Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.12.2016

Statystyki strony Urząd Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 12929
„Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej na budynkach w Gminie Chełmno” 2279
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w Urzędzie Gminy Chełmno z dnia 09.05.2016r. 1742
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze ds. kancelaryjno-technicznych, administracyjno-gospodarczych i archiwum zakładowego z dnia 16.05.2018 r. 1702
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 1460
Skarbnik Gminy Chełmno 1452
Numery 1422
Sekretarz Gminy Chełmno 1386
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Świecki na działce nr 234/11 o długości od 1,00km do 1,97km 1083
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO 1064
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obsługi kasy 1036
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko konserwator sieci wod-kan. z dnia 27.11.2017 r. 910
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 856
Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 797
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno 784
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 20.04.2017 r. 776
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 27.05.2015r. 775
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny z dnia 16.07.2015 r. 751
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klamry 737
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko ds. obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego i administratora bezpieczeństwa informacyjnego 731
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 10.04.2014r. 730
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chełmno 715
Przebudowa drogi gminnej Klamry - Nowawieś Chełmińska od km 0+000 do km 1+360 704
Deklaracja podatkowa na rok 2017 692
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 690
przetarg nieograniczony 665
Przebudowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Borówno 647
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 06.06.2013r. 636
przetarg nieograniczony 631
Nabór na asystenta rodziny 630
przetarg nieograniczony 609
Informacja o rozpoczynających się konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmno na lata 2016-2023. 598
W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok 590
W sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok 566
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 550
Bogumiła Drozd 531
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Chełmno z dnia 5.IV.2017 r. 528
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. 514
Okónik w sprawie uruchomienia punktu potwierdzania profili zaufanych 510
Janusz Wojtaszewski 508
2 maja urząd nieczynny 502
Anna Kosińska 498
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy 490
INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 457
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 450
Izabela Laskowska 445
Piękna Zagroda po raz 17-sty 440
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystenta rodzinnego z dnia 24.10.2017r. 438
Danuta Jankiewicz 436
Magdalena Jantoń 433
Statystyki strony Wójt Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wójt Gminy 3852
Krzysztof Wypij 767
Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 345
Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 317
Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 stycznia 2017 r. 312
Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 luty 2017 r. 311
Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 297
Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 282
Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 278
Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 277
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 276
Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2017 r. 272
Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 luty 2017 r. 267
Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 maja 2017 r. 266
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 3 listopada 2016 r. 265
Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 maja 2017 r. 262
Zarządzenie Nr 52/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 260
Zarządzenie Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 259
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 258
Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 256
Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 256
Zarządzenie Nr 31/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 września 2016 r. 256
Zarządzenie Nr 4/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 stycznia 2017 r. 255
Zarządzenie Nr 57/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2016 r. 251
Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 marca 2017 r. 250
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 250
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. 242
Zarządzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 listopada 2016 r. 237
Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 lutego 2017 r. 237
Zarządzenie Wójta Gminy Chełmno Nr 4/2009 z dnia 20.03.2009. 237
Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 kwietnia 2017 r. 235
Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2017 r. 233
Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 sierpnia 2017 r. 231
Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 września 2015 r. 230
Zarządzenie Nr 55/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 grudnia 2016 r. 229
Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 lipca 2017 r. 228
Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 września 2016 r. 226
Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 20 czerwca 2017 r. 224
Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2016 r. 223
Zarządzenie Nr 56/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2016 r. 223
Zarządzenie Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r. 219
Zarządzenie Nr 33/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 czerwca 2017 r. 216
Zarządzenie Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r. 216
Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2016 r. 213
Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2017 r. 208
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r. 206
Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 stycznia 2017 r. 202
Zarządzenie Nr 28/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 8 czerwca 2017 r. 202
Zarządzenie Nr 24/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 czerwca 2017 r. 195
Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Chełmno z dnia 2 listopada 2017 r. 193
Statystyki strony Rada Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zadania i uprawnienia Rady Gminy Chełmno 3340
Skład Rady 1728
Skład Rady VI kadencji 654
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 649
Składy komisji 473
Krzysztof Ludwik Madej 350
Zbigniew Andrzej Kłos 320
Bogusław Kiełbasiewicz 316
Grzegorz Sobieralski 313
Grzegorz Paweł Sobieralski 309
Jan Kaczmarczyk 304
Ilona Ewa Sądel-Gredecka 303
Krzysztof Madej 297
Elżbieta Zawal 295
Justyna Kosińska 292
Lech Orzech 290
Piotr Czesław Mikrut 283
Piotr Mikrut 281
Monika Michoń 279
Henryk Krzywdziński 271
Mieczysław Józef Urbański 270
Kazimierz Pasiński 267
Tadeusz Fabiński 262
Sesja XVIII 258
Sesja XXXI 257
Sesja IX 251
Mieczysław Józef Urbański 246
Lech Izydor Orzech 244
Sesja XXV 238
Sesja XII 234
Sesja XXVIII 234
Sesja XV 232
Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 230
Sesja X 230
Sesja XVI 230
Sesja XX 230
Sesja XXVI 229
Komisja Rewizyjna 226
Sesja VIII 225
Sesja XXIV 225
Sesja XXIV 225
Sesja VI 224
Sesja XXXIII 221
Komisja Spraw Socjalnych i Samorządowych 219
Sesja XXII 219
Waldemar Kunicki 216
Sesja XXVII 215
Sesja XI 213
Sesja XXX 209
Sesja XXXII 209
Statystyki strony Gmina Chełmno
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Lokalizacja gminy 6055
Zadania własne 1383
Statut 1225
Zadania zlecone 644
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku obory, płyty gnojowej, zamkniętych zbiorników na gnojówkę oraz przejazdowych silosów na kiszonkę na działce Nr 568/3 w Nowych Dobrach. 550
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 450
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km” 426
Budżet na 2017 r. 413
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra – Klamry o długości 1,282 km” oraz „Przebudowa drogi gminnej w Klamrach o długości 0,386 km”. 390
Tereny pod inwestycje w miejscowosci Nowe Dobra 384
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 382
Deklaracja podatkowa na rok 2017 380
Uchwała nr VI/49/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 czerwca 2007 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Osnowo, gmina Chełmno. 364
Projekt budżetu na 2017 rok. 357
Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji. 349
Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej dla Gminy Chełmno za 2016 r. 342
Deklaracja podatkowa 337
INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 337
Ludowy Zespół Sportowy TARTAK Klamry 337
Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chełmno na lata 2013-2032 334
UCHWAŁA NR XV/109/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno. 329
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do roku 2011 z perspektywą na lata 2012-2015. 324
Lokalny Program Rozwoju Gminy Chełmno na lata 2013-2020 322
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-Hacom Polyester Sp. z o.o. 319
Projekt budżetu na 2018 rok. 318
Projekt budżetu na 2016 rok. 314
Uchwała Nr XI-79-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego działki w Klamrach 312
Uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Klamry, działka nr 195/4 i 197. 312
Budżet na 2013 rok 311
Budżet na 2016 rok 310
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 310
Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami do 2013 r 309
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia dostosowanie technologii ZZO w m.Osnowo gm.Chełmno do wymogów jakie winna spełniać regionalna instalacja do mech. – biol. przetwarzania zm. odp. kom. 306
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 305
W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 303
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku w formie dotacji - zwrot części podatku akcyzowego zawartego e cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 302
POPRAWIONA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WRAZ Z WZORAMI, INSTRUKCJAMI WYPEŁNIANIA DEKLARACJI. 298
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 296
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na działce nr 643 w Starogrodzie. 296
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Chełmno za rok 2016. 292
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sektora nr 2 kwatery składowania odpadów na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Osnowo na działce Nr 31/1, obręb 0013 Osnowo 291
Uchwała nr XIX/126/17 284
Budżet na 2015 rok. 279
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali sortowni odpadów wraz z linią sortowniczą na działce nr 30/6 w miejscowości Osnowo. 274
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Chełmno 272
Budżet na 2014 rok. 271
Uchwała Nr XI-81-07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 147-7, 147-8 271
Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Chełmno na lata 2016-2023 269
Projekt budżetu na 2013 rok 266
Uchwała nr XVI/111/16 266
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie 1700
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku 1114
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Kolnie 1091
Szkoła Podstawowa im. B.Malinowskiego w Małych Łunawach 816
Gminna Biblioteka Publiczna w Starogrodzie 609
Szkoła Podstawowa w Starogrodzie 578
Statystyki strony Sołectwa
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Starogród 954
Bieńkówka 894
Nowe Dobra 889
Klamry 880
Górne Wymiary 750
Nowawieś Chełmińska 738
Podwiesk 716
Dolne Wymiary 672
Dorposz Chełmiński 666
Wielkie Łunawy 629
Starogród Dolny 584
Ostrów Świecki 580
Borówno, Różnowo 548
Osnowo 488
Kałdus 482
Małe Łunawy 447
Kolno 329
Łęg 300

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij