Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 10188
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 2083
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Urzędzie Gminy Chełmno z dnia 09.05.2016r. 1669
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 1232
Skarbnik Gminy Chełmno 1054
Numery 987
Sekretarz Gminy Chełmno 958
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi kasy 933
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 927
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko konserwator sieci wod-kan. z dnia 27.11.2017 r. 810
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 742
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 27.05.2015r. 740
Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 716
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 16.07.2015 r. 713
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 10.04.2014r. 691
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 20.04.2017 r. 684
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjno-technicznych, administracyjno-gospodarczych i archiwum zakładowego z dnia 16.05.2018 r. 659
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 654
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 653
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 650
Deklaracja podatkowa na rok 2017 643
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego i administratora bezpieczeństwa informacyjnego 626
przetarg nieograniczony 620
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 609
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 607
Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno 597
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 06.06.2013r. 591
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 587
przetarg nieograniczony 562
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 556
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 537
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 526
przetarg nieograniczony 510
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno z dnia 5.IV.2017 r. 482
2 maja urząd nieczynny 460
Bogumiła Drozd 443
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. 432
Nabór na asystenta rodziny 424
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 419
Janusz Wojtaszewski 408
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 408
Anna Kosińska 403
Okólnik w sprawie zmian organizacyjnych w Gminie Chełmno. 390
INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 389
przetarg nieograniczony 381
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 377
Izabela Laskowska 374
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 371
Magdalena Jantoń 365
przetarg nieograniczony 362
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 3227
Krzysztof Wypij 606
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 293
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 277
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 268
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 264
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 259
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 235
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 234
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 233
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 228
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 227
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 224
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 222
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 221
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 220
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 218
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 217
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 216
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 215
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 215
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 212
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 210
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 207
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 204
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 203
Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 203
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 202
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 202
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 198
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 193
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 191
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 189
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 189
Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 września 2015 r. 185
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. 183
Zarządzenie Nr 55/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 grudnia 2016 r. 183
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r. 181
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r. 180
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 180
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r. 179
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 178
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 czerwca 2017 r. 177
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 177
Zarządzenie Nr 33/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 czerwca 2017 r. 175
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 172
Zarządzenie Nr 28/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 8 czerwca 2017 r. 158
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 listopada 2017 r. 155
Zarządzenie Nr 24/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 czerwca 2017 r. 153
Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 150
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 2825
Skład Rady 1425
Skład Rady VI kadencji 558
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 544
Składy komisji 396
Krzysztof Ludwik Madej 291
Grzegorz Paweł Sobieralski 262
Ilona Ewa Sądel-Gredecka 257
Jan Kaczmarczyk 255
Grzegorz Sobieralski 253
Zbigniew Andrzej Kłos 250
Bogusław Kiełbasiewicz 246
Elżbieta Zawal 243
Piotr Czesław Mikrut 243
Krzysztof Madej 240
Lech Orzech 240
Justyna Kosińska 236
Mieczysław Józef Urbański 221
Henryk Krzywdziński 217
Monika Michoń 216
Kazimierz Pasiński 214
Sesja XVIII 213
Tadeusz Fabiński 213
Piotr Mikrut 211
Sesja XXXI 209
Lech Izydor Orzech 205
Sesja IX 205
Sesja XII 196
Sesja XXVI 190
Sesja XVI 189
Sesja XV 188
Sesja XXV 187
Sesja XXVIII 187
Sesja VI 185
Komisja Rewizyjna 184
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 184
Sesja X 184
Sesja XXIV 184
Komisja Spraw Socjalnych i Samorządowych 182
Sesja VIII 182
Sesja XX 182
Sesja XXXIII 182
Mieczysław Józef Urbański 178
Sesja XXII 176
Sesja XXIV 175
Sesja XXXII 171
Sesja XI 169
Sesja XXX 169
Waldemar Kunicki 169
Sesja XXVII 166
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 5126
Zadania własne 1170
Statut 1047
Zadania zlecone 507
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 419
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 377
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 371
Budżet na 2017 r. 357
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 327
Deklaracja podatkowa na rok 2017 320
Projekt budżetu na 2017 rok. 305
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 297
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 294
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 283
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 277
Deklaracja podatkowa 276
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 276
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 269
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 266
Uchwała Nr XI-79-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki w Klamrach 265
Projekt budżetu na 2016 rok. 261
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 261
UCHWAŁA NR XV/109/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno. 260
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 259
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 258
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 258
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w formie dotacji - zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 257
Budżet na 2016 rok 254
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 254
Budżet na 2013 rok 253
INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 252
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 252
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Hacom Polyester Sp. z o.o. 252
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sektora nr 2 kwatery składowania odpadów na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Osnowo na działce Nr 31/1, obręb 0013 Osnowo 249
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dostosowanie technologii ZZO w m.Osnowo gm.Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mech. – biol. przetwarzania zm. odp. kom. 248
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 248
POPRAWIONA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z WZORAMI, INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA DEKLARACJI. 244
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie. 242
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 238
Uchwała nr XIX/126/17 234
Uchwała nr XVI/111/16 233
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 232
Projekt budżetu na 2018 rok. 230
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chełmno 228
Budżet na 2015 rok. 227
Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Chełmno na lata 2016-2023 227
Uchwała Nr XI-81-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 147-7, 147-8 227
Budżet na 2014 rok. 224
Projekt budżetu na 2013 rok 223
XV/102/16 223
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 1354
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 919
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 759
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 680
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 525
Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 473
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starogród 787
Bieńkówka 735
Nowe Dobra 735
Klamry 726
Górne Wymiary 638
Nowawieś Chełmińska 621
Dolne Wymiary 566
Dorposz Chełmiński 560
Podwiesk 547
Ostrów Świecki 497
Starogród Dolny 497
Wielkie Łunawy 481
Borówno, Różnowo 459
Osnowo 404
Kałdus 353
Małe Łunawy 325
Kolno 249
Łęg 245

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij