W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Zgłaszanie potrzeb na zakup węgla przez gospodarstwa domowe.

Wójt Gminy Chełmno zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Chełmno, uprawnionych do otrzymania dodatku węglowego o zgłaszanie,  do Urzędu Gminy Chełmno  - pokój nr 107, potrzeb zakupu paliwa stałego na sezon grzewczy 2022/2023.

Pozwoli to określić liczbę gospodarstw domowych w Gminie Chełmno zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego oraz odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.

Informujemy, że ilość paliwa stałego, które może zakupić gospodarstwo domowe do 31 grudnia 2022 r.  wynosi 1,5 tony  po cenie maksymalnej 2000 zł  za tonę i od 1 stycznia 2023 r. 1,5 tony  także po cenie maksymalnej 2000 zł za tonę.

Zapotrzebowanie można zgłosić:

-  telefonicznie pod nr telefonu 531 069 861 w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 10.11.2022 r., 

- osobiście składając deklarację, którą można pobrać w urzędzie gminy – pokój 107 lub pobrać ze strony internetowej. Link do druku deklaracji:

Deklaracja wraz z klauzulą informacyjną

- elektronicznie - przesyłając wypełniony, podpisany i zeskanowany druk w/w deklaracji na adres: agata.michalak@gmina-chelmno.pl bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-puap). W przypadku złożenia druku zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - adres skrytki ePuap: /n1388wnak7/skrytkaESP.

Bardzo prosimy osoby zainteresowane zakupem węgla po preferencyjnej cenie o niezwłoczne dostarczanie do Urzędu Gminy Chełmno, Chełmno, ul. Dworcowa 5, 86-200 Chełmno - pokój nr 107 (I piętro) wypełnionych druków deklaracji zapotrzebowania, jednak nie później niż do dnia 10.11.2022 r. 

Złożona przez Państwa deklaracja/informacja będzie służyła wyłącznie określeniu przez Urząd Gminy Chełmno liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, co oznacza, iż konieczne będzie w celu zakupu węgla złożenie stosownego wniosku przez zainteresowanych mieszkańców.

Dodatkowe informacje dotyczące zakupu paliwa stałego po cenach preferencyjnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełmno u Pracowników Urzędu Pana Rafała Felsmanna tel. 501015623.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wypełniając powyższą deklarację – wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu oszacowania zapotrzebowania na dystrybucję węgla na terenie naszej gminy.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Chełmno Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 86-200 Chełmno, ul. Dworcowa 5, e-mailowo: urzad@gmina-chelmno.pl, telefonicznie 56 686 15 40 Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@gmina-chelmno.pl1. Twoje dane kontaktowe podane w ankiecie przetwarzane będą na podstawie Twojej zgody w celu oszacowania zapotrzebowania na dystrybucję węgla na terenie gminy dla klientów indywidualnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 

2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmiotom świadczącym usługi pocztowe, telekomunikacyjne inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Twoja dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak: w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż 3 lata od ostatniego kontaktu z administratorem, 

4. Na zasadach wynikających z RODO i z uwzględnieniem wskazanych tam ograniczeń przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

6. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych może naruszać przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. 

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

Załączniki

Powiadom znajomego