Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 26496
Numery 5200
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 4057
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 3807
Skarbnik Gminy Chełmno 3517
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 3451
Sekretarz Gminy Chełmno 3081
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 2385
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 2080
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1751
Okónik w sprawie uruchomienia punktu potwierdzania profili zaufanych 1726
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 1706
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1692
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze skarbnik gminy 1489
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1425
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 1415
przetarg nieograniczony 1412
Główny księgowy ogłoszenie z dnia 7.05.2019 r. 1261
przetarg nieograniczony 1257
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 1224
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. 1218
Anna Kosińska 1141
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 1128
Bogumiła Drozd 1116
nieograniczony 1111
Janusz Wojtaszewski 1102
przetarg nieograniczony 1079
Deklaracja podatkowa na rok 2017 1078
przetarg nieograniczony 1070
Magdalena Jantoń 1060
Przetarg na dzierżawę części nieruchomości w Nowych Dobrach 1058
Danuta Jankiewicz 1032
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 1019
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji sektora nr 1 kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w miejscowości Osnowo, na działkach nr 31/1 i 32 obręb 0013 Osnowo. 986
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 984
Krzysztof Zawadziński 973
Izabela Laskowska 971
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 957
Wniosek ogólny 949
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Klamrach 943
Wniosek o wydanie dowodu osobistego 929
przetarg nieograniczony 923
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 922
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 919
Stanowisko ds. kancelaryjno-technicznych, administracyjno-gospodarczych i kadr 901
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 897
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 890
Krystyna Maria Sawicka 886
przetarg nieograniczony 871
Joanna Wasilkowska 870
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 8859
Krzysztof Wypij 1854
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 699
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 622
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 617
Zarządzenie Nr 29/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 8 czerwca 2017 r. 612
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 589
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 586
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 576
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 573
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 570
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 565
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 565
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 562
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 561
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 560
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 556
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r. 555
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 548
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 546
Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 544
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 listopada 2017 r. 538
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 czerwca 2017 r. 533
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 532
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r. 531
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 527
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 526
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 525
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 521
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r. 517
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 516
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 516
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 513
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 513
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. 508
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 503
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 15/2010 z dnia 01.06.2010r 503
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 502
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 498
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 492
Zarządzenie Nr 45/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 4 października 2017 r. 492
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 14/2008 z dnia 10.12.2008r. 486
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursu ofert 480
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 478
Zarządzenie Nr 4/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert narealizację zadania w zakresie rozwoju sportu w gminie Chełmno w 2018 roku. 477
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 477
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 475
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 473
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 468
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 465
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 6817
Skład Rady 2906
Skład Rady 1448
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 1372
Skład Rady VI kadencji 1263
Składy komisji 898
Krzysztof Madej 824
Grzegorz Sobieralski 802
Monika Michoń 774
Bogusław Kiełbasiewicz 757
Justyna Kosińska 741
Waldemar Kunicki 731
Piotr Mikrut 722
Jan Kaczmarczyk 717
Lech Orzech 713
Mieczysław Józef Urbański 705
Marek Kraśkiewicz 650
Tadeusz Fabiński 637
Kazimierz Pasiński 618
Sesja IX 586
Sesja XXX 584
Zbigniew Kłos 575
Sesja XXVIII 540
Sesja XXV 539
Sesja XXXI 534
Sesja XXXIII 534
Sesja XXVI 533
Sesja X 531
Sesja XX 527
Sesja XII 524
Sesja XXVII 519
Sesja XVIII 517
Sesja XXIV 515
Sesja XV 514
Sesja XXII 510
Sesja XXIV 507
Sesja XXVI 504
Sesja XIV 496
Sesja XI 494
Sesja VIII 490
Sesja VI 489
Sesja XXXII 487
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 472
Sesja XVI 472
Sesja XXIX 472
Sesja XXI 470
Sesja XXVII 470
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 461
Sesja XXII 448
Komisja Rewizyjna 444
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 11784
Zadania własne 2715
Statut 2508
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 2080
Zadania zlecone 1941
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 1751
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 1692
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 1128
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Klamry. 982
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 861
Deklaracja podatkowa 816
UCHWAŁA NR XV/109/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno. 815
Deklaracja podatkowa na rok 2017 794
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 767
Budżet na 2017 r. 747
Projekt budżetu na 2017 rok. 745
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Hacom Polyester Sp. z o.o. 733
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie. 732
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dostosowanie technologii ZZO w m.Osnowo gm.Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mech. – biol. przetwarzania zm. odp. kom. 730
POPRAWIONA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z WZORAMI, INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA DEKLARACJI. 720
INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 713
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 713
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 709
Projekt budżetu na 2018 rok. 707
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 698
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 698
Projekt budżetu na 2016 rok. 689
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 678
Deklaracje podatkowe 659
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. 657
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 653
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 651
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 649
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 646
Budżet na 2013 rok 640
Uchwała Nr XI-79-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki w Klamrach 640
Budżet na 2016 rok 639
Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 638
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chełmno 632
Budżet na 2015 rok. 630
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 630
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 626
Deklaracje podatkowe 621
Deklaracje podatkowe 618
Decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów opakowaniowych i odpadów tworzyw sztucznych w Osnowie 613
Uchwała nr XXIII/151/17 613
Deklaracje podatkowe 611
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w formie dotacji - zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 611
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 602
Uchwała nr XIX/126/17 602
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 4851
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 3643
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 2531
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 1729
Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 1463
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 1189
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Klamry 2232
Bieńkówka 2077
Starogród 2024
Nowe Dobra 2003
Podwiesk 1562
Nowawieś Chełmińska 1507
Górne Wymiary 1456
Dolne Wymiary 1359
Wielkie Łunawy 1352
Kałdus 1347
Dorposz Chełmiński 1334
Ostrów Świecki 1319
Starogród Dolny 1265
Borówno, Różnowo 1224
Małe Łunawy 1151
Osnowo 1036
Kolno 1019
Łęg 854

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij