W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Chełmno

 

ul. Dworcowa 5
86-200 Chełmno

 

tel.: (+48) 56 686 15 40
fax: (+48) 56 686 15 40

 

email: urzad@gmina-chelmno.pl

 

NIP URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 8751506514
REGON URZĘDU GMINY CHEŁMNO: 000531447

NIP GMINY CHEŁMNO: 8751064832
REGON GMINY CHEŁMNO:
871118490

Gminna Ewidencja Zabytków

Gminną ewidencję zabytków Gminy Chełmno prowadzi Wójt Gminy Chełmno w formie kart adresowych. 

Obejmuje ona:

zabytki wpisane do rejestru zabytków
ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków
dodatkowo wyznaczone przez wójta (w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków)
Jeśli chcesz uzyskać informacje o tym, czy Twój obiekt został włączony 
do gminnej ewidencji zabytków Gminy Chełmno możesz to sprawdzić poniżej: 

- Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Chełmno

- Obiekty nieruchome wpisane do Rejestru Zabytków

 

Gminna ewidencja zabytków ma charakter zbioru otwartego.

Włączenie zabytku nieruchomego do ewidencji nie wymaga zgody właściciela.

·  Czym skutkuje włączenie zabytku do gminnej ewidencji zabytków?

Ochronę zabytków (obiektów i obszarów) ujętych w gminnej ewidencji zabytków uwzględnia się w:

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy - Wojewódzki Konserwator Zabytków może wyznaczyć nakazy i zakazy dotyczące obszarów bądź budynków studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i innych dokumentach planistycznych - Wojewódzki Konserwator Zabytków może wyznaczyć nakazy i zakazy dotyczące obszarów bądź budynków
decyzji o warunkach zabudowy - Gmina przed wydaniem decyzji przesyła 
ją do uzgodnienia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Gmina przed wydaniem decyzji przesyła ją do uzgodnienia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków decyzji o realizacji inwestycji drogowej, lokalizacji linii kolejowej lub realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego - wojewoda lub starosta przed wydaniem decyzji przesyła ją do uzgodnienia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków prawie budowlanym – pozwolenia na budowę lub rozbiórkę uzgadniane są z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
·  Jakie są procedury uzyskiwania pozwoleń na prace?

Jeżeli planujesz roboty budowlane lub rozbiórkę budynku występujesz o pozwolenie na budowę / rozbiórkę i zgłaszasz zamiar realizacji prac we właściwym wydziale w Starostwie Powiatowym Twój wniosek zostanie przesłany do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do uzgodnienia. Konserwator wyrazi opinię w formie postanowienia w ciągu 30 dni. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych. 

Pamiętaj! W przypadku gminnej ewidencji zabytków nie jest wymagany odrębny wniosek o pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszystkie formalności załatwiasz w Urzędzie Gminy lub Starostwie Powiatowym. 

W przypadku prac objętych jedynie obowiązkiem zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, może zostać narzucony obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę jeżeli prace te pogorszą stan zachowania zabytku.

·  Kiedy i jak można wyłączyć zabytek z gminnej ewidencji zabytków?

Można wyłączyć zabytek z gminnej ewidencji zabytków jeżeli utracił wartości, na podstawie których został włączony do ewidencji, np. został rozebrany lub znacząco przebudowany albo jego wartość nie zostanie potwierdzona w nowych ustaleniach.

Właściciel zabytku może złożyć do Wójta Gminy Chełmno wniosek o wyłączenie (jeśli zachodzą wyżej wymienione okoliczności) zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Chełmno. Wzór wniosku można pobrać TU.

O wyłączeniu z gminnej ewidencji zabytków decyduje Wójt Gminy Chełmno z urzędu lub na wniosek właściciela zabytku – w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 

Powiadom znajomego