W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XXXIV/298/23
uchwała nr XXXIV/298/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Gminy Chełmno oraz zasad jej wypłacania
uchwała nr: XXXIV/299/23
uchwała nr XXXIV/299/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy Chełmno oraz zasad jej wypłacania
uchwała nr: XXXIV/300/23
uchwała nr XXXIV/300/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmno”
uchwała nr: XXXIV/301/23
uchwała nr XXXIV/301/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Chełmno
uchwała nr: XXXIII/285/23
uchwała nr XXXIII/285/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmno za 2022 rok
uchwała nr: XXXIII/286/23
uchwała nr XXXIII/286/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chełmno
uchwała nr: XXXIII/287/23
uchwała nr XXXIII/287/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok
uchwała nr: XXXIII/288/23
uchwała nr XXXIII/288/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2023 - 2028.
uchwała nr: XXXIII/289/23
uchwała nr XXXIII/289/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmno”
uchwała nr: XXXIII/290/23
uchwała nr XXXIII/290/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się © uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni Ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełmno
uchwała nr: XXXIII/291/23
uchwała nr XXXIII/291/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Chełmno za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni Ścieków i transportu nieczystości ciekłych
uchwała nr: XXXIII/292/23
uchwała nr XXXIII/292/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
uchwała nr: XXXIII/293/23
uchwała nr XXXIII/293/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie zbycia lokalu użytkowego w Starogrodzie
uchwała nr: XXXIII/294/23
uchwała nr XXXIII/294/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie udzielenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej w Starogrodzie
uchwała nr: XXXIII/295/23
uchwała nr XXXIII/295/23
jakiego organu Rady Gminy Chełmno
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania sołectwom mienia do korzystania