Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 22709
Numery 3576
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 3531
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 3330
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 3327
Skarbnik Gminy Chełmno 3035
Sekretarz Gminy Chełmno 2637
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 2343
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 1562
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1470
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1438
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 1435
przetarg nieograniczony 1367
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1365
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1359
Okónik w sprawie uruchomienia punktu potwierdzania profili zaufanych 1330
przetarg nieograniczony 1221
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze skarbnik gminy 1131
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 1129
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 r. 1087
Główny księgowy ogłoszenie z dnia 7.05.2019 r. 1081
nieograniczony 1074
Anna Kosińska 1057
Deklaracja podatkowa na rok 2017 1045
przetarg nieograniczony 1027
Bogumiła Drozd 1026
Janusz Wojtaszewski 1019
przetarg nieograniczony 1008
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 976
Magdalena Jantoń 975
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 975
Przetarg na dzierżawę części nieruchomości w Nowych Dobrach 973
Danuta Jankiewicz 949
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 931
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32 obręb 0013 Osnowo. 923
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 921
Izabela Laskowska 906
przetarg nieograniczony 896
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 881
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 878
Krzysztof Zawadziński 877
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 866
przetarg nieograniczony 836
Krystyna Maria Sawicka 827
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Chełmno 824
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 823
przetarg nieograniczony 818
Joanna Wasilkowska 815
przetarg nieograniczony 814
Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno 805
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 7408
Krzysztof Wypij 1654
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 670
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 592
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 585
Zarządzenie Nr 29/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 8 czerwca 2017 r. 571
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 559
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 557
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 553
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 540
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 539
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 539
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 539
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 538
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 537
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 534
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 530
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r. 526
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 525
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 520
Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 515
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 czerwca 2017 r. 505
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 505
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 listopada 2017 r. 504
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 498
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 497
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 493
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r. 493
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 491
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 491
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 491
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 489
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r. 488
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 485
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. 477
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 474
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 474
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 474
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 15/2010 z dnia 01.06.2010r 473
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 464
Zarządzenie Nr 45/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 4 października 2017 r. 463
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 14/2008 z dnia 10.12.2008r. 457
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 451
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 448
Zarządzenie Nr 4/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert narealizację zadania w zakresie rozwoju sportu w gminie Chełmno w 2018 roku. 447
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursu ofert 447
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 447
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 443
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 441
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 439
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 6057
Skład Rady 2737
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 1204
Skład Rady VI kadencji 1164
Skład Rady 1113
Składy komisji 856
Krzysztof Madej 767
Grzegorz Sobieralski 751
Monika Michoń 719
Bogusław Kiełbasiewicz 708
Justyna Kosińska 685
Jan Kaczmarczyk 675
Piotr Mikrut 671
Waldemar Kunicki 667
Lech Orzech 661
Mieczysław Józef Urbański 656
Marek Kraśkiewicz 613
Tadeusz Fabiński 605
Kazimierz Pasiński 586
Sesja IX 554
Sesja XXX 543
Zbigniew Kłos 532
Sesja XXV 511
Sesja XXVIII 509
Sesja XXVI 505
Sesja XXXI 505
Sesja XXXIII 504
Sesja X 500
Sesja XX 499
Sesja XVIII 492
Sesja XXVII 491
Sesja XII 490
Sesja XV 489
Sesja XXIV 489
Sesja XXII 482
Sesja XXIV 479
Sesja XXVI 479
Sesja VI 464
Sesja XI 463
Sesja XIV 463
Sesja XXXII 462
Sesja VIII 461
Sesja XXVII 445
Sesja XXIX 443
Sesja XVI 438
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 435
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 434
Sesja XXI 431
Sesja XXII 416
Komisja Rewizyjna 415
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 10141
Zadania własne 2475
Statut 2144
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 1562
Zadania zlecone 1542
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1470
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1438
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 976
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry. 780
Deklaracja podatkowa 768
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 758
Deklaracja podatkowa na rok 2017 757
UCHWAŁA NR XV/109/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno. 747
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 738
Budżet na 2017 r. 710
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dostosowanie technologii ZZO w m.Osnowo gm.Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mech. – biol. przetwarzania zm. odp. kom. 696
Projekt budżetu na 2017 rok. 695
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 674
INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 670
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 666
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 664
Projekt budżetu na 2016 rok. 656
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Hacom Polyester Sp. z o.o. 653
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 652
Projekt budżetu na 2018 rok. 650
POPRAWIONA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z WZORAMI, INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA DEKLARACJI. 647
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie. 640
Deklaracje podatkowe 630
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 626
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 614
Budżet na 2013 rok 610
Budżet na 2016 rok 605
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 603
Uchwała Nr XI-79-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki w Klamrach 600
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 599
Deklaracje podatkowe 598
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 595
Budżet na 2015 rok. 593
Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 593
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 592
Deklaracje podatkowe 590
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 587
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 587
Uchwała nr XXIII/151/17 585
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w formie dotacji - zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 578
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 574
Deklaracje podatkowe 573
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chełmno 572
Uchwała nr XIX/126/17 570
Deklaracje podatkowe 558
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 4013
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 3326
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 2222
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 1562
Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 1312
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 1090
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klamry 1859
Bieńkówka 1804
Starogród 1764
Nowe Dobra 1743
Podwiesk 1365
Nowawieś Chełmińska 1324
Górne Wymiary 1298
Wielkie Łunawy 1206
Dorposz Chełmiński 1199
Dolne Wymiary 1187
Ostrów Świecki 1158
Kałdus 1143
Starogród Dolny 1140
Borówno, Różnowo 1055
Małe Łunawy 1017
Kolno 892
Osnowo 883
Łęg 734

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij