Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 14168
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 2366
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Urzędzie Gminy Chełmno z dnia 09.05.2016r. 1781
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjno-technicznych, administracyjno-gospodarczych i archiwum zakładowego z dnia 16.05.2018 r. 1768
Numery 1656
Skarbnik Gminy Chełmno 1600
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 1585
Sekretarz Gminy Chełmno 1536
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1248
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 1224
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi kasy 1075
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko konserwator sieci wod-kan. z dnia 27.11.2017 r. 941
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 908
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 845
Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 842
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 20.04.2017 r. 812
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 807
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 27.05.2015r. 793
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego i administratora bezpieczeństwa informacyjnego 773
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 16.07.2015 r. 770
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 10.04.2014r. 747
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 738
Deklaracja podatkowa na rok 2017 732
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 722
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 713
przetarg nieograniczony 702
Nabór na asystenta rodziny 695
przetarg nieograniczony 689
Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno 670
przetarg nieograniczony 668
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 658
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 06.06.2013r. 648
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 631
Okónik w sprawie uruchomienia punktu potwierdzania profili zaufanych 628
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 612
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 604
Bogumiła Drozd 575
Janusz Wojtaszewski 559
Anna Kosińska 557
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. 552
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno z dnia 5.IV.2017 r. 550
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 539
2 maja urząd nieczynny 536
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 526
INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 501
Izabela Laskowska 492
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 488
Magdalena Jantoń 487
Danuta Jankiewicz 476
nieograniczony 474
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 4225
Krzysztof Wypij 872
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 370
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 341
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 332
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 327
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 316
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 304
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 300
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 299
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 297
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 295
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 293
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 288
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 283
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 283
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 283
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 281
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 281
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 281
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 277
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 275
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 274
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 273
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 268
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 267
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 267
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 266
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 266
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 265
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r. 261
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 259
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. 257
Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 250
Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 września 2015 r. 249
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 249
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 249
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 czerwca 2017 r. 248
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 247
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r. 247
Zarządzenie Nr 55/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 grudnia 2016 r. 241
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r. 237
Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 237
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 234
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 230
Zarządzenie Nr 28/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 8 czerwca 2017 r. 227
Zarządzenie Nr 33/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 czerwca 2017 r. 227
Zarządzenie Nr 68/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 221
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 listopada 2017 r. 219
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 217
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 3740
Skład Rady 1953
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 746
Skład Rady VI kadencji 736
Składy komisji 536
Krzysztof Ludwik Madej 386
Zbigniew Andrzej Kłos 360
Grzegorz Paweł Sobieralski 355
Grzegorz Sobieralski 353
Krzysztof Madej 349
Bogusław Kiełbasiewicz 342
Justyna Kosińska 341
Ilona Ewa Sądel-Gredecka 339
Monika Michoń 339
Jan Kaczmarczyk 335
Lech Orzech 334
Elżbieta Zawal 332
Piotr Czesław Mikrut 313
Piotr Mikrut 311
Mieczysław Józef Urbański 305
Henryk Krzywdziński 300
Tadeusz Fabiński 294
Mieczysław Józef Urbański 293
Kazimierz Pasiński 287
Sesja XXXI 284
Sesja IX 279
Sesja XVIII 273
Lech Izydor Orzech 269
Sesja X 263
Sesja XXVIII 260
Sesja XXV 259
Sesja XII 256
Sesja XX 256
Sesja XXIV 256
Sesja XV 254
Sesja XXVI 253
Waldemar Kunicki 252
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 251
Sesja VIII 249
Sesja XXVII 245
Sesja XXIV 244
Sesja XXXIII 244
Sesja XVI 243
Sesja VI 242
Komisja Rewizyjna 240
Sesja XXX 240
Sesja XXII 239
Marek Kraśkiewicz 237
Sesja XXXII 236
Komisja Spraw Socjalnych i Samorządowych 234
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 6497
Zadania własne 1498
Statut 1343
Zadania zlecone 718
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 658
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 526
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 488
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 458
Budżet na 2017 r. 446
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 443
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 415
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 403
Deklaracja podatkowa na rok 2017 399
Projekt budżetu na 2017 rok. 386
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 380
Deklaracja podatkowa 376
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 371
Projekt budżetu na 2018 rok. 371
UCHWAŁA NR XV/109/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno. 371
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 363
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 361
INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 359
Ludowy Zespół Sportowy TARTAK Klamry 354
Uchwała Nr XI-79-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki w Klamrach 349
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Hacom Polyester Sp. z o.o. 345
Budżet na 2015 rok. 344
Budżet na 2016 rok 344
Projekt budżetu na 2016 rok. 344
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 343
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 342
Budżet na 2013 rok 340
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 336
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dostosowanie technologii ZZO w m.Osnowo gm.Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mech. – biol. przetwarzania zm. odp. kom. 332
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 332
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 331
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie. 330
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w formie dotacji - zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 330
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 328
POPRAWIONA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z WZORAMI, INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA DEKLARACJI. 326
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 317
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 316
Uchwała nr XIX/126/17 311
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sektora nr 2 kwatery składowania odpadów na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Osnowo na działce Nr 31/1, obręb 0013 Osnowo 308
Uchwała Nr XI-81-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 147-7, 147-8 299
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 298
Budżet na 2014 rok. 293
Projekt budżetu na 2013 rok 293
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie budowy budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce nr 568/3 w Nowych Dobrach 293
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chełmno 292
Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 292
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 1865
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 1310
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 1183
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 891
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 653
Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 652
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starogród 1011
Klamry 979
Bieńkówka 963
Nowe Dobra 958
Górne Wymiary 809
Nowawieś Chełmińska 785
Podwiesk 777
Dorposz Chełmiński 725
Dolne Wymiary 712
Wielkie Łunawy 690
Ostrów Świecki 635
Starogród Dolny 629
Borówno, Różnowo 606
Kałdus 541
Osnowo 529
Małe Łunawy 491
Kolno 360
Łęg 330

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij