W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: II/39/24
uchwała nr II/39/24
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej w Starogrodzie oraz ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Starogrodzie
uchwała nr: Uchwała nr XXXIX/343/24
uchwała nr Uchwała nr XXXIX/343/24
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie drogi gminnej nr 060123C w miejscowości Klamry.
uchwała nr: Uchwała nr XXXVII/318/23
uchwała nr Uchwała nr XXXVII/318/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok
uchwała nr: Uchwała nr XXXVII/321/23
uchwała nr Uchwała nr XXXVII/321/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2024 - 2031.
uchwała nr: Uchwała nr XXXVII/322/23
uchwała nr Uchwała nr XXXVII/322/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy Chelmno
uchwała nr: Uchwała nr XXXVII/323/23
uchwała nr Uchwała nr XXXVII/323/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
uchwała nr: Uchwała nr XXXVII/324/23
uchwała nr Uchwała nr XXXVII/324/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
uchwała nr: Uchwała nr XXXVII/326/23
uchwała nr Uchwała nr XXXVII/326/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie ustalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Chełmno na 2024 rok
uchwała nr: Uchwała nr XXXVII/327/23
uchwała nr Uchwała nr XXXVII/327/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
uchwała nr: Uchwała nr XXXVII/328/23
uchwała nr Uchwała nr XXXVII/328/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
uchwała nr: Uchwała nr XXXVII/329/23
uchwała nr Uchwała nr XXXVII/329/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 -2028
uchwała nr: Uchwała nr XXXVII/330/23
uchwała nr Uchwała nr XXXVII/330/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Pomoc Gminy Chełmno w zakresie dożywiania dzieci i uczniów" na lata 2024-2028
uchwała nr: Uchwała nr XXXVII/331/23
uchwała nr Uchwała nr XXXVII/331/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie usług opiekuńczych
uchwała nr: XXXVII/320/23
uchwała nr XXXVII/320/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2024 r.
uchwała nr: XXXVI/317/23
uchwała nr XXXVI/317/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
uchwała nr: XXXVI/316/23
uchwała nr XXXVI/316/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Klamry
uchwała nr: XXXVI/315/23
uchwała nr XXXVI/315/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Chełmno
uchwała nr: XXXVI/314/23
uchwała nr XXXVI/314/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze Gminy Chełmno
uchwała nr: XXXVI/313/23
uchwała nr XXXVI/313/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie uchwalenia na 2024 rok Programu współpracy Gminy Chełmno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
uchwała nr: XXXVI/312/23
uchwała nr XXXVI/312/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Góra św. Wawrzyńca”
uchwała nr: XXXVI/311/23
uchwała nr XXXVI/311/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok
uchwała nr: XXXVI/310/23
uchwała nr XXXVI/310/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024
uchwała nr: XXXVI/309/23
uchwała nr XXXVI/309/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie obniżenia Średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok
uchwała nr: XXXV/308/23
uchwała nr XXXV/308/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2023 - 2028.
uchwała nr: XXXV/307/23
uchwała nr XXXV/307/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok