Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 5997
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Urzędzie Gminy Chełmno z dnia 09.05.2016r. 1358
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 969
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 16.07.2015 r. 609
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 27.05.2015r. 568
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi kasy 542
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 10.04.2014r. 533
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 499
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 495
Skarbnik Gminy Chełmno 493
Sekretarz Gminy Chełmno 486
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 467
Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno 444
Deklaracja podatkowa na rok 2017 435
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 06.06.2013r. 429
przetarg nieograniczony 400
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 396
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 395
Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 391
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 378
Numery 373
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 20.04.2017 r. 372
2 maja urząd nieczynny 326
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowościach Klamry i Nowawieś Chełmińska oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmno 324
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 280
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno z dnia 5.IV.2017 r. 267
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 251
Uwaga! Zmiana Siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 248
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 235
Plan zamówień publicznych na 2017 r. 229
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 207
Okónik w sprawie uruchomienia punktu potwierdzania profili zaufanych 199
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 199
przetarg nieograniczony 171
przetarg nieograniczony 170
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 162
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 151
Okólnik o dożynkach gminnych 149
Petycja w sprawie programu "Podwórko Talentów NIVEA" 146
przetarg nieograniczony 143
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 141
Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu pożarniczego lekkiego 141
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sportu w Gminie Chełmno w 2017 r. 140
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 139
przetarg nieograniczony 138
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Chełmno w 2017 r. 137
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 28.06.2017 r. 137
Bogumiła Drozd 135
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 135
Piękna Zagroda po raz 17-sty 135
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 1667
Krzysztof Wypij 309
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 133
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 133
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 127
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 121
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 120
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 114
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 112
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 100
Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 92
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 91
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 90
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 84
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 83
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 83
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 82
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 78
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 77
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 75
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 72
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 72
Zarządzenie Nr 17/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 26 kwietnia 2017 r. 71
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 71
Zarządzenie Nr 11/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 01 marca 2017 r. 66
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 64
Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016 r. 62
Zarządzenie Nr 43/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 października 2016 r. 61
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 60
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 60
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 59
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 58
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 58
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 58
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 58
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 56
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 55
Zarządzenie Nr 55/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 grudnia 2016 r. 55
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 54
Zarządzenie Nr 14/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 53
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 53
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 49
Zarządzenie Nr 41/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 14 października 2016 r. 47
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 44
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 43
Zarządzenie Nr 54/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2016 r. 43
Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 września 2015 r. 41
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r. 40
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r. 40
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 40
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 1581
Skład Rady 729
Skład Rady VI kadencji 278
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 231
Składy komisji 186
Waldemar Kunicki 88
Krzysztof Ludwik Madej 78
Mieczysław Józef Urbański 77
Piotr Mikrut 71
Kazimierz Pasiński 62
Jan Kaczmarczyk 60
Justyna Kosińska 60
Sesja XVIII 60
Ilona Ewa Sądel-Gredecka 59
Sesja XIX 59
Sesja XVII 57
Grzegorz Sobieralski 56
Krzysztof Madej 56
Monika Michoń 56
Zbigniew Andrzej Kłos 56
Grzegorz Paweł Sobieralski 55
Bogusław Kiełbasiewicz 54
Lech Izydor Orzech 53
Sesja IX 51
Sesja VI 50
Sesja XXIV 50
Sesja XIII 48
Zbigniew Kłos 48
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 47
Sesja XXII 46
Tadeusz Fabiński 46
Henryk Krzywdziński 45
Komisja Statutowa 45
Lech Orzech 45
Mieczysław Józef Urbański 45
Krystyna Iwańska 44
Marek Kraśkiewicz 43
Elżbieta Zawal 42
Sesja XVI 42
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 41
Sesja XXVI 41
Komisja Spraw Socjalnych i Samorządowych 40
Sesja XV 40
Sesja VIII 39
Sesja X 39
Sesja XII 39
Sesja XXIX 39
Komisja Rewizyjna 38
Piotr Czesław Mikrut 38
Kazimierz Pasiński 36
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 2840
Statut 560
Zadania własne 497
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 207
Zadania zlecone 166
Projekt budżetu na 2017 rok. 145
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 139
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 135
Budżet na 2017 r. 132
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 122
Deklaracja podatkowa na rok 2017 118
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 113
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 106
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 106
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32, obręb 0013 Osnowo. 103
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 100
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 100
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 95
Deklaracja podatkowa 92
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 92
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 91
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 87
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 86
Uchwała nr XVIII/125/17 86
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 85
Uchwała nr XIX/126/17 85
Uchwała nr XVI/111/16 84
Uchwała nr XIX/128/17 82
Uchwała nr XIX/129/17 81
Uchwała nr XVI/115/16 81
Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Chełmno na lata 2016-2023 78
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 77
Projekt budżetu na 2013 rok 75
Projekt budżetu na 2014 rok. 75
Budżet na 2015 rok. 73
Projekt budżetu na 2016 rok. 73
Uchwała Nr XI-80-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 20-2 73
Uchwała nr XVI/113/16 73
Uchwała nr XVI/114/16 73
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 72
Projekt budżetu na 2015 rok. 72
Uchwała Nr XI-79-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki w Klamrach 72
Uchwała nr XVII/116/17 72
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 72
Budżet na 2014 rok. 71
Uchwała nr XVI/112/16 71
Uchwała nr XVII/118/17 71
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w formie dotacji - zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 71
XV/102/16 71
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie budowy budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce nr 568/3 w Nowych Dobrach 71
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie z siedzibą w Dolnych Wymiarach 531
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 317
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 274
Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 230
Zespół Szkół w Starogrodzie 221
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 190
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klamry 408
Starogród 357
Nowe Dobra 328
Bieńkówka 327
Dolne Wymiary 259
Górne Wymiary 259
Dorposz Chełmiński 246
Nowawieś Chełmińska 238
Podwiesk 237
Ostrów Świecki 220
Wielkie Łunawy 216
Borówno, Różnowo 207
Starogród Dolny 193
Osnowo 186
Kolno 127
Małe Łunawy 114
Kałdus 97
Łęg 91

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij