Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 23647
Numery 3762
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 3608
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 3441
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 3363
Skarbnik Gminy Chełmno 3184
Sekretarz Gminy Chełmno 2782
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 2354
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 1665
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1564
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1511
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 1487
Okónik w sprawie uruchomienia punktu potwierdzania profili zaufanych 1444
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1383
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1378
przetarg nieograniczony 1373
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze skarbnik gminy 1237
przetarg nieograniczony 1229
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 1149
Główny księgowy ogłoszenie z dnia 7.05.2019 r. 1138
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. 1117
nieograniczony 1083
Anna Kosińska 1076
Bogumiła Drozd 1054
Deklaracja podatkowa na rok 2017 1054
przetarg nieograniczony 1042
Janusz Wojtaszewski 1038
przetarg nieograniczony 1017
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 1007
Magdalena Jantoń 1005
Przetarg na dzierżawę części nieruchomości w Nowych Dobrach 1000
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 987
Danuta Jankiewicz 977
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32 obręb 0013 Osnowo. 949
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 941
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 936
Izabela Laskowska 924
przetarg nieograniczony 902
Krzysztof Zawadziński 901
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 892
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 886
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 873
Krystyna Maria Sawicka 844
przetarg nieograniczony 843
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Chełmno 830
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 830
Joanna Wasilkowska 829
przetarg nieograniczony 828
Rejestr umów cywilno-prawnych zawieranych przez Gminę Chełmno 824
przetarg nieograniczony 823
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 7823
Krzysztof Wypij 1693
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 677
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 600
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 594
Zarządzenie Nr 29/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 8 czerwca 2017 r. 578
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 566
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 566
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 558
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 546
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 545
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 545
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 545
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 542
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 542
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 539
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 536
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r. 532
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 529
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 526
Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 521
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 czerwca 2017 r. 511
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 listopada 2017 r. 510
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 510
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 503
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 502
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 499
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 498
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r. 498
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 497
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 496
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r. 494
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 494
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 492
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. 484
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 479
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 479
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 15/2010 z dnia 01.06.2010r 479
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 478
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 470
Zarządzenie Nr 45/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 4 października 2017 r. 467
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 14/2008 z dnia 10.12.2008r. 462
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 458
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursu ofert 457
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 454
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 453
Zarządzenie Nr 4/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert narealizację zadania w zakresie rozwoju sportu w gminie Chełmno w 2018 roku. 451
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 450
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 448
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 446
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 6318
Skład Rady 2784
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 1262
Skład Rady 1223
Skład Rady VI kadencji 1189
Składy komisji 864
Krzysztof Madej 784
Grzegorz Sobieralski 762
Monika Michoń 732
Bogusław Kiełbasiewicz 724
Justyna Kosińska 701
Jan Kaczmarczyk 687
Piotr Mikrut 687
Waldemar Kunicki 685
Lech Orzech 674
Mieczysław Józef Urbański 668
Marek Kraśkiewicz 623
Tadeusz Fabiński 615
Kazimierz Pasiński 595
Sesja IX 564
Sesja XXX 551
Zbigniew Kłos 543
Sesja XXVIII 516
Sesja XXV 515
Sesja XXXIII 515
Sesja XXVI 512
Sesja XXXI 511
Sesja X 506
Sesja XX 506
Sesja XII 498
Sesja XVIII 498
Sesja XXVII 496
Sesja XV 495
Sesja XXIV 494
Sesja XXII 487
Sesja XXVI 486
Sesja XXIV 485
Sesja VI 470
Sesja XI 470
Sesja XIV 470
Sesja XXXII 469
Sesja VIII 467
Sesja XXVII 451
Sesja XXIX 450
Sesja XVI 446
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 443
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 441
Sesja XXI 436
Komisja Rewizyjna 423
Sesja XXII 423
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 10556
Zadania własne 2537
Statut 2258
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 1665
Zadania zlecone 1651
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1564
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1511
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 1007
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry. 831
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 787
Deklaracja podatkowa 786
UCHWAŁA NR XV/109/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno. 766
Deklaracja podatkowa na rok 2017 764
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 744
Budżet na 2017 r. 719
Projekt budżetu na 2017 rok. 712
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dostosowanie technologii ZZO w m.Osnowo gm.Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mech. – biol. przetwarzania zm. odp. kom. 703
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 683
INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 680
POPRAWIONA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z WZORAMI, INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA DEKLARACJI. 679
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Hacom Polyester Sp. z o.o. 679
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 675
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 674
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie. 666
Projekt budżetu na 2018 rok. 666
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 664
Projekt budżetu na 2016 rok. 663
Deklaracje podatkowe 635
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 635
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 624
Budżet na 2013 rok 617
Budżet na 2016 rok 614
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 613
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 610
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 608
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 607
Uchwała Nr XI-79-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki w Klamrach 607
Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 606
Budżet na 2015 rok. 603
Deklaracje podatkowe 602
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 602
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 600
Deklaracje podatkowe 596
Uchwała nr XXIII/151/17 590
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w formie dotacji - zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 586
Deklaracje podatkowe 585
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 582
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chełmno 582
Uchwała nr XIX/126/17 575
Projekt budżetu na 2015 rok. 571
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 4247
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 3407
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 2332
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 1619
Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 1364
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 1118
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klamry 1973
Bieńkówka 1897
Starogród 1825
Nowe Dobra 1807
Podwiesk 1399
Nowawieś Chełmińska 1378
Górne Wymiary 1346
Wielkie Łunawy 1251
Dorposz Chełmiński 1243
Dolne Wymiary 1235
Ostrów Świecki 1214
Kałdus 1196
Starogród Dolny 1180
Borówno, Różnowo 1106
Małe Łunawy 1053
Osnowo 933
Kolno 930
Łęg 773

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij