W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  działki rolnej stanowiącej własność Gminy Chełmno w Starogrodzie.

 Chełmno, dnia  26 października 2022 roku

 

  

WÓJT GMINY  CHEŁMNO

ogłasza 

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę  działki rolnej stanowiącej własność Gminy Chełmno.

 

  

Działka położona  w obrębie:  Starogród

Numer ewidencyjny nieruchomości: działka nr 100.

Oznaczenie w księdze wieczystej: TO1C/00013972/2.

Powierzchnia nieruchomości do oddania w dzierżawę: 0,6900 ha.

Opis nieruchomości: grunt orny klasy II – o pow. 0,6900 ha.

Wywoławcza wysokość czynszu rocznie: 6,21 q żyta rocznie.

Wysokość wadium:  90 zł.

 

 

Dla w/w nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 100 przeznaczona jest do wydzierżawienia na cele rolne.

Przetarg na dzierżawę w/w działki odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022 roku o godz. 1030, 
w Urzędzie Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 5,  pok. nr 302 – sala konferencyjna /poddasze/. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu 
w podanej wyżej wysokości, na konto Bank Millennium SA 39116022020000000301152898,  najpóźniej do dnia 28 listopada 2022 roku,  oraz niezaleganie z podatkami i opłatami na rzecz Gminy Chełmno. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 %  ceny wywoławczej 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek kg żyta.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na brak dostępu przedmiotowej działki do drogi publicznej, kandydat na dzierżawę winien uzyskać we własnym zakresie zgodę właścicieli nieruchomości sąsiednich, na udostępnienie dojazdu w celu wykonywania prac polowych

Do naliczania czynszu stosuje się średnią cenę skupu żyta, stosowaną do naliczania podatku rolnego, publikowaną przez Główny Urząd Statystyczny.

 Opłaty czynszowe wnoszone są w dwóch ratach, płatne w terminach określanych 
w zawiadomieniu o wysokości czynszu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Chełmno. Przewidywana długość zawarcia umowy dzierżawy na okres  do 3 lat.

Informacji o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmno, pok. nr 03, 
tel. 566861540, wew. 103, lub 531069857. Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Chełmno

 

                                                                                                                Krzysztof Wypij


Powiadom znajomego