W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XXX/260/22
uchwała nr XXX/260/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok
uchwała nr: XXX/261/22
uchwała nr XXX/261/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2022-2028
uchwała nr: XXX/262/22
uchwała nr XXX/262/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok
uchwała nr: XXX/263/22
uchwała nr XXX/263/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
uchwała nr: XXX/264/22
uchwała nr XXX/264/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok
uchwała nr: XXX/267/22
uchwała nr XXX/267/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w miejscowości Kałdas - gmina Chełmno
uchwała nr: XXX/266/22
uchwała nr XXX/266/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Chełmno
uchwała nr: XXX/265/22
uchwała nr XXX/265/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie uchwalenia na 2023 rok Programu współpracy Gminy Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
uchwała nr: XXIX/259/22
uchwała nr XXIX/259/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2022-2028
uchwała nr: XXIX/258/22
uchwała nr XXIX/258/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie Zmieniająca uchwałę uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok
uchwała nr: XXVIII/247/22
uchwała nr XXVIII/247/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok
uchwała nr: XXVIII/248/22
uchwała nr XXVIII/248/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na łata 2022- 2028.
uchwała nr: XXVIII/249/22
uchwała nr XXVIII/249/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie wprowadzenia regulaminu okreśłającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Chełmno
uchwała nr: XXVIII/250/22
uchwała nr XXVIII/250/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie o zmianie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie.
uchwała nr: XXVIII/251/22
uchwała nr XXVIII/251/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie o zmianie Uchwały Nr XXII/147/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Chełmno
uchwała nr: XXVIII/252/22
uchwała nr XXVIII/252/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chełmno
uchwała nr: XXVIII/253/22
uchwała nr XXVIII/253/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie o zmianie Uchwały nr XXVII/201/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
uchwała nr: XXVIII/254/22
uchwała nr XXVIII/254/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/69/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 września 2019r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
uchwała nr: XXVIII/255/22
uchwała nr XXVIII/255/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego na terenie Gminy Chełmno
uchwała nr: XXVIII/256/22
uchwała nr XXVIII/256/22
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Na podstawie art. 18b ust. l ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r.