Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 4794
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Urzędzie Gminy Chełmno z dnia 09.05.2016r. 1298
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 648
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 16.07.2015 r. 563
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 27.05.2015r. 532
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 10.04.2014r. 500
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 461
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 449
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 427
Deklaracja podatkowa na rok 2017 418
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 06.06.2013r. 413
Skarbnik Gminy Chełmno 412
Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno 405
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 381
przetarg nieograniczony 377
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi kasy 374
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 371
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 365
Sekretarz Gminy Chełmno 353
2 maja urząd nieczynny 314
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 20.04.2017 r. 296
Numery 258
Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 255
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 237
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno z dnia 5.IV.2017 r. 217
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 193
Plan zamówień publicznych na 2017 r. 190
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 190
przetarg nieograniczony 147
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 139
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 135
przetarg nieograniczony 127
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 124
przetarg nieograniczony 124
Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu pożarniczego lekkiego 124
Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym 122
Obwieszczenie na temat zaopiniowania pozytywnie projektu rozstrzygnięcia w sprawie przekształcenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. 120
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sportu w Gminie Chełmno w 2017 r. 119
Petycja w sprawie programu "Podwórko Talentów NIVEA" 119
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowościach Klamry i Nowawieś Chełmińska oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmno 118
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 118
Świadczenie jednorazowe "Za życiem" 113
Bogumiła Drozd 112
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Chełmno w 2017 r. 112
przetarg nieograniczony 110
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Małych Łunawach 109
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 107
Janusz Wojtaszewski 106
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 104
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno z dnia 12.09.2016 r. 102
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 1300
Krzysztof Wypij 248
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 111
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 107
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 104
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 102
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 99
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 96
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 91
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 85
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 70
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 69
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 68
Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 68
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 64
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 63
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 62
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 61
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 60
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 59
Zarządzenie Nr 11/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 01 marca 2017 r. 58
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 57
Zarządzenie Nr 17/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 26 kwietnia 2017 r. 56
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 55
Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016 r. 53
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 52
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 50
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 47
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 47
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 46
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 45
Zarządzenie Nr 43/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 października 2016 r. 45
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 44
Zarządzenie Nr 14/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 44
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 44
Zarządzenie Nr 55/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 grudnia 2016 r. 42
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 41
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 39
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 37
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 37
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 35
Zarządzenie Nr 41/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 14 października 2016 r. 32
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 31
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 31
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 31
Zarządzenie Nr 54/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2016 r. 30
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 29
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 28
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 stycznia 2015r. 25
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r. 25
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 1266
Skład Rady 591
Skład Rady VI kadencji 239
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 190
Składy komisji 147
Waldemar Kunicki 58
Piotr Mikrut 53
Sesja XVIII 53
Sesja XIX 51
Krzysztof Ludwik Madej 50
Mieczysław Józef Urbański 49
Justyna Kosińska 47
Ilona Ewa Sądel-Gredecka 45
Sesja XVII 43
Kazimierz Pasiński 41
Bogusław Kiełbasiewicz 38
Jan Kaczmarczyk 38
Krzysztof Madej 38
Henryk Krzywdziński 36
Sesja XXIV 36
Monika Michoń 35
Sesja IX 35
Sesja XVI 35
Zbigniew Andrzej Kłos 34
Zbigniew Kłos 34
Sesja XIII 33
Grzegorz Paweł Sobieralski 32
Lech Orzech 32
Grzegorz Sobieralski 31
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 31
Elżbieta Zawal 29
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 29
Komisja Spraw Socjalnych i Samorządowych 28
Lech Izydor Orzech 28
Krystyna Iwańska 27
Marek Kraśkiewicz 27
Mieczysław Józef Urbański 27
Sesja XIV 27
Sesja XV 27
Sesja XXVI 27
Komisja Statutowa 26
Sesja VI 26
Sesja XXII 26
Sesja VIII 25
Sesja XXIX 25
Kazimierz Pasiński 24
Piotr Czesław Mikrut 24
Sesja XII 24
Komisja Rewizyjna 23
Sesja X 23
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 2237
Statut 488
Zadania własne 388
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 190
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 124
Projekt budżetu na 2017 rok. 120
Zadania zlecone 120
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 118
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32, obręb 0013 Osnowo. 96
Budżet na 2017 r. 94
Deklaracja podatkowa na rok 2017 93
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 89
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 89
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 88
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 84
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 84
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 79
Uchwała nr XVIII/125/17 75
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 74
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 70
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 69
Uchwała nr XIX/128/17 69
Uchwała nr XIX/126/17 68
Uchwała nr XVI/111/16 64
Uchwała nr XVI/115/16 64
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie budowy budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce nr 568/3 w Nowych Dobrach 64
Deklaracja podatkowa 63
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 63
Projekt budżetu na 2013 rok 63
Projekt budżetu na 2014 rok. 63
Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Chełmno na lata 2016-2023 63
Uchwała nr XIX/129/17 63
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 62
Budżet na 2014 rok. 60
Uchwała nr XVI/113/16 60
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 60
XV/102/16 60
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 59
Uchwała nr XVI/112/16 59
Uchwała nr XVI/114/16 59
Uchwała nr XVII/118/17 59
Budżet na 2015 rok. 57
Projekt budżetu na 2015 rok. 57
Projekt budżetu na 2016 rok. 57
Uchwała nr XIX/127/17 57
Uchwała Nr XI-80-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 20-2 56
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 56
Budżet na 2016 rok 55
XV/103/16 55
XV/105/16 55
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie z siedzibą w Dolnych Wymiarach 382
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 220
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 214
Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 175
Zespół Szkół w Starogrodzie 162
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 148
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klamry 299
Starogród 272
Nowe Dobra 255
Bieńkówka 251
Górne Wymiary 207
Dorposz Chełmiński 199
Dolne Wymiary 192
Nowawieś Chełmińska 188
Podwiesk 170
Wielkie Łunawy 160
Borówno, Różnowo 159
Ostrów Świecki 156
Starogród Dolny 152
Osnowo 144
Kolno 87
Małe Łunawy 83
Kałdus 75
Łęg 60

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij