W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwrunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa zakładu zagospodarowania odpadów w m.Osnowo dla potrzeb Zakładu Usług Miejskich sp. z.o.o.

 

Chełmno, dnia 14.04.2010 r.


RBG.VIII/KZ.7624 – 2-4/10


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 10 § 1, art. 28, art. 49 oraz art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku
z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)


zawiadamia się strony postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:


Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Osnowo dla potrzeb Zakładu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Chełmnie”


Inwestor: Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 8

86-200 Chełmno


Strony postępowania : Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Stosownie do treści art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z treścią dokumentów w siedzibie Urzędu Gminy Chełmno ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 215,
w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godziny 730 do godziny 1515 (we wtorki do 1630) oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia.
Otrzymują:

  1. Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 86 – 200 Chełmno

  2. Gmina Miasta Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno

  3. Sołectwo Osnowo

  4. a/a
Do wiadomości:

    1. BIP Gmina Chełmno

    2. Tablica ogłoszeń UG.

Powiadom znajomego