Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

XXV Sesja Rady Gminy Chełmno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

8 marca 2018 roku w godz. 10.00-11.10 odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Chełmno podczas której radni podjęli następujące uchwały: uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok, uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmno na lata 2017-2024, uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr IX/67/07 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 listopada 2017 roku w/s poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wynagrodzenie inkasentów, określenie wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenie miesięcznej diety dla sołtysa, uchwała w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso, uchwała w sprawie uchwalenia miesięcznej diety dla sołtysa, uchwała w sprawie okręgów wyborczych, uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego w Toruniu, na uchwałę Rady Gminy Chełmno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Chełmno na 2017 r., uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Chełmno na 2018 rok, uchwała w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rozwoju, uchwała w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Ponadto Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Mirosława Przybycień-Rybak przedstawiła sprawozdanie Bibliotek Gminy Chełmno.

Gościem podczas Sesji był Pan Robert Gonia, przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych, który przedstawił prezentację i poinformował Radnych o podejmowanych działaniach związanych z zakazami na terenie Parków.

Z racji tego, że w dniu 8 marca swoje święto obchodzą Panie, Przewodniczący Rady Mieczysław Urbański wraz z Wójtem Krzysztofem Wypijem wręczyli wszystkim obecnym podczas obrad Paniom symbolicznego kwiatka.