Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 17191
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 2741
Numery 2338
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2260
Skarbnik Gminy Chełmno 1974
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Urzędzie Gminy Chełmno z dnia 09.05.2016r. 1957
Sekretarz Gminy Chełmno 1933
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjno-technicznych, administracyjno-gospodarczych i archiwum zakładowego z dnia 16.05.2018 r. 1913
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 1651
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1640
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi kasy 1243
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1078
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 1057
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko konserwator sieci wod-kan. z dnia 27.11.2017 r. 1009
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1008
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 999
Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 972
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 20.04.2017 r. 953
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego i administratora bezpieczeństwa informacyjnego 947
przetarg nieograniczony 947
Okónik w sprawie uruchomienia punktu potwierdzania profili zaufanych 939
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 27.05.2015r. 919
Nabór na asystenta rodziny 909
przetarg nieograniczony 904
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 876
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 16.07.2015 r. 863
Deklaracja podatkowa na rok 2017 849
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 840
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 10.04.2014r. 833
przetarg nieograniczony 811
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 802
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 784
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. 774
Janusz Wojtaszewski 772
Bogumiła Drozd 770
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 769
Anna Kosińska 746
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 742
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 736
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 06.06.2013r. 730
Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno 713
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 710
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 701
przetarg nieograniczony 701
nieograniczony 696
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 687
Danuta Jankiewicz 654
Magdalena Jantoń 643
Izabela Laskowska 642
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno z dnia 5.IV.2017 r. 637
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 5311
Krzysztof Wypij 1179
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 508
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 434
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 429
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 422
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 414
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 397
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 395
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 387
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 387
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 383
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 382
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 381
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 379
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 377
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 373
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 372
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 370
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 368
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 364
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 359
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r. 359
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 357
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 356
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 353
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 352
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 352
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 352
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r. 350
Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 350
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 349
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 349
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 czerwca 2017 r. 347
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r. 338
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. 338
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 336
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 334
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 334
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 listopada 2017 r. 326
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 323
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 320
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 319
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 309
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 15/2010 z dnia 01.06.2010r 308
Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 303
Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 września 2015 r. 298
Zarządzenie Nr 55/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 grudnia 2016 r. 298
Zarządzenie Nr 68/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 294
Zarządzenie Nr 55/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2017 r. 292
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 4658
Skład Rady 2286
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 927
Skład Rady VI kadencji 883
Składy komisji 666
Skład Rady 541
Krzysztof Madej 515
Grzegorz Sobieralski 504
Krzysztof Ludwik Madej 502
Monika Michoń 492
Zbigniew Andrzej Kłos 489
Justyna Kosińska 485
Bogusław Kiełbasiewicz 483
Grzegorz Paweł Sobieralski 470
Lech Orzech 466
Piotr Mikrut 463
Jan Kaczmarczyk 460
Ilona Ewa Sądel-Gredecka 459
Mieczysław Józef Urbański 436
Waldemar Kunicki 428
Piotr Czesław Mikrut 426
Elżbieta Zawal 425
Henryk Krzywdziński 424
Mieczysław Józef Urbański 416
Tadeusz Fabiński 407
Lech Izydor Orzech 406
Kazimierz Pasiński 401
Sesja IX 391
Marek Kraśkiewicz 387
Sesja XXXI 385
Sesja XXIV 355
Sesja XVIII 353
Sesja XXV 352
Sesja XXVII 350
Sesja X 349
Sesja XX 349
Sesja XXX 349
Sesja XXXIII 348
Sesja XXVIII 344
Sesja XV 335
Sesja XXVI 335
Sesja VIII 331
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 330
Sesja XXII 328
Komisja Rewizyjna 327
Zbigniew Kłos 326
Sesja VI 325
Sesja XXIV 324
Sesja XII 321
Sesja XI 319
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 7734
Zadania własne 1881
Statut 1640
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 999
Zadania zlecone 972
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 876
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 736
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 701
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 570
Budżet na 2017 r. 543
Deklaracja podatkowa 543
Deklaracja podatkowa na rok 2017 538
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 524
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 520
UCHWAŁA NR XV/109/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno. 520
Projekt budżetu na 2017 rok. 515
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dostosowanie technologii ZZO w m.Osnowo gm.Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mech. – biol. przetwarzania zm. odp. kom. 502
INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 499
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 481
Projekt budżetu na 2016 rok. 481
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 469
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 468
Projekt budżetu na 2018 rok. 467
POPRAWIONA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z WZORAMI, INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA DEKLARACJI. 466
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Hacom Polyester Sp. z o.o. 463
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 462
Budżet na 2016 rok 448
Uchwała Nr XI-79-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki w Klamrach 447
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 444
Budżet na 2015 rok. 442
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie. 441
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w formie dotacji - zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 438
Budżet na 2013 rok 437
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 437
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 435
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry. 430
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 430
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 429
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 426
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 423
Deklaracje podatkowe 417
Uchwała nr XIX/126/17 406
Deklaracje podatkowe 402
Uchwała Nr XI-81-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 147-7, 147-8 402
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 401
Projekt budżetu na 2013 rok 396
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie budowy budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce nr 568/3 w Nowych Dobrach 396
Ludowy Zespół Sportowy TARTAK Klamry 395
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sektora nr 2 kwatery składowania odpadów na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Osnowo na działce Nr 31/1, obręb 0013 Osnowo 395
Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 393
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 2377
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 1831
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 1564
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 1177
Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 886
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 822
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klamry 1296
Starogród 1269
Bieńkówka 1264
Nowe Dobra 1206
Górne Wymiary 998
Nowawieś Chełmińska 989
Podwiesk 974
Dolne Wymiary 897
Dorposz Chełmiński 890
Wielkie Łunawy 861
Ostrów Świecki 835
Starogród Dolny 814
Borówno, Różnowo 749
Kałdus 744
Osnowo 686
Małe Łunawy 682
Kolno 514
Łęg 452

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij