W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Postanowienie w sprawie odwieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na działce Nr 42/6 w Podwiesku


Chełmno, dnia 10.11.2016 r.
 
 
RBG.6220.5.2015.KZ
 
 
POSTANOWIENIE
 
            Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
 
postanawia się
 
odwiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce Nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych. 
 
uzasadnienie
 
            W dniu 9.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Antonie Hartman – Prezesa HACOM Polyester Sp. z o.o., Zławieś Mała 60a, 87 – 134 Zławieś Wielka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce Nr 42/6 w Podwiesku na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych.
            Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do zadań wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
            W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) wystąpiono z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie w opinii Nr N.NZ.408.V.28.15 z dnia 23.11.2015 r. i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w postanowieniu Nr WOO.4240.735.2015.AG z dnia 25.11.2015 r. stwierdzili obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalili zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.
            Biorąc pod uwagę treść powyższych opinii Wójt Gminy Chełmno postanowieniem Nr RBG.6220.5.2015.KZ z dnia 14.12.2015 r. postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu zawiesił postanowieniem Nr RBG.6220.5.2015.KZ z dnia 5.01.2016 r. postępowanie w przedmiotowej sprawie.
            W dniu 7.11.2016 r. wnioskodawca przedłożył „Raport oddziaływania na środowisko dla zmiany sposobu użytkowania hali magazynowej położonej na działce Nr 42/6 w miejscowości Podwiesk na halę do produkcji wyrobów z laminatów poliestrowych“ oraz wniósł o odwieszenie postępowania w przedmiotowej sprawie.
            Mając na względzie ustanie przyczyny zawieszenia postępowania postanowiono jak w sentencji.
 
Pouczenie
 
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.       Hacom Polyester Sp. z o.o., Zławieś Mała 60a, 87 – 134 Zławieś Wielka;
2.       Pani Beata Piotrowska, ul. Szkolna 14, 87 – 165 Cierpice;
3.       Pan Piotr Panek, Podwiesk 23, 86 – 200 Chełmno;
4.       Pani Ewa Panek, Podwiesk 23, 86 – 200 Chełmno;
5.       Pani Grażyna Pazdro, ul. Jana Pawła II 9/45, 86 – 100 Świecie;
6.       ARCUS A. Górski, S. Sikorski, P. Golemo s. c., Podwiesk 65D, 86 – 200 Chełmno;
7.       Pani Zdzisława Szałkowska, os. Grunwaldzkie 12, Nowa Wieś, 86 – 300 Grudziądz;
8.       IFP Sp. z o.o. Toruń – Pełnomocnik: Pan Andrzej Migawa – Grudziądz;
9.       Sołectwo Podwiesk;
10.    a/a
 
Do wiadomości;
1.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie
ul. Łunawska 2A, 86 – 200 Chełmno
2.       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 63, 85 – 950 Bydgoszcz
3.       BIP Gmina Chełmno
4.       Tablica ogłoszeń UG

Powiadom znajomego