W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Chełmno w 2023 r.

Na podstawie § 1 Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Chełmno nr 18/22 z dnia 18 stycznia 2022 roku:

 

1. Wójt Gminy Chełmno zaprasza podmioty o których mowa w § 8 pkt 3 uchwały nr XVI/114/16 RADY GMINY CHEŁMNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na terenie Gminy Chełmno t.j. przedstawicieli organizacji pozarządowych, do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  zakresie rozwoju sportu w Gminie Chełmno w 2023 r.

2. Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 13 lutego 2023 r. godz. 14.15 Zgłoszenia mogą być składane osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chełmno pok. 103 lub przesyłane pocztą na adres: Urząd Gminy Chełmno ul. Dworcowa 5, 86-200 Chełmno. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Sekretariatu Urzędu.

3. Zgłoszenie do komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych wskazani przez organizacje pozarządowe i Radę Gminy Chełmno muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
b) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 1855 i poz. 2185).

5. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów wyboru osób do składu komisji Wójt Gminy Chełmno dokona na podstawie posiadanych przez kandydata kompetencji i doświadczenia w obszarze tematycznym, którego dotyczy nabór.

6. Komisja konkursowa, zostanie powołana przez Wójta Gminy Chełmno w drodze Zarządzenia.

7. Praca w komisji konkursowej jest nieodpłatna. Członkom komisji nie będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży.

Załączniki

zgłoszenie pdf, 122 kB
ogłoszenie pdf, 77 kB

Powiadom znajomego