W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Obwieszczenie Starosty Powiatowego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na relizację inwestycji drogowej pn: " Rozbudowa drogigminnej nr 060103C w Bieńkówce.

               Chełmno, dnia 18-04-2024r. 

 


Starosta Chełmiński 

    ul. Kolejowa 1

  86-200 Chełmno

 

AABŚ.A.6740.2.5.2023.2024.AB

 

 


OBWIESZCZENIE

STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO

 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 


Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 311), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572) – dalej k.p.a,, Starosta Chełmiński zawiadamia strony, że wydał na rzecz Wójta Gminy Chełmno decyzję nr 1/2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 

 

 


„Rozbudowa drogi gminnej nr 060103C w Bieńkówce”.

 

 

Na wniosek inwestora w/w decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Decyzja ta jest także decyzją zatwierdzającą projekty podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.

W/w decyzja zawiera m.in. oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja oraz nieruchomości, które na skutek podziału, z mocy prawa staną się własnością Gminy Chełmno. Odszkodowania za przejęte nieruchomości ustalone zostaną przez Starostę Chełmińskiego w odrębnych decyzjach.

            Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie, przy ul. Kolejowej 1, w godzinach pracy Urzędu (pokój nr 203, lub 206). Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o wydaniu decyzji. Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania poprzez publiczne obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie. W niniejszym przypadku zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 18 kwietnia 2024r.

Zawiadomienie w drodze obwieszczenia zostaje podane do publicznej wiadomości: w urzędzie Gminy Chełmno, w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, Biuletynie Informacji Publicznej w/w urzędów oraz w prasie lokalnej (Gazeta Pomorska).

 

 

 

 

 

 

                                                                                            z up. Starosty

                                                                                            Arkadiusz Beska

                                                                                                 Naczelnik 

                                                                                      Wydziału Administracji 

                                                                  Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska

 

Powiadom znajomego