W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Informacja dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych szkół, przedszkoli, producentów rolnych, żłobków, klubów dziecięcych, podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne.

Starosta Powiatu Chełmińskiego informuje o możliwości zrefundowania

kosztów wyposażenia lub doposażenia 10 stanowisk pracy 

dla skierowanych bezrobotnych, skierowanych opiekunów osób niepełnosprawnych lub skierowanych poszukujących pracy absolwentów w wysokości do 40.000,00 zł brutto na 1 stanowisko pracy w ramach projektu:„ Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia - PUP w Chełmnie (I)”

 

Do zatrudnienia w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, kierowani będą bezrobotni, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmnie, w szczególności w niekorzystnej sytuacji  na rynku pracy tj.:      kobiety, osoby młode w wieku 18-29 lat, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach i/ lub kompetencjach.

DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ZAPRASZAMY:

1.       Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, przedszkola, szkoły, producentów rolnych zamierzających wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanych bezrobotnych lub skierowanych poszukujących pracy  opiekunów osoby niepełnosprawnej;

2.       Podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych zamierzających wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy, związane bezpośrednio ze świadczeniem  usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych dla  skierowanych bezrobotnych, skierowanych poszukujących pracy opiekunów osoby niepełnosprawnej lub skierowanych poszukujących pracy absolwentów;

3.       Żłobki lub kluby dziecięce zamierzających wyposażyć lub doposażyć stanowisko prac związane bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi  lub prowadzeniem dla nich zajęć dla skierowanych  bezrobotnych, skierowanych poszukujących pracy opiekunów osoby niepełnosprawnej lub skierowanych poszukujących pracy absolwentów.      

W przypadku refundowania podmiotom, szkołom, przedszkolom lub producentom rolnym:

- stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - zatrudnienie musi być w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres co najmniej 24 miesięcy;

- stanowiska pracy dla skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej – zatrudnienie musi stanowić co najmniej połowę jego pełnego wymiaru, przez okres co najmniej 24 miesięcy.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Wniosek należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 8) lub przesłać pocztą tradycyjną do Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 1 (decyduje data doręczenia) w terminie od dnia 18.09.2023r. - do 22.09.2023r. 

Zawieranie umów cywilnoprawnych z Wnioskodawcami następować będzie w terminie do 31.10.2023 r. Ogłaszający nie zawrze umowy z Wnioskodawcą, jeżeli Wnioskodawca nie zobowiąże się do wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy oraz do złożenia rozliczenia najpóźniej do dnia 30.11.2023r. i zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta najpóźniej do dnia 14.12.2023r.

O sposobie rozpatrzenia wniosku podmioty zostaną powiadomione niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od daty jego złożenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wnioski niekompletne, bez wymaganych załączników lub błędnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu można uzyskać pod nr tel. 056 686 00 41/056 686 00 42

 

Urząd w przypadku niewystarczających środków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2023r., w pierwszej kolejności będzie przyznawał wsparcie Wnioskodawcom, którzy do tej pory nie korzystali z ww. formy, pod warunkiem, że ich wnioski będą kompletne i prawidłowo wypełnione oraz będą spełniały warunki udzielenia wsparcia.  

 

Druki wniosków można pobrać na stronie internetowej - www.chelmno.praca.gov.pl

                                                                                                  ZAPRASZAM  DO WSPÓŁPRACY 

Powiadom znajomego