Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3706
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Urzędzie Gminy Chełmno z dnia 09.05.2016r. 1218
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 16.07.2015 r. 499
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 27.05.2015r. 490
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 10.04.2014r. 470
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 439
Deklaracja podatkowa na rok 2017 406
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 06.06.2013r. 398
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 386
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 366
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 358
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 350
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 348
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 346
Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno 339
przetarg nieograniczony 332
Skarbnik Gminy Chełmno 313
2 maja urząd nieczynny 278
Sekretarz Gminy Chełmno 268
Numery 194
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 175
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 20.04.2017 r. 173
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 173
Plan zamówień publicznych na 2017 r. 160
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 154
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno z dnia 5.IV.2017 r. 138
przetarg nieograniczony 130
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 103
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 102
Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym 102
przetarg nieograniczony 102
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sportu w Gminie Chełmno w 2017 r. 101
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 96
przetarg nieograniczony 96
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Chełmno w 2017 r. 95
Obwieszczenie na temat zaopiniowania pozytywnie projektu rozstrzygnięcia w sprawie przekształcenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. 95
Świadczenie jednorazowe "Za życiem" 94
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 91
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Małych Łunawach 85
przetarg nieograniczony 85
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego wraz z linią kablową nn Dolne wymiary, Kolno, gm. Chełmno. 84
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno z dnia 12.09.2016 r. 83
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry 83
Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu pożarniczego lekkiego 80
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w Podwiesku. 79
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 79
Bogumiła Drozd 78
Janusz Wojtaszewski 78
Informacja o zaplanowanej Sesji Rady Gminy Chełmno 77
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32, obręb 0013 Osnowo. 76
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 994
Krzysztof Wypij 189
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 91
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 91
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 79
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 71
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 61
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 58
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 54
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 51
Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 51
Zarządzenie Nr 11/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 01 marca 2017 r. 49
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 48
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 48
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 48
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 47
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 45
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 43
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 42
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 40
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 40
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 40
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 39
Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016 r. 39
Zarządzenie Nr 17/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 26 kwietnia 2017 r. 38
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 37
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 36
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 35
Zarządzenie Nr 43/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 października 2016 r. 34
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 33
Zarządzenie Nr 55/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 grudnia 2016 r. 32
Zarządzenie Nr 14/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 29
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 28
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 27
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 27
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 26
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 24
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 23
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 21
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 21
Zarządzenie Nr 41/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 14 października 2016 r. 19
Zarządzenie Nr 54/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2016 r. 18
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 17
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 16
Zarządzenie Nr 33/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 16
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 16
Zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2007 rok 16
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 16
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 15
Zarządzenie Nr 26/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 lipca 2016 r. 14
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 965
Skład Rady 460
Skład Rady VI kadencji 185
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 131
Składy komisji 102
Piotr Mikrut 34
Waldemar Kunicki 33
Sesja XVIII 32
Sesja XVII 30
Ilona Ewa Sądel-Gredecka 29
Justyna Kosińska 29
Krzysztof Ludwik Madej 26
Mieczysław Józef Urbański 25
Henryk Krzywdziński 23
Sesja XIII 22
Kazimierz Pasiński 21
Sesja XXIV 21
Grzegorz Sobieralski 20
Jan Kaczmarczyk 20
Krzysztof Madej 20
Monika Michoń 20
Lech Orzech 19
Bogusław Kiełbasiewicz 17
Elżbieta Zawal 17
Krystyna Iwańska 17
Marek Kraśkiewicz 17
Sesja IX 17
Sesja XXII 17
Grzegorz Paweł Sobieralski 16
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 16
Sesja XI 16
Sesja XIV 16
Sesja XV 16
Zbigniew Kłos 16
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 15
Komisja Statutowa 15
Piotr Czesław Mikrut 15
Zbigniew Andrzej Kłos 15
Kazimierz Pasiński 14
Sesja VI 14
Sesja XVI 14
Sesja XXIX 14
Tadeusz Fabiński 14
Komisja Spraw Socjalnych i Samorządowych 13
Mieczysław Józef Urbański 13
Sesja XII 12
Sesja XXVI 12
Komisja Rewizyjna 11
Lech Izydor Orzech 11
Sesja XXVIII 11
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 1682
Statut 383
Zadania własne 276
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 173
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 102
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 96
Projekt budżetu na 2017 rok. 92
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 78
Zadania zlecone 78
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32, obręb 0013 Osnowo. 76
Budżet na 2017 r. 71
Deklaracja podatkowa na rok 2017 67
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 67
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 63
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 57
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 56
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 52
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 52
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie budowy budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce nr 568/3 w Nowych Dobrach 51
Projekt budżetu na 2014 rok. 49
Uchwała nr XVI/115/16 49
Uchwała nr XVI/111/16 48
Uchwała nr XVI/113/16 48
XV/102/16 48
Projekt budżetu na 2013 rok 47
Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Chełmno na lata 2016-2023 47
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 46
Uchwała nr XVI/114/16 45
Budżet na 2016 rok 44
Projekt budżetu na 2015 rok. 43
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 43
Uchwała nr XVI/112/16 43
Uchwała nr XVII/118/17 43
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 43
XV/101/16 43
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 43
Budżet na 2014 rok. 42
Deklaracja podatkowa 42
XV/105/16 42
Budżet na 2015 rok. 41
Projekt budżetu na 2016 rok. 41
Uchwała nr XVII/119/17 40
Uchwała nr XVII/116/17 39
Budżet na 2013 rok 38
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 38
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 37
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 37
Uchwała nr XVIII/125/17 36
XV/103/16 36
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sektora nr 2 kwatery składowania odpadów na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Osnowo na działce Nr 31/1, obręb 0013 Osnowo 36
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie z siedzibą w Dolnych Wymiarach 248
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 166
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 156
Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 126
Zespół Szkół w Starogrodzie 117
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 104
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klamry 221
Nowe Dobra 190
Starogród 190
Bieńkówka 184
Górne Wymiary 161
Dorposz Chełmiński 150
Dolne Wymiary 135
Nowawieś Chełmińska 134
Borówno, Różnowo 119
Starogród Dolny 111
Osnowo 108
Ostrów Świecki 100
Podwiesk 100
Wielkie Łunawy 99
Kolno 66
Małe Łunawy 57
Kałdus 55
Łęg 47

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij