Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 21651
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 3412
Numery 3363
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 3279
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 3046
Skarbnik Gminy Chełmno 2854
Sekretarz Gminy Chełmno 2500
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 2322
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Urzędzie Gminy Chełmno z dnia 09.05.2016r. 2199
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjno-technicznych, administracyjno-gospodarczych i archiwum zakładowego z dnia 16.05.2018 r. 2048
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi kasy 1487
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1380
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 1362
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1349
przetarg nieograniczony 1349
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1346
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 1334
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1331
Okónik w sprawie uruchomienia punktu potwierdzania profili zaufanych 1236
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego i administratora bezpieczeństwa informacyjnego 1223
przetarg nieograniczony 1205
Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 1176
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 20.04.2017 r. 1150
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko konserwator sieci wod-kan. z dnia 27.11.2017 r. 1123
Nabór na asystenta rodziny 1120
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 1103
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 27.05.2015r. 1069
nieograniczony 1053
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. 1053
Deklaracja podatkowa na rok 2017 1029
Anna Kosińska 1026
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze skarbnik gminy 1023
przetarg nieograniczony 1001
Główny księgowy ogłoszenie z dnia 7.05.2019 r. 1000
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 16.07.2015 r. 991
przetarg nieograniczony 990
Bogumiła Drozd 988
Janusz Wojtaszewski 983
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 10.04.2014r. 960
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 956
Przetarg na dzierżawę części nieruchomości w Nowych Dobrach 940
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 937
Magdalena Jantoń 922
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 916
Danuta Jankiewicz 914
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 889
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32 obręb 0013 Osnowo. 887
Izabela Laskowska 878
przetarg nieograniczony 867
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 06.06.2013r. 866
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 6983
Krzysztof Wypij 1584
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 654
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 575
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 569
Zarządzenie Nr 29/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 8 czerwca 2017 r. 560
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 543
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 542
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 538
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 525
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 524
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 522
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 522
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 522
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 521
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 519
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 516
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r. 511
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 509
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 505
Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 498
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 492
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 485
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 czerwca 2017 r. 485
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 listopada 2017 r. 485
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 482
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r. 479
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 478
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 477
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r. 475
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 475
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 472
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 471
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 471
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 461
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. 459
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 459
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 15/2010 z dnia 01.06.2010r 457
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 456
Zarządzenie Nr 45/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 4 października 2017 r. 445
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 444
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 14/2008 z dnia 10.12.2008r. 440
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 439
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 436
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 433
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 429
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursu ofert 429
Zarządzenie Nr 4/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert narealizację zadania w zakresie rozwoju sportu w gminie Chełmno w 2018 roku. 428
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 426
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 426
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 5761
Skład Rady 2669
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 1146
Ilona Ewa Sądel-Gredecka 1127
Skład Rady VI kadencji 1117
Skład Rady 977
Składy komisji 833
Krzysztof Madej 741
Grzegorz Sobieralski 719
Monika Michoń 694
Bogusław Kiełbasiewicz 682
Justyna Kosińska 662
Krzysztof Ludwik Madej 661
Jan Kaczmarczyk 653
Zbigniew Andrzej Kłos 653
Piotr Mikrut 645
Lech Orzech 640
Waldemar Kunicki 631
Mieczysław Józef Urbański 620
Grzegorz Paweł Sobieralski 614
Piotr Czesław Mikrut 595
Marek Kraśkiewicz 593
Tadeusz Fabiński 583
Lech Izydor Orzech 579
Mieczysław Józef Urbański 570
Kazimierz Pasiński 567
Henryk Krzywdziński 566
Elżbieta Zawal 556
Sesja IX 540
Sesja XXX 519
Zbigniew Kłos 513
Sesja XXV 494
Sesja XXVIII 492
Sesja XXXI 490
Sesja XXXIII 490
Sesja XX 482
Sesja XXVI 482
Sesja X 481
Sesja XVIII 479
Sesja XV 475
Sesja XXVII 475
Sesja XXIV 474
Sesja XII 473
Kazimierz Pasiński 467
Sesja XXII 467
Sesja XXVI 466
Sesja XXIV 464
Sesja VI 450
Sesja VIII 448
Sesja XI 448
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 9648
Zadania własne 2398
Statut 2027
Zadania zlecone 1402
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1380
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 1362
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1349
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 937
Deklaracja podatkowa 742
Deklaracja podatkowa na rok 2017 736
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 722
UCHWAŁA NR XV/109/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno. 719
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry. 710
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 698
Budżet na 2017 r. 691
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dostosowanie technologii ZZO w m.Osnowo gm.Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mech. – biol. przetwarzania zm. odp. kom. 681
Projekt budżetu na 2017 rok. 677
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 653
INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 649
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 644
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 638
Projekt budżetu na 2016 rok. 638
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 627
Projekt budżetu na 2018 rok. 624
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Hacom Polyester Sp. z o.o. 620
POPRAWIONA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z WZORAMI, INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA DEKLARACJI. 617
Deklaracje podatkowe 613
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 605
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie. 605
Budżet na 2013 rok 595
Budżet na 2016 rok 587
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 584
Deklaracje podatkowe 583
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 582
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 580
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 579
Budżet na 2015 rok. 576
Deklaracje podatkowe 576
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 575
Uchwała Nr XI-79-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki w Klamrach 574
Uchwała nr XXIII/151/17 570
Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 569
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w formie dotacji - zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 561
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 560
Deklaracje podatkowe 555
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 554
Uchwała nr XIX/126/17 554
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 550
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chełmno 545
Deklaracje podatkowe 543
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 3746
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 3219
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 2125
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 1505
Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 1251
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 1050
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klamry 1754
Bieńkówka 1701
Starogród 1672
Nowe Dobra 1657
Podwiesk 1312
Nowawieś Chełmińska 1268
Górne Wymiary 1244
Wielkie Łunawy 1161
Dorposz Chełmiński 1149
Dolne Wymiary 1124
Ostrów Świecki 1098
Starogród Dolny 1097
Kałdus 1084
Borówno, Różnowo 1009
Małe Łunawy 959
Osnowo 845
Kolno 821
Łęg 685

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij