Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 20294
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 3300
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 3171
Numery 3090
Skarbnik Gminy Chełmno 2538
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 2498
Sekretarz Gminy Chełmno 2349
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 2287
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Urzędzie Gminy Chełmno z dnia 09.05.2016r. 2181
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjno-technicznych, administracyjno-gospodarczych i archiwum zakładowego z dnia 16.05.2018 r. 2003
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi kasy 1458
przetarg nieograniczony 1327
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1307
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1300
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1286
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 1238
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1237
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 1192
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego i administratora bezpieczeństwa informacyjnego 1192
przetarg nieograniczony 1182
Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 1151
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 20.04.2017 r. 1118
Okónik w sprawie uruchomienia punktu potwierdzania profili zaufanych 1109
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko konserwator sieci wod-kan. z dnia 27.11.2017 r. 1081
Nabór na asystenta rodziny 1075
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 1058
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 27.05.2015r. 1047
nieograniczony 1024
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. 1017
Deklaracja podatkowa na rok 2017 1008
przetarg nieograniczony 978
Anna Kosińska 974
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 16.07.2015 r. 972
przetarg nieograniczony 968
Janusz Wojtaszewski 951
Bogumiła Drozd 942
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 10.04.2014r. 935
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 935
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 898
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 893
Główny księgowy ogłoszenie z dnia 7.05.2019 r. 886
Danuta Jankiewicz 878
Magdalena Jantoń 874
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 867
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 06.06.2013r. 849
przetarg nieograniczony 845
Izabela Laskowska 844
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze skarbnik gminy 843
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 841
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 839
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 6534
Krzysztof Wypij 1521
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 639
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 555
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 552
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 528
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 525
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 525
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 512
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 512
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 509
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 509
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 505
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 504
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 501
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 500
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 499
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r. 494
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 491
Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 482
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 477
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 473
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 469
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 listopada 2017 r. 467
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r. 466
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 466
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 czerwca 2017 r. 465
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 464
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 464
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r. 460
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 457
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 451
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 449
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 449
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 446
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 15/2010 z dnia 01.06.2010r 445
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 438
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. 438
Zarządzenie Nr 45/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 4 października 2017 r. 429
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 425
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 425
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 423
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 421
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 416
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 14/2008 z dnia 10.12.2008r. 414
Zarządzenie Nr 17/2016 Wójt Gminy Chełmno z dnia 5 maja 2016 411
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursu ofert 410
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 409
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 409
Zarządzenie Nr 4/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert narealizację zadania w zakresie rozwoju sportu w gminie Chełmno w 2018 roku. 408
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 5431
Skład Rady 2571
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 1074
Skład Rady VI kadencji 1056
Skład Rady 848
Składy komisji 811
Krzysztof Madej 721
Grzegorz Sobieralski 684
Monika Michoń 675
Bogusław Kiełbasiewicz 651
Krzysztof Ludwik Madej 648
Justyna Kosińska 642
Jan Kaczmarczyk 632
Zbigniew Andrzej Kłos 631
Lech Orzech 617
Piotr Mikrut 614
Ilona Ewa Sądel-Gredecka 609
Waldemar Kunicki 601
Grzegorz Paweł Sobieralski 598
Mieczysław Józef Urbański 586
Piotr Czesław Mikrut 582
Marek Kraśkiewicz 569
Lech Izydor Orzech 568
Tadeusz Fabiński 560
Mieczysław Józef Urbański 553
Henryk Krzywdziński 548
Kazimierz Pasiński 547
Elżbieta Zawal 543
Sesja IX 525
Sesja XXX 498
Zbigniew Kłos 493
Sesja XXV 483
Sesja XXXI 479
Sesja XXVIII 476
Sesja XXXIII 476
Sesja X 468
Sesja XX 467
Sesja XVIII 465
Sesja XXVII 464
Sesja XV 461
Sesja XXIV 460
Sesja XII 458
Sesja XXVI 457
Sesja XXII 456
Kazimierz Pasiński 452
Sesja XXIV 452
Sesja XXVI 450
Sesja XXXII 436
Sesja VI 435
Sesja XI 434
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 9051
Zadania własne 2312
Statut 1922
Zadania zlecone 1327
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1286
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1237
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 1192
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 893
Deklaracja podatkowa na rok 2017 723
Deklaracja podatkowa 712
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 704
UCHWAŁA NR XV/109/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno. 692
Budżet na 2017 r. 674
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 672
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dostosowanie technologii ZZO w m.Osnowo gm.Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mech. – biol. przetwarzania zm. odp. kom. 661
Projekt budżetu na 2017 rok. 660
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 632
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry. 628
INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 623
Projekt budżetu na 2016 rok. 618
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 616
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 614
Deklaracje podatkowe 603
POPRAWIONA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z WZORAMI, INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA DEKLARACJI. 603
Projekt budżetu na 2018 rok. 601
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 601
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 582
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Hacom Polyester Sp. z o.o. 578
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie. 574
Budżet na 2013 rok 571
Budżet na 2016 rok 569
Deklaracje podatkowe 568
Deklaracje podatkowe 564
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 562
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 561
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 560
Uchwała Nr XI-79-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki w Klamrach 560
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 559
Budżet na 2015 rok. 556
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 555
Uchwała nr XXIII/151/17 548
Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 548
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w formie dotacji - zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 548
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 539
Deklaracje podatkowe 538
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 537
Uchwała nr XIX/126/17 533
Deklaracje podatkowe 526
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chełmno 523
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 521
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 3362
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 3071
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 2006
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 1435
Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 1160
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 1009
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klamry 1600
Bieńkówka 1570
Starogród 1558
Nowe Dobra 1494
Podwiesk 1228
Nowawieś Chełmińska 1191
Górne Wymiary 1185
Dorposz Chełmiński 1089
Wielkie Łunawy 1089
Dolne Wymiary 1050
Starogród Dolny 1036
Ostrów Świecki 1026
Kałdus 988
Małe Łunawy 893
Borówno, Różnowo 888
Osnowo 802
Kolno 719
Łęg 621

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij