W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno


ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno


tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40


email: urzad@gmina-chelmno.pl


NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

przetarg nieograniczony

XML

Szczegóły

zamówienie na na remont stropodachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kolnie, gm. Chełmno

Status zamówienia rozstrzygnięte

zamawiający Wójt Gminy Chełmno

tryb zamówienia nieograniczony

wartość szacunkowa nie przekracza 60.000 EURO

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
pozytywny

Treść

 


 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wydawana jest na wniosek.

 2. Przedmiotem zamówienia jest remont stropodachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kolnie, gm. Chełmno w zakresie: rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych, rozebranie warstwy docieplenia z wełny mineralnej, wymiana pokrycia pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych laminowanych jednostronnie papą, dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną, montaż kominków wentylacyjnych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 5. Wymagany termin wykonania zamówienia – 1 miesiąc od dnia przekazania placu budowy.

 6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania;

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o dzielenie zamówienia;

  5. udzielą minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty.

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

 2. Wadium wynosi 1.350,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych).

 1. Kryteria oceny ofert:

  - cena – 100%.

 2. Termin składania ofert upływa dnia 12 czerwca 2006r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 45 (II piętro).

 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane