Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 25282
Numery 4661
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 3695
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 3641
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 3401
Skarbnik Gminy Chełmno 3379
Sekretarz Gminy Chełmno 2970
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 2372
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 1909
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1664
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1626
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 1604
Okónik w sprawie uruchomienia punktu potwierdzania profili zaufanych 1603
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1407
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1396
przetarg nieograniczony 1391
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze skarbnik gminy 1375
przetarg nieograniczony 1242
Główny księgowy ogłoszenie z dnia 7.05.2019 r. 1214
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 1186
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. 1169
Anna Kosińska 1107
nieograniczony 1096
Bogumiła Drozd 1080
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 1072
Deklaracja podatkowa na rok 2017 1066
Janusz Wojtaszewski 1059
przetarg nieograniczony 1058
przetarg nieograniczony 1050
Przetarg na dzierżawę części nieruchomości w Nowych Dobrach 1033
Magdalena Jantoń 1030
Danuta Jankiewicz 1005
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 1000
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32 obręb 0013 Osnowo. 968
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 964
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 949
Izabela Laskowska 944
Krzysztof Zawadziński 941
przetarg nieograniczony 914
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 907
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 903
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach 895
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 885
Wniosek ogólny 873
Krystyna Maria Sawicka 864
przetarg nieograniczony 856
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 850
przetarg nieograniczony 849
Joanna Wasilkowska 847
Rejestr umów cywilno-prawnych zawieranych przez Gminę Chełmno 847
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 8423
Krzysztof Wypij 1773
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 689
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 611
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 605
Zarządzenie Nr 29/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 8 czerwca 2017 r. 596
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 578
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 576
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 568
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 561
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 559
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 557
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 555
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 554
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 553
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 551
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 548
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r. 545
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 540
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 536
Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 532
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 listopada 2017 r. 524
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 czerwca 2017 r. 523
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 523
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r. 518
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 516
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 516
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 512
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 510
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 508
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 508
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r. 506
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 505
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 504
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. 497
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 15/2010 z dnia 01.06.2010r 492
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 491
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 490
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 490
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 483
Zarządzenie Nr 45/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 4 października 2017 r. 481
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 14/2008 z dnia 10.12.2008r. 474
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 469
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursu ofert 469
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 469
Zarządzenie Nr 4/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert narealizację zadania w zakresie rozwoju sportu w gminie Chełmno w 2018 roku. 468
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 466
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 462
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 459
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 456
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 6603
Skład Rady 2853
Skład Rady 1367
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 1323
Skład Rady VI kadencji 1232
Składy komisji 881
Krzysztof Madej 802
Grzegorz Sobieralski 781
Monika Michoń 757
Bogusław Kiełbasiewicz 741
Justyna Kosińska 720
Piotr Mikrut 705
Waldemar Kunicki 705
Jan Kaczmarczyk 704
Lech Orzech 693
Mieczysław Józef Urbański 686
Marek Kraśkiewicz 638
Tadeusz Fabiński 625
Kazimierz Pasiński 607
Sesja IX 577
Sesja XXX 565
Zbigniew Kłos 558
Sesja XXV 530
Sesja XXVIII 530
Sesja XXXIII 526
Sesja XXXI 525
Sesja XXVI 523
Sesja X 519
Sesja XX 518
Sesja XII 511
Sesja XXVII 511
Sesja XVIII 509
Sesja XXIV 507
Sesja XV 506
Sesja XXII 499
Sesja XXIV 499
Sesja XXVI 495
Sesja XI 483
Sesja XIV 483
Sesja VI 481
Sesja VIII 479
Sesja XXXII 479
Sesja XXIX 463
Sesja XXVII 462
Sesja XVI 461
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 460
Sesja XXI 457
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 453
Sesja XXII 437
Komisja Rewizyjna 435
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 11308
Zadania własne 2645
Statut 2417
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 1909
Zadania zlecone 1814
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1664
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1626
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 1072
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry. 919
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 823
Deklaracja podatkowa 806
UCHWAŁA NR XV/109/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno. 789
Deklaracja podatkowa na rok 2017 781
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 758
Budżet na 2017 r. 734
Projekt budżetu na 2017 rok. 733
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dostosowanie technologii ZZO w m.Osnowo gm.Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mech. – biol. przetwarzania zm. odp. kom. 718
POPRAWIONA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z WZORAMI, INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA DEKLARACJI. 705
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Hacom Polyester Sp. z o.o. 705
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie. 702
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 701
INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 696
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 696
Projekt budżetu na 2018 rok. 688
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 687
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 684
Projekt budżetu na 2016 rok. 679
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 654
Deklaracje podatkowe 649
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 641
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 634
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 634
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 633
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 632
Budżet na 2013 rok 630
Budżet na 2016 rok 629
Uchwała Nr XI-79-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki w Klamrach 628
Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 624
Budżet na 2015 rok. 619
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 615
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 614
Deklaracje podatkowe 613
Deklaracje podatkowe 608
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chełmno 605
Uchwała nr XXIII/151/17 604
Deklaracje podatkowe 601
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w formie dotacji - zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 599
Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów opakowaniowych i odpadów tworzyw sztucznych w Osnowie 595
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 592
Uchwała nr XIX/126/17 590
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 4628
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 3536
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 2443
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 1685
Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 1416
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 1158
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klamry 2132
Bieńkówka 2005
Starogród 1953
Nowe Dobra 1939
Podwiesk 1477
Nowawieś Chełmińska 1454
Górne Wymiary 1411
Dolne Wymiary 1309
Dorposz Chełmiński 1300
Wielkie Łunawy 1294
Kałdus 1287
Ostrów Świecki 1278
Starogród Dolny 1223
Borówno, Różnowo 1172
Małe Łunawy 1104
Osnowo 997
Kolno 981
Łęg 825

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij