W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Film informacyjny o działalności Urzędu w języku migowym

 

Działania urzędu

Przedmiotem działalności Urzędu Gminy Chełmno jest wykonywanie zadań wójta określonych przepisami prawa. Urząd Gminy Chełmno ma swoją siedzibę w Chełmnie, przy ul. Dworcowej 5. Kierownikiem urzędu jest Wójt. Prawidłową organizacją pracy w urzędzie, koordynowaniem spraw kadrowych oraz nadzorowaniem właściwego i terminowego załatwiania spraw, w tym koordynowaniem zamówień publicznych zajmuje się Sekretarz Gminy. Prowadzeniem rachunkowości Gminy, budżetem 
i nadzorowaniem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz współpracą z bankami i innymi instytucjami finansowymi zajmuje się Skarbnik.

 

W skład urzędu wchodzą referaty oraz samodzielne komórki organizacyjne, a strukturę organizacyjną i zakres działania oraz kompetencje kierownictwa i referatów urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Chełmno, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

 

W urzędzie Gminy Chełmno funkcjonują następujące referaty:

1) Referat Rolnictwa, Budownictwa, Gospodarki Gruntami i Infrastruktury, w którego kompetencjach leży zajmowanie się sprawami z zakresu gospodarki gruntami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, zarządzania drogami gminnymi, programami gospodarczymi, gospodarką komunalną 
i lokalową, umorzeniami podatku rolnego, sprawami związanymi z urządzeniami wodociągów, jak również prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego.

2) Referat Spraw Społecznych i Organizacyjnych zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem Kancelarii Urzędu, obsługą i ewidencją korespondencji, sprawami skarg, petycji i wniosków, przygotowywaniem spotkań, obsługą Biura Rady. Zadaniem Referatu RSO jest także prowadzenie Ewidencji Ludności, w tym rejestru mieszkańców, meldunków i wydawanie dowodów osobistych.  Referat organizuje wydarzenia kulturalne i sportowe, zajmuje się promocją Gminy. Do kompetencji Referatu należy także współpraca z organizacjami pozarządowymi i prowadzenie Punktu Obsługi Inwestora. Realizuje zadania z zakresu ochrony dóbr kultury, ochrony przeciwpożarowej, ewidencji działalności gospodarczej i agroturystyki, a także sprawuje nadzór nad placami zabaw i monitoruje działania OZE. 

3)  Referat Planowania i Finansów zajmuje się przede wszystkim planowaniem, przygotowaniem i prawidłową realizacją budżetu Gminy, sprawuje kontrolę i nadzór nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych gminy, ewidencjonuje majątek, prowadzi inwentaryzacje i sprawozdania  finansowe i budżetowe.  W kompetencjach referatu znajduje się również prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, monitorowaniem pomocy publicznej, stypendiami, rozliczeniem zużycia wody, obsługą kasowa i współpracą z pozostałymi referatami w sprawach związanych z organizacją przetargów.

Samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie Gminy Chełmno są: Główny Księgowy Jednostek Oświatowych, Inspektor Ochrony Danych, Stanowisko ds. Obrony cywilnej, spraw wojskowych oraz zarzadzania kryzysowego, Stanowisko ds. oświaty i Archiwista Zakładowy. Powołany jest także Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Powiadom znajomego