Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Klamry o długości 1.282 km”.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

               Chełmno, dnia 12-04-2019r.

Starosta Chełmiński

    ul. Harcerska 1

  86-200 Chełmno


AABŚ.A.6740.2.1.2019.AB


OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1474), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji                            o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2081    z późniejszymi zmianami), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.2096 z późniejszymi zmianami) Starosta Chełmiński zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że wydał na rzecz Wójta Gminy Chełmno decyzję nr 1/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

 

 „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Klamry o długości 1.282 km”.

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest także decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.

W/w decyzja zawiera oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja (działki przed podziałem: nr 52 – obręb ewidencyjny                nr 5, jednostka ewidencyjna Chełmno-Miasto, nr 874, 394, 321/3 - obręb ewidencyjny Nowe Dobra, jednostka ewidencyjna Chełmno-Gmina, nr 3/4, 4/6, 5/6, 6/3, 33/3, 38/11, 40/4, 69/1, 69/2, 70/1, 1/ 2, 2/6, 2/7, 2/10, 7/1, 30/5, 32/2, 40/15, 3143/3, 3143/6 - obręb ewidencyjny Klamry, jednostka ewidencyjna Chełmno-Gmina) oraz nieruchomości, które z mocy prawa stają się własnością Gminy Chełmno (działki po podziale: nr 321/4 - obręb ewidencyjny Nowe Dobra, jednostka ewidencyjna Chełmno-Gmina, nr 1/3, 1/ 4, 2/11, 2/13, 2/15, 7/12, 30/6, 32/6, 40/20, 3143/10, 3143/11, 3143/8 - obręb ewidencyjny Klamry, jednostka ewidencyjna Chełmno-Gmina). Odszkodowania za przejęte nieruchomości ustalone zostaną przez Starostę Chełmińskiego w odrębnych decyzjach.

            Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

            Zgodnie z wnioskiem inwestora w/w decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Strony postępowania oraz społeczeństwo mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Harcerskiej 1 (pokój nr 16 lub 6), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki, środy, czwartki – w godz. 730do 1530, wtorki – w godz. 730do 1630, piątki - w godz. 730do 1430).

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron postępowania w drodze obwieszczenia, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie (w niniejszym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 12 kwietnia 2019r.).

Zawiadomienie w drodze obwieszczenia zostaje podane do publicznej wiadomości: w urzędzie Gminy Chełmno, w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej.


z up. Starosty

                                                                                            Arkadiusz Beska

                                                                                                 Naczelnik

                                                                                      Wydziału Administracji

                                               Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ochrona Danych Osobowych.

Zamknij