23 kwietnia odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Chełmno w kadencji 2018 – 2024.

 

Radnym w kadencji 2018 – 2024 byli:

- Pan Mieczysław Urbański, reprezentujący Łęg i Dorposz Chełmiński, jednocześnie pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,

- Pan Zbigniew Kiełbasiewicz, Kolno, Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,

- Pan Piotr Mikrut, Klamry, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Infrastruktury,

- Pan Grzegorz Sobieralski, Klamry, Przewodniczący Komisji Spraw Socjalnych i Samorządowych,

- Pan Kazimierz Pasiński, Ostrów Świecki i Nowe Dobra, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

- Pani Krystyna Iwańska, Starogród, Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

- Pan Tadeusz Fabiński, Kałdus i Osnowo,

- Pan Zbigniew Kiljan, Wielkie i Małe Łunawy,

- Pan Zbigniew Kłos, Dolne Wymiary,

- Pan Krzysztof Kosiński, Nowe Dobra,

- Pan Bartosz Kubacki, Bieńkówka i Starogród Dolny,

- Pani Wioletta Lemańczyk, Borówno i Różnowo,

- Pani Grażyna Malinowska, Górne Wymiary.

- Pan Tomasz Narolski, Podwiesk,

- Pani Halina Wójtowicz, Nowawieś Chełmińska.

Z okazji zakończenia VIII kadencji Rady Gminy Wójt Krzysztof Wypij oraz Przewodniczący Rady Mieczysław Urbański podziękowali Radnym za wysiłek i pełną poświęcenia pracę na rzecz społeczności Gminy Chełmno. Życzyli satysfakcji i dumy z dotychczasowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

 

zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie