W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki rolnej stanowiącej własność Gminy Chełmno z dnia 20.10.2021 r.

 Chełmno, dnia  20 października 2021 roku

 

 


 

WÓJT GMINY  CHEŁMNO

ogłasza 

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  działki rolnej stanowiącej własność Gminy Chełmno.

 


 

 

Działka położona  w obrębie:  Bieńkówka.

Numer ewidencyjny nieruchomości: działka nr 23.

Oznaczenie w księdze wieczystej: TO1C/00013996/6.

Powierzchnia nieruchomości do oddania w dzierżawę: 0,8400 ha.

Opis nieruchomości: grunt orny klasy IIIa – o pow. 0,8300 ha, grunt orny klasy IVa – o pow. 0,0100 ha.

Wywoławcza wysokość czynszu rocznie: 6,91 q żyta.

Wysokość wadium:  80 zł.

 

 

Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym przeznaczona jest do wydzierżawienia na cele rolne.

Przetarg na dzierżawę w/w działki odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 roku o godz. 10:00
w Urzędzie Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 5,  pok. nr 302 – sala konferencyjna /poddasze/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu 
w podanej wyżej wysokości, na konto Bank Millennium SA 39116022020000000301152898,  najpóźniej do dnia 17 listopada 2021 roku,  oraz niezaleganie z podatkami i opłatami na rzecz Gminy Chełmno. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 %  ceny wywoławczej 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek kg żyta.

Do naliczania czynszu stosuje się średnią cenę skupu żyta, stosowaną do naliczania podatku rolnego, publikowaną przez Główny Urząd Statystyczny.

 Opłaty czynszowe wnoszone są w dwóch ratach, płatne w terminach określanych 
w zawiadomieniu o wysokości czynszu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Chełmno. Przewidywana długość zawarcia umowy dzierżawy na okres  do 3 lat.

Informacji o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmno, pok. nr 03, 
tel. 566861540, wew. 103, lub 531069857. Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

 

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Chełmno

 

                                                                                                                Krzysztof Wypij

 

 

Dotyczy uczestników przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę  działki nr 23 w Bieńkówce.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chełmno siedzibą w Chełmnie, ul. Dworcowa 1, 
86 - 200 Chełmno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Chełmno jest możliwy pod numerem tel. nr. (56) 686 15 40,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z ogłoszonym przetargiem w celu dzierżawy nieruchomości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c oraz w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit  e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ograniczenia i ich sprostowania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane