Adres do redakcji Biuletynu Informacji Publicznej:

Urząd Gminy Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno

Jarosław Zima
tel/fax: (056) 686 15 40
e-mail:
informatyk@gmina-chelmno.pl

Hubert Sierociński
tel/fax: (056) 686 15 40
e-mail: sieh@gmina-chelmno.pl