W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I o wynikach wyborów do rad gmin na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W BYDGOSZCZY I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskie


[WYCIĄG]

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskie, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Część I
Dane zbiorcze
Rozdział 1.
Dane ogólne

1.    Wybory przeprowadzono do 164 rad, z czego:

1) do 144 rad gmin, z tego:

a)    do 131 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   do 13 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 19 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.    Wybierano łącznie 2651 radnych, z czego:

1)   2260 radnych rad gmin, z tego:

a)    1965 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   295 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   361 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3.    Wybrano łącznie 2651 radnych, z czego:

1)   2260 radnych rad gmin, z tego:

a)    1965 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b)   295 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2)   361 radnych rad powiatów;

3)   30 radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4.    Wybory przeprowadzono w 2100 okręgach wyborczych.

5.    We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6.    Głosowanie przeprowadzono w 1900 okręgach wyborczych.

7.    Głosowania nie przeprowadzono w 200 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 200 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8.    Głosowanie przeprowadzono w 1651 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1.    Wybory przeprowadzono do 131 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 1965 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 1965 radnych spośród 5222 kandydatów zgłoszonych przez 441 komitetów wyborczych, w tym 395 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

       Wśród kandydatów było 2 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

3.    Wybrano 1965 radnych, w tym 1 obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim.

4.    Uprawnionych do głosowania było 746167 osób, w tym 16 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5.    Karty do głosowania wydano 406110 osobom, w tym 16 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 405957 osób, to jest 54,41% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 395223, to jest 97,36% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 10734, to jest 2,64% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)     postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 2399, to jest 22,35%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8330, to jest 77,60%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 5, to jest 0,05%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 1765 okręgach wyborczych.

10.  Głosowania nie przeprowadzono w 200 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 200 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

11.  Głosowanie przeprowadzono w 945 obwodach głosowania.


Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1.    Wybory przeprowadzono do 13 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 49 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 295 radnych spośród 2072 kandydatów zgłoszonych na 275 listach kandydatów przez 50 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 295 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 797381 osób, w tym 21 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5.    Karty do głosowania wydano 415606 osobom, w tym 15 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 415230 osób, to jest 52,07% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 403389, to jest 97,15% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 11841, to jest 2,85% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 6417, to jest 54,19%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 5424, to jest 45,81%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 49 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 660 obwodach głosowania.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

1.    Wybory przeprowadzono do 19 rad powiatów, w których utworzono 80 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 361 radnych spośród 2361 kandydatów zgłoszonych na 375 listach kandydatów przez 45 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 361 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 1035330 osób.

5.    Karty do głosowania wydano 552075 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 551797 osób, to jest 53,30% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 514418, to jest 93,23% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 37379, to jest 6,77% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 23989, to jest 64,18%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 13390, to jest 35,82%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 80 okręgach wyborczych.

10.  Głosowanie przeprowadzono w 1203 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1.    Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego utworzono 6 okręgów wyborczych.

2.    Wybierano 30 radnych spośród 375 kandydatów zgłoszonych na 59 listach kandydatów przez 12 komitetów wyborczych.

3.    Wybrano 30 radnych.

4.    Uprawnionych do głosowania było 1611366 osób.

5.    Karty do głosowania wydano 852231 osobom.

6.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 851329 osób, to jest 52,83% uprawnionych do głosowania.

7.    Głosów ważnych oddano 790007, to jest 92,80% ogólnej liczby głosów oddanych.

8.    Głosów nieważnych oddano 61322, to jest 7,20% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 22091, to jest 36,02%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39231, to jest 63,98%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

9.    Głosowanie przeprowadzono w 6 okręgach wyborczych.

10.      Głosowanie przeprowadzono w 1651 obwodach głosowania.


Część II
Szczegółowe wyniki wyborów
Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców
 
Rozdział 18.
Wybory do Rady Gminy Chełmno
Oddział 1.
Dane ogólne

1.    Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2.    Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 898.

3.    Karty do głosowania wydano 443 osobom.

4.    W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 441 osób, to jest 49,11% uprawnionych do głosowania.

5.    Głosów ważnych oddano 434, to jest 98,41% ogólnej liczby głosów oddanych.

6.    Głosów nieważnych oddano 7, to jest 1,59% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1)      postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 1, to jest 14,29%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

2)     niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 6, to jest 85,71%  ogólnej liczby głosów nieważnych,

3)     postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00%  ogólnej liczby głosów nieważnych.

7.    Głosowania nie przeprowadzono w 12 okręgach wyborczych, tj. okręgach nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 10, nr 11, nr 13, nr 14, nr 15, w których zarejestrowano jednego kandydata.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 304;

4) karty do głosowania wydano 175 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 174;

6) głosów ważnych oddano 172;

7) radnym został wybrany:

― KUBACKI Bartosz Damian,

z listy nr 2              KOMITET WYBORCZY PSL.


2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radną została wybrana:

― LEMAŃCZYK Wioleta Hanna,

z listy nr 15           KWW SAMORZĄDOWA GMINA CHEŁMNO.


3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― FABIŃSKI Tadeusz,

z listy nr 15           KWW SAMORZĄDOWA GMINA CHEŁMNO.


4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radną została wybrana:

― IWAŃSKA Krystyna Urszula,

z listy nr 15           KWW SAMORZĄDOWA GMINA CHEŁMNO.


5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radną została wybrana:

― MALINOWSKA Grażyna Mirosława,

z listy nr 15           KWW SAMORZĄDOWA GMINA CHEŁMNO.


6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― KIEŁBASIEWICZ Bogusław Krzysztof,

z listy nr 15           KWW SAMORZĄDOWA GMINA CHEŁMNO.


7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― PASIŃSKI Kazimierz,

z listy nr 15           KWW SAMORZĄDOWA GMINA CHEŁMNO.


8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― KOSIŃSKI Krzysztof,

z listy nr 15           KWW SAMORZĄDOWA GMINA CHEŁMNO.


9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 285;

4) karty do głosowania wydano 102 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 102;

6) głosów ważnych oddano 101;

7) radnym został wybrany:

― KŁOS Zbigniew Andrzej,

z listy nr 15           KWW SAMORZĄDOWA GMINA CHEŁMNO.


10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― URBAŃSKI Mieczysław Józef,

z listy nr 15           KWW SAMORZĄDOWA GMINA CHEŁMNO.


11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― NAROLSKI Tomasz Bronisław,

z listy nr 15           KWW SAMORZĄDOWA GMINA CHEŁMNO.


12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 309;

4) karty do głosowania wydano 166 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 165;

6) głosów ważnych oddano 161;

7) radnym został wybrany:

― KILJAN Zbigniew Włodzimierz,

z listy nr 15           KWW SAMORZĄDOWA GMINA CHEŁMNO.


13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radną została wybrana:

― WÓJTOWICZ Halina,

z listy nr 15           KWW SAMORZĄDOWA GMINA CHEŁMNO.


14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― MIKRUT Piotr Czesław,

z listy nr 15           KWW SAMORZĄDOWA GMINA CHEŁMNO.


15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowania nie przeprowadzono;

3) radnym został wybrany:

― SOBIERALSKI Grzegorz Paweł,

z listy nr 15           KWW SAMORZĄDOWA GMINA CHEŁMNO.

Powiadom znajomego