Sołtys: Iwańska Krystyna - 661-316-110

Załączniki:

Statut Sołectwa