Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

17 września 2019 r. odbyło się Wspólne Posiedzenie Komisji Rady.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

17 września 2019 r. odbyło się Wspólne Posiedzenie Komisji Rady. Podczas spotkania wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały następujące projekty uchwał:

  • uchwała w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmno oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
  • uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Chełmińskiej w Podwiesku i publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 roku w Starogrodzie,
  • uchwała w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli,
  • uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Chełmno jako członka zwyczajnego do Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,
  • uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu, trybu
    i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
    w Klamrach.

Komisja dodatkowo pozytywnie zaopiniowała  informację Wójta Gminy Chełmno o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chełmno za I półrocze 2019 roku.