W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Realizowane projekty

XML

Remont budynku SP w Małych Łunawach i budynku gospodarczego przy SP w Podwiesku

Inwestycja pn.  ,,Remont budynku SP w Małych Łunawach i budynku gospodarczego przy SP w Podwiesku”. W ramach zadania inwestycyjnego wykonane zostaną prace remontowe zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Małych Łunawach oraz budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Podwiesku wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Wykonawcą robót...

Czytaj więcej

Remont zabytkowej kuźni w Starogrodzie

Inwestycja pn.  ,,Remont zabytkowej kuźni w Starogrodzie”.  W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano wykonanie prac remontowych budynku zabytkowej kuźni w miejscowości Starogród. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Paweł Latopolski, ,,TOM-BUD” Usługi Remontowo – Budowlane, Łęg 25, 86-200 Chełmno   Całkowita kwota inwestycji 265 108,42 zł.  ...

Czytaj więcej

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bieńkówka, Dolne Wymiary, Klamry i Różnowo zlokalizowanych na terenie Gminy Chełmno”

Inwestycja pn.  ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bieńkówka, Dolne Wymiary, Klamry i Różnowo zlokalizowanych na terenie Gminy Chełmno” Łącznie przebudowanych zostanie prawie 6 km dróg.  Planowany termin realizacji to 7 miesięcy. Wykonawcą robót budowlanych jest firma UNITRAK Sp. z o.o. ul. Strażacka 15, 84-208 Kielno.   Całkowita kwota...

Czytaj więcej

Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie Gminy Chełmno

Inwestycja pn. „Budowa ścieżek rowerowych i chodników na terenie Gminy Chełmno”. Łącznie powstanie ponad 5,2 km infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Wykonawcą robót jest firma Dom Weselny „Karolina” Mirosław Mączyński ze Świerkocina. Całkowita kwota inwestycji 3 628 500,00 zł.   Kwota dofinansowania 3.325.000,00 zł...

Czytaj więcej

Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Podwiesk oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina Chełmno pozyskała środki na inwestycje pn.  ,,Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Podwiesk oraz sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmno oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Środki pochodzą z UE, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie...

Czytaj więcej

Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I

"W dniu 8 marca 2024 r. podpisana została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka Etap I”, tym samym Gmina Chełmno przystąpiła do projektu partnerskiego współfinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w...

Czytaj więcej

Koło Gospodyń Wiejskich w Starogrodzie realizuje projekt "Centrum Aktwności Lokalnej, animacja edycja III"

Koło Gospodyń Wiejskich w Starogrodzie rozpoczyna realizację projektu  pt: ”Centrum Aktywności Lokalnej, animacja edycja III”, na podstawie zawartej umowy  z LGD „Vistula-Terra Culmensis” nr 85/G z dnia 20.10.2022 r.  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

Czytaj więcej

Rozbudowa drogi gminnej nr 060127C w Ostrowie Świeckim

Gmina Chełmno pozyskała środki na inwestycje pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 060127C w Ostrowie Świeckim”. Środki pochodzą z UE, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość inwestycji: 1 300 579,34. Kwota dofinansowania z UE wynosi: 974 875 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest firma „Inżynieria drogowa Wojciech...

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej w Wielkich Łunawach

Gmina Chełmno pozyskała 75 234,00 zł na przebudowę drogi gminnej w Wielkich Łunawach. Zadanie dofinansowanie jest  ze środków Budżetu Państwa w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. W ramach planowanej inwestycji przebudowana jest droga o długości 198 m. Całkowita wartość inwestycji to 150 468,31 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest firma UNITRAK...

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 060117C w m. Osnowo

Gmina Chełmno pozyskała 565 440 zł na przebudowę drogi gminnej nr 060117C w m. Osnowo. Zadanie dofinansowanie jest  ze środków Budżetu Państwa w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. W ramach planowanej inwestycji przebudowana zostanie droga o długości 998 m oraz chodnik o długości 1235 m po prawej stronie drogi na terenie Gminy Chełmno....

Czytaj więcej

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Dobra

Gmina Chełmno pozyskała środki na ,,Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Dobra”. Środki pochodzą z UE, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość inwestycji: 1 159 486,02 Kwota dofinansowania 497 361 zł. Planowany termin realizacji inwestycji przewidziany jest na początek czerwca 2023 r.  

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej w Klamrach

Gmina Chełmno pozyskała środki na operacje pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w Klamrach”, Całkowita kwota wykonania inwestycji wyniesie 263 485 zł. Kwota dofinansowania wynosi 141 741,00 zł, środki pozyskano za pomocą Lokalnej Grupy Działania ,,Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”. Długość przebudowywanej drogi wynosi 0,233 km. Nastąpi...

Czytaj więcej

Rozbudowa drogi gminnej nr 060119C w miejscowości Nowe Dobra

  Inwestycja pn.  ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 060119C w miejscowości Nowe Dobra” obejmuję przebudowę drogi o długości ok.3 km oraz budowę oświetlenia energooszczędnego. Przebudowa drogi wpłynie na poprawę komunikacji mieszkańców Nowych Dóbr z pozostałymi miejscowościami Gminy oraz miastem powiatowym – Chełmnem,   Całkowita kwota inwestycji 3...

Czytaj więcej

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełmno

Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełmno”  jest największą inwestycją w historii Gminy Chełmno. Składało się na nie przebudowa 4 dróg gminnych:   - nr 060144C i 060146C Nowawieś Chełmińska - Małe Łunawy na długości 2,330 km,   - nr 060160C, 060162C i 060163C Borówno - Różnowo o długości 3,100 km,   - nr 060105C w miejscowości...

Czytaj więcej

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Gminie Chełmno

  Projekt pt: ”Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Gminie Chełmno” , nr zawartej umowy z LGD „Vistula-Terra Culmensis” 71/G z dnia 23.02.2022 r . współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko...

Czytaj więcej