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 1432
Skład Rady VI kadencji 1304
Składy komisji 925
Krzysztof Madej 844
Grzegorz Sobieralski 818
Monika Michoń 797
Bogusław Kiełbasiewicz 766
Justyna Kosińska 756
Waldemar Kunicki 749
Piotr Mikrut 739
Lech Orzech 737
Jan Kaczmarczyk 728
Mieczysław Józef Urbański 719
Marek Kraśkiewicz 663
Tadeusz Fabiński 647
Kazimierz Pasiński 629
Sesja XXX 601
Sesja IX 599
Zbigniew Kłos 587
Sesja XXVIII 554
Sesja XXV 552
Sesja XXVI 545
Sesja XXXI 545
Sesja XXXIII 544
Sesja X 543
Sesja XX 540
Sesja XII 534
Sesja XVIII 532
Sesja XXVII 527
Sesja XXIV 525
Sesja XV 523
Sesja XXII 523
Sesja XXIV 517
Sesja XXVI 514
Sesja XIV 505
Sesja XI 503
Sesja VIII 500
Sesja VI 499
Sesja XXXII 498
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 486
Sesja XXI 482
Sesja XXIX 482
Sesja XVI 481
Sesja XXVII 479
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 475
Komisja Rewizyjna 462
Sesja XXII 455
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 12396
Zadania własne 2809
Statut 2624
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 2279
Zadania zlecone 2050
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1863
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1825
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 1210
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry. 1057
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 885
Deklaracja podatkowa 829
UCHWAŁA NR XV/109/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno. 829
Deklaracja podatkowa na rok 2017 809
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 778
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie. 769
Budżet na 2017 r. 759
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Hacom Polyester Sp. z o.o. 759
Projekt budżetu na 2017 rok. 753
POPRAWIONA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z WZORAMI, INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA DEKLARACJI. 749
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dostosowanie technologii ZZO w m.Osnowo gm.Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mech. – biol. przetwarzania zm. odp. kom. 744
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 741
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 731
INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 728
Projekt budżetu na 2018 rok. 724
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 722
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 711
Projekt budżetu na 2016 rok. 703
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 697
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 679
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 674
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 673
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 670
Deklaracje podatkowe 668
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chełmno 664
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 659
Uchwała Nr XI-79-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki w Klamrach 658
Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 658
Budżet na 2016 rok 652
Budżet na 2013 rok 651
Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów opakowaniowych i odpadów tworzyw sztucznych w Osnowie 650
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 645
Budżet na 2015 rok. 641
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 638
Deklaracje podatkowe 629
Deklaracje podatkowe 627
Uchwała nr XXIII/151/17 624
Deklaracje podatkowe 621
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w formie dotacji - zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 621
Uchwała nr XIX/126/17 615
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 610
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 5212
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 3753
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 2618
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 1768
Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 1523
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 1223
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klamry 2351
Bieńkówka 2199
Starogród 2122
Nowe Dobra 2093
Podwiesk 1669
Nowawieś Chełmińska 1587
Górne Wymiary 1512
Dolne Wymiary 1428
Kałdus 1417
Wielkie Łunawy 1410
Ostrów Świecki 1401
Dorposz Chełmiński 1385
Starogród Dolny 1310
Borówno, Różnowo 1302
Małe Łunawy 1192
Osnowo 1092
Kolno 1088
Łęg 888

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij