W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gminnej położonej w Kolnie.

Wersja strony w formacie XML

Chełmno, dnia  23 marca 2021 roku


 

WÓJT GMINY  CHEŁMNO
ogłasza


w oparciu o art. 37 ust. 1, art. 38,  art. 40 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 2a i 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. zm.), rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1698.), uchwały nr XI/108/20 Rady Gminy Chełmno, z dnia  9 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kolnie

 I przetarg ustny ograniczony 


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełmno,  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  304, o pow. 0,0840 ha, zgodnie z ewidencją gruntów oznaczonej symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie prowadzi księgę wieczystą nr TO1C/00015439/8, położonej w Kolnie

Dla działki nr 304 w Kolnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz nie została dla niej wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chełmno są to tereny II przestrzennej jednostki strukturalnej osadniczo-ekologicznej, strefa zabudowana wraz z terenami o rozpoczętym procesie urbanizacji.

Przedmiotowej nieruchomości nie obciążają żadne ograniczone prawa rzeczowe, ani ograniczenia w rozporządzaniu i nie jest też przedmiotem żadnych zobowiązań.

            Z uwagi na fakt, że działka nr 304 nie posiada dostępu do drogi publicznej wybrana została forma przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli przyległych nieruchomości. Zapewni to działce nr 304 właściwy dojazd i możliwość zagospodarowania.

Cena wywoławcza wynosi 14 000,00 zł.

              Przetarg na sprzedaż w/w działki  odbędzie się w dniu  29 kwietnia 2021 roku, o godz. 10:00, w Urzędzie Miasta Chełmno, ul. Dworcowa 1,  pok. nr 102.   

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 2000,00 zł, na konto Bank Millennium SA 39116022020000000301152898,  najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2021 roku,  oraz posiadanie  prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości przyległej. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium  zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone po terminie nie będzie brane pod uwagę. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości. 

              O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy Chełmno może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy sprzedaży ponosi nabywca.

              Zastrzega się prawo odwołania przetargu. Szczegółowych informacji na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmno, pok. nr 215 (tel. 6861540 wew. 42 lub kom. 531069857).

  Wójt Gminy Chełmno          
Krzysztof Wypij

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane