Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 11592
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 2204
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Urzędzie Gminy Chełmno z dnia 09.05.2016r. 1724
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjno-technicznych, administracyjno-gospodarczych i archiwum zakładowego z dnia 16.05.2018 r. 1545
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 1386
Skarbnik Gminy Chełmno 1243
Numery 1189
Sekretarz Gminy Chełmno 1112
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 1031
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi kasy 1004
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko konserwator sieci wod-kan. z dnia 27.11.2017 r. 863
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 800
Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 773
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 27.05.2015r. 764
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 742
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 20.04.2017 r. 738
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 16.07.2015 r. 736
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 10.04.2014r. 718
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 702
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego i administratora bezpieczeństwa informacyjnego 697
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 682
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 678
Deklaracja podatkowa na rok 2017 672
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 671
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 671
przetarg nieograniczony 652
Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno 627
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 06.06.2013r. 616
przetarg nieograniczony 612
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 584
przetarg nieograniczony 575
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 563
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 555
Nabór na asystenta rodziny 544
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno z dnia 5.IV.2017 r. 516
Bogumiła Drozd 502
2 maja urząd nieczynny 491
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 483
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. 476
Anna Kosińska 469
Janusz Wojtaszewski 469
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 461
INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 427
Izabela Laskowska 425
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 422
przetarg nieograniczony 419
Okólnik w sprawie zmian organizacyjnych w Gminie Chełmno. 413
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 24.10.2017r. 408
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 407
Danuta Jankiewicz 406
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 3532
Krzysztof Wypij 683
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 323
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 302
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 294
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 291
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 286
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 267
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 265
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 263
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 254
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 252
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 252
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 250
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 250
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 249
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 246
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 246
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 245
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 242
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 241
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 239
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 237
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 235
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 229
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 229
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 228
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 224
Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 223
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 219
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 218
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 218
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 216
Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 września 2015 r. 216
Zarządzenie Nr 55/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 grudnia 2016 r. 216
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 213
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 213
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. 212
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r. 210
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 czerwca 2017 r. 207
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r. 207
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r. 205
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 203
Zarządzenie Nr 33/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 czerwca 2017 r. 202
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 199
Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 192
Zarządzenie Nr 28/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 8 czerwca 2017 r. 188
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 186
Zarządzenie Nr 24/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 czerwca 2017 r. 186
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 listopada 2017 r. 179
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 3062
Skład Rady 1586
Skład Rady VI kadencji 610
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 598
Składy komisji 438
Krzysztof Ludwik Madej 333
Bogusław Kiełbasiewicz 293
Zbigniew Andrzej Kłos 293
Grzegorz Sobieralski 292
Grzegorz Paweł Sobieralski 290
Ilona Ewa Sądel-Gredecka 287
Jan Kaczmarczyk 286
Elżbieta Zawal 280
Justyna Kosińska 272
Krzysztof Madej 272
Lech Orzech 270
Piotr Czesław Mikrut 270
Henryk Krzywdziński 257
Mieczysław Józef Urbański 257
Piotr Mikrut 252
Monika Michoń 251
Tadeusz Fabiński 248
Kazimierz Pasiński 245
Sesja XVIII 244
Sesja XXXI 240
Lech Izydor Orzech 234
Sesja IX 232
Sesja XII 222
Sesja XXV 222
Sesja XXVIII 221
Sesja X 218
Sesja XV 217
Sesja XX 217
Sesja XVI 216
Sesja XXVI 216
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 215
Sesja VIII 213
Sesja XXIV 213
Komisja Rewizyjna 212
Mieczysław Józef Urbański 212
Komisja Spraw Socjalnych i Samorządowych 210
Sesja VI 210
Sesja XXXIII 210
Sesja XXII 209
Sesja XXIV 208
Sesja XXVII 200
Waldemar Kunicki 200
Sesja XI 198
Sesja XXXII 198
Sesja XXX 195
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 5578
Zadania własne 1288
Statut 1151
Zadania zlecone 597
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 483
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 422
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 407
Budżet na 2017 r. 388
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 360
Deklaracja podatkowa na rok 2017 357
Projekt budżetu na 2017 rok. 340
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 336
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 332
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 327
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 320
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 317
Deklaracja podatkowa 315
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 310
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 309
UCHWAŁA NR XV/109/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno. 305
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 300
Uchwała Nr XI-79-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki w Klamrach 300
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 298
Projekt budżetu na 2016 rok. 297
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 293
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 292
Budżet na 2016 rok 289
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 288
Budżet na 2013 rok 287
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Hacom Polyester Sp. z o.o. 287
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 287
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dostosowanie technologii ZZO w m.Osnowo gm.Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mech. – biol. przetwarzania zm. odp. kom. 285
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w formie dotacji - zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 284
INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 283
Projekt budżetu na 2018 rok. 280
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 277
POPRAWIONA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z WZORAMI, INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA DEKLARACJI. 276
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sektora nr 2 kwatery składowania odpadów na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Osnowo na działce Nr 31/1, obręb 0013 Osnowo 274
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie. 273
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 271
Budżet na 2015 rok. 267
Uchwała nr XIX/126/17 261
Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Chełmno na lata 2016-2023 259
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 257
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chełmno 256
Projekt budżetu na 2013 rok 254
Uchwała Nr XI-81-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 147-7, 147-8 254
Budżet na 2014 rok. 253
Uchwała nr XVI/111/16 253
Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 246
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 1521
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 1008
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 909
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 758
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 575
Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 517
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starogród 871
Bieńkówka 825
Nowe Dobra 804
Klamry 797
Górne Wymiary 705
Nowawieś Chełmińska 683
Dorposz Chełmiński 627
Dolne Wymiary 617
Podwiesk 617
Starogród Dolny 549
Ostrów Świecki 547
Wielkie Łunawy 546
Borówno, Różnowo 507
Osnowo 446
Kałdus 418
Małe Łunawy 382
Kolno 290
Łęg 282

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij