Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie
Kwestionariusz_osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oswiadczenie_o_korzystaniu_z_pelni_praw_publicznych
Oswiadczenie_o_posiadaniu_obywatelstwa_polskiego
Oświadczenie - postępowanie karne
Oświadczenie o niekaralności - przestępstwa skarbowe