Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 4258
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Urzędzie Gminy Chełmno z dnia 09.05.2016r. 1259
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 553
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 16.07.2015 r. 529
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 27.05.2015r. 521
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 10.04.2014r. 494
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 454
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 422
Deklaracja podatkowa na rok 2017 414
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 06.06.2013r. 407
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 398
Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno 388
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 375
Skarbnik Gminy Chełmno 371
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 366
przetarg nieograniczony 362
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 357
Sekretarz Gminy Chełmno 310
2 maja urząd nieczynny 301
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 20.04.2017 r. 245
Numery 234
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 219
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno z dnia 5.IV.2017 r. 197
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi kasy 192
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 185
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 177
Plan zamówień publicznych na 2017 r. 170
przetarg nieograniczony 139
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 126
przetarg nieograniczony 118
Oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym 117
przetarg nieograniczony 115
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 113
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 111
Obwieszczenie na temat zaopiniowania pozytywnie projektu rozstrzygnięcia w sprawie przekształcenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. 109
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sportu w Gminie Chełmno w 2017 r. 108
Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu pożarniczego lekkiego 106
Świadczenie jednorazowe "Za życiem" 103
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 101
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Chełmno w 2017 r. 100
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Małych Łunawach 100
Petycja w sprawie programu "Podwórko Talentów NIVEA" 100
przetarg nieograniczony 100
Bogumiła Drozd 93
Janusz Wojtaszewski 93
Rejestr umów cywilno-prawnych zawieranych przez Gminę Chełmno 92
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 92
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32, obręb 0013 Osnowo. 92
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno z dnia 12.09.2016 r. 91
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry 91
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 1164
Krzysztof Wypij 225
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 104
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 101
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 92
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 87
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 85
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 83
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 83
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 74
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 62
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 58
Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 58
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 57
Zarządzenie Nr 11/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 01 marca 2017 r. 56
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 56
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 55
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 55
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 52
Zarządzenie Nr 17/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 26 kwietnia 2017 r. 51
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 50
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 49
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 49
Zarządzenie Nr 53/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016 r. 48
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 46
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 46
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 44
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 43
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 42
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 42
Zarządzenie Nr 43/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 października 2016 r. 41
Zarządzenie Nr 14/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 40
Zarządzenie Nr 55/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 grudnia 2016 r. 39
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 38
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 38
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 37
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 36
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 35
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 34
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 32
Zarządzenie Nr 41/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 14 października 2016 r. 28
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 27
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 26
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 25
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 25
Zarządzenie Nr 54/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2016 r. 25
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 23
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 22
Zarządzenie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2007 rok 22
Zarządzenie Nr 26/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 lipca 2016 r. 21
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 1127
Skład Rady 535
Skład Rady VI kadencji 223
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 174
Składy komisji 134
Sesja XVIII 50
Piotr Mikrut 45
Waldemar Kunicki 42
Justyna Kosińska 37
Krzysztof Ludwik Madej 37
Mieczysław Józef Urbański 36
Ilona Ewa Sądel-Gredecka 35
Sesja XVII 35
Sesja XIX 34
Henryk Krzywdziński 29
Krzysztof Madej 29
Monika Michoń 29
Sesja XIII 29
Sesja XXIV 28
Bogusław Kiełbasiewicz 27
Grzegorz Sobieralski 27
Kazimierz Pasiński 26
Lech Orzech 26
Sesja IX 26
Jan Kaczmarczyk 25
Grzegorz Paweł Sobieralski 24
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 24
Krystyna Iwańska 24
Marek Kraśkiewicz 24
Zbigniew Andrzej Kłos 24
Zbigniew Kłos 24
Elżbieta Zawal 22
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 22
Sesja XIV 22
Sesja XVI 22
Sesja XXII 22
Kazimierz Pasiński 21
Komisja Spraw Socjalnych i Samorządowych 20
Komisja Statutowa 20
Mieczysław Józef Urbański 20
Sesja XXXI 20
Lech Izydor Orzech 19
Piotr Czesław Mikrut 19
Sesja XI 19
Sesja XV 19
Sesja XXIX 19
Komisja Rewizyjna 17
Sesja VI 17
Sesja VIII 17
Sesja XII 17
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 1986
Statut 454
Zadania własne 351
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 185
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 113
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 111
Zadania zlecone 102
Projekt budżetu na 2017 rok. 100
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32, obręb 0013 Osnowo. 92
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 85
Deklaracja podatkowa na rok 2017 83
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 82
Budżet na 2017 r. 78
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 77
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 77
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 69
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 69
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 63
Uchwała nr XVIII/125/17 61
Uchwała nr XVI/115/16 59
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie budowy budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce nr 568/3 w Nowych Dobrach 59
Uchwała nr XVI/111/16 58
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 58
Projekt budżetu na 2014 rok. 56
Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Chełmno na lata 2016-2023 56
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 55
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 55
Uchwała nr XVI/113/16 55
XV/102/16 55
Deklaracja podatkowa 54
Projekt budżetu na 2013 rok 54
Uchwała nr XVI/114/16 54
Uchwała nr XVII/118/17 54
Uchwała nr XVI/112/16 53
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 52
XV/105/16 52
Projekt budżetu na 2015 rok. 51
Budżet na 2014 rok. 50
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 50
XV/101/16 50
Uchwała nr XIX/126/17 49
Uchwała nr XIX/128/17 49
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 49
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sektora nr 2 kwatery składowania odpadów na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Osnowo na działce Nr 31/1, obręb 0013 Osnowo 49
Projekt budżetu na 2016 rok. 48
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chełmno 48
Budżet na 2016 rok 47
Uchwała nr XVII/119/17 47
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 47
XV/103/16 47
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie z siedzibą w Dolnych Wymiarach 332
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 199
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 196
Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 158
Zespół Szkół w Starogrodzie 147
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 134
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klamry 250
Starogród 226
Nowe Dobra 225
Bieńkówka 218
Górne Wymiary 184
Dorposz Chełmiński 175
Dolne Wymiary 171
Nowawieś Chełmińska 161
Borówno, Różnowo 145
Starogród Dolny 136
Podwiesk 131
Osnowo 128
Ostrów Świecki 128
Wielkie Łunawy 125
Kolno 77
Małe Łunawy 66
Kałdus 63
Łęg 53

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij