W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania "Rozbudowa drogi gminnej nr 060119C w Nowych Dobrach"

Chełmno, dnia 18-05-2023r. 

 


Starosta Chełmiński

    ul. Kolejowa 1

  86-200 Chełmno

 

AABŚ.A.6740.2.2.2023.AB

                                                   

 


OBWIESZCZENIE

STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 162) oraz art. 49, art. 61 § 4 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 tekst jednolity ze zmianami) – dalej k.p.a,, w związku z wnioskiem Wójta Gminy Chełmno, Starosta Chełmiński zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

  „Rozbudowa drogi gminnej nr 060119C w Nowych Dobrach”

 

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest także decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby przedsięwzięcia. 

Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (w przypadku podziału nieruchomości: przed nawiasem – działka przed podziałem, w nawiasie - numery działek po podziale; tłustym drukiem - działki przeznaczone pod inwestycję):

 

1.  obręb ewidencyjny Nowe Dobra, jednostka ewidencyjna Chełmno - Gmina:

 

•      działki bez podziału: 372, 385, 392, 574, 826, 836, 846, 874,  

•      działki podzielone: 795/1 (795/2, 795/3), 799/1 (799/2, 799/3), 803/1 (803/2, 803/3),807/1 (807/2, 807/3), 847/1 (847/2, 847/3),  

 

2.  obręb ewidencyjny Klamry, jednostka ewidencyjna Chełmno - Gmina:

 

•      działka podzielona: 3143/15 (3143/18, 3143/17, 3143/19), 

 

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, działki przeznaczone pod inwestycję, powstałe z podziału działek (oznaczone powyżej w nawiasach tłustym drukiem), staną się z mocy prawa, za odszkodowaniem ustalanym w odrębnych decyzjach, własnością Gminy Chełmno, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Strony mogą zapoznać się z w/w wnioskiem oraz jego załącznikami w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Kolejowej 1, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 203, lub 206) oraz składać ewentualne uwagi i wnioski na adres Starostwa, w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia, które także zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń: na tablicach w urzędzie Gminy Chełmno oraz w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej (Gazeta Pomorska).

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. W niniejszym przypadku zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 18 maja 2023r.

 

 

  

                                                                                         z up. Starosty

                                                                                            Arkadiusz Beska

                                                                            Naczelnik Wydziału Administracji 

                                                                  Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska.

Powiadom znajomego