W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

nieograniczony

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Budowę 50 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmno.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Urząd Gminy Chełmno
Tryb zamówienia nieograniczony
Wartość zamówienia powyżej 60 000 EURO
Termin składania ofert
rozstrzygnięcie
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Wójt Gminy Chełmno zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na “Budowę 50 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmno” wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “SOLO”, Tomasz Koczyński, ul. Świecka 52/9, 89 – 500 Tuchola, za cenę 607.760,00 zł – brutto przy okresie gwarancji 3 lata. Do przetargu została złożona jedna oferta przez w/w wykonawcę. Oferta spełniała wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w związku z tym została uznana za najkorzystniejszą. Otrzymują: 1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “SOLO”, Tomasz Koczyński ul. Świecka 52/9 89 – 500 Tuchola, 2.a/a
 

Chełmno, dnia 13.07.2006 r.RBG.II/KZ.7034 – 9/06


GMINA CHEŁMNO

ul. Dworcowa 1

86 – 200 Chełmno

tel. (056) 686-15-40


ogłasza przetarg nieograniczony na:


Budowę 50 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmno.


 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

 2. Termin wykonania zamówienia – 110 dni od dnia podpisania umowy.

 3. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem postępowania;

  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  3) wykonali co najmniej 100 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w okresie ostatnich pięciu lat;

  4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

  6) udzielą minimum 3 lata gwarancji na wykonane roboty;

  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

 4. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, którą można odebrać w Urzędzie Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, pokój Nr 41. lub ściągnąć z całym zestawem załaczników. (na dole tego ogłoszenia)

 5. Wymagane wadium: 13.000 zł.
 6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 %. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 7. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, pokój Nr 45 (II piętro) w terminie do dnia 17 sierpnia 2006 r. do godz. 1000.

 8. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie zamawiającego w Chełmnie, ul. Dworcowa 1, w pokoju nr 46 w dniu 17 sierpnia 2006 r. o godz. 1015.

 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

DOKUMENTACJA

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki SIWZ:

Przykłady dokumentacji:

Załączniki

rys 1 jpg, 120 kB
rys 2 jpg, 85 kB
rys. 1 jpg, 481 kB
rys 2 jpg, 115 kB
rys1 jpg, 153 kB
rys. 2 jpg, 48 kB
rys 1 jpg, 114 kB
rys 2 jpg, 101 kB

Powiadom znajomego