Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 19715
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 3061
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 3059
Numery 2934
Skarbnik Gminy Chełmno 2405
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 2313
Sekretarz Gminy Chełmno 2264
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 2132
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Urzędzie Gminy Chełmno z dnia 09.05.2016r. 2124
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjno-technicznych, administracyjno-gospodarczych i archiwum zakładowego z dnia 16.05.2018 r. 1993
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi kasy 1414
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1245
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1239
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1232
przetarg nieograniczony 1226
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 1206
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1179
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego i administratora bezpieczeństwa informacyjnego 1140
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 1119
przetarg nieograniczony 1115
Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 1106
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 20.04.2017 r. 1079
Okónik w sprawie uruchomienia punktu potwierdzania profili zaufanych 1077
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko konserwator sieci wod-kan. z dnia 27.11.2017 r. 1071
Nabór na asystenta rodziny 1042
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 27.05.2015r. 1024
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 994
Deklaracja podatkowa na rok 2017 972
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. 961
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 16.07.2015 r. 949
nieograniczony 940
przetarg nieograniczony 932
Anna Kosińska 923
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 916
Janusz Wojtaszewski 915
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 10.04.2014r. 915
przetarg nieograniczony 913
Bogumiła Drozd 896
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 859
Główny księgowy ogłoszenie z dnia 7.05.2019 r. 857
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 851
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 850
Danuta Jankiewicz 825
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 824
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 06.06.2013r. 822
Magdalena Jantoń 821
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 807
Izabela Laskowska 802
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 792
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32 obręb 0013 Osnowo. 791
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 6292
Krzysztof Wypij 1452
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 611
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 528
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 526
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 503
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 494
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 493
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 490
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 483
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 478
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 478
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 475
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 475
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 475
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 472
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 469
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r. 467
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 463
Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 457
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 452
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 450
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 448
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 448
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 442
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r. 440
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 439
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 listopada 2017 r. 438
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r. 437
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 437
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 436
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 436
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 czerwca 2017 r. 433
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 423
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 421
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 15/2010 z dnia 01.06.2010r 419
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. 417
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 413
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 406
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 406
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 406
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 402
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 400
Zarządzenie Nr 45/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 4 października 2017 r. 394
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 392
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 392
Zarządzenie Nr 55/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2017 r. 386
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 14/2008 z dnia 10.12.2008r. 386
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójt Gminy Chełmno z dnia 5 maja 2016 385
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursu ofert 383
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 5282
Skład Rady 2510
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 1040
Skład Rady VI kadencji 1017
Skład Rady 795
Składy komisji 773
Krzysztof Madej 667
Grzegorz Sobieralski 637
Monika Michoń 626
Bogusław Kiełbasiewicz 619
Krzysztof Ludwik Madej 616
Justyna Kosińska 611
Zbigniew Andrzej Kłos 601
Jan Kaczmarczyk 586
Lech Orzech 585
Ilona Ewa Sądel-Gredecka 578
Piotr Mikrut 573
Grzegorz Paweł Sobieralski 567
Waldemar Kunicki 565
Mieczysław Józef Urbański 550
Piotr Czesław Mikrut 545
Lech Izydor Orzech 530
Marek Kraśkiewicz 525
Tadeusz Fabiński 524
Henryk Krzywdziński 522
Kazimierz Pasiński 517
Elżbieta Zawal 516
Mieczysław Józef Urbański 515
Sesja IX 498
Sesja XXX 462
Sesja XXXI 457
Zbigniew Kłos 457
Sesja XXV 456
Sesja XXVIII 446
Sesja XXVII 444
Sesja XXXIII 444
Sesja X 443
Sesja XX 440
Sesja XVIII 435
Sesja XXIV 433
Sesja XXVI 432
Sesja XII 428
Sesja XV 427
Sesja XXVI 424
Sesja XXII 422
Sesja XXIV 420
Kazimierz Pasiński 419
Sesja VI 418
Sesja VIII 411
Sesja XI 409
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 8824
Zadania własne 2216
Statut 1861
Zadania zlecone 1249
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1239
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1179
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 1119
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 850
Deklaracja podatkowa na rok 2017 679
Deklaracja podatkowa 678
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 676
UCHWAŁA NR XV/109/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno. 658
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 647
Budżet na 2017 r. 643
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dostosowanie technologii ZZO w m.Osnowo gm.Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mech. – biol. przetwarzania zm. odp. kom. 630
Projekt budżetu na 2017 rok. 628
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 604
INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 593
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 588
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry. 585
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 583
Projekt budżetu na 2016 rok. 582
POPRAWIONA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z WZORAMI, INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA DEKLARACJI. 576
Projekt budżetu na 2018 rok. 574
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 574
Deklaracje podatkowe 561
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 555
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Hacom Polyester Sp. z o.o. 552
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie. 545
Budżet na 2016 rok 543
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 542
Uchwała Nr XI-79-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki w Klamrach 539
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 536
Budżet na 2013 rok 535
Deklaracje podatkowe 532
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 531
Budżet na 2015 rok. 528
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 527
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 527
Deklaracje podatkowe 525
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 518
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w formie dotacji - zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 514
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 510
Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 509
Deklaracje podatkowe 503
Uchwała nr XIX/126/17 503
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chełmno 501
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 499
Uchwała nr XXIII/151/17 499
Deklaracje podatkowe 492
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 3063
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 2952
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 1935
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 1382
Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 1091
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 974
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klamry 1529
Starogród 1493
Bieńkówka 1492
Nowe Dobra 1454
Podwiesk 1184
Górne Wymiary 1146
Nowawieś Chełmińska 1137
Wielkie Łunawy 1048
Dorposz Chełmiński 1042
Dolne Wymiary 1017
Starogród Dolny 995
Ostrów Świecki 977
Kałdus 938
Borówno, Różnowo 857
Małe Łunawy 830
Osnowo 778
Kolno 670
Łęg 590

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij